Howest en AI

(Praktijk)lector Data Science en Artificiële intelligentie

(Praktijk)lector Data Science en Artificiële intelligentie

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2020.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht..

Verlenging/benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt vier keuzetrajecten aan: Software Engineer, Computer & Cyber Crime Professional, ICT & Blockchain Consultant en AI Business Professional. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional en Blockchain Developer & Architect en twee postgraduaten Data Protection Officer en Applied Artificial Intelligence.

Jouw opdracht bestaat uit twee luiken. Enerzijds werk je 50% van de werktijd aan een onderzoeksproject rond AI dat loopt tot 31/03/2020. De taak van de onderzoeksmedewerker AI is het uitvoeren van pragmatisch onderzoek dat dicht aanleunt bij de industrie. Hierbij moet men op de hoogte blijven van zowel het domein als de beschikbare AI technologie. Dit vereist dat de kandidaat bereid is om continu bij te leren en dit op niveau toepast binnen het onderzoek. Verder is de taak van de onderzoeksmedewerker om deze informatie te verspreiden.  Dit gebeurt zowel intern, naar studenten en naar industrie toe. Hierbij is van belang dat deze communicatie aangepast is aan het doelpubliek.

Anderzijds bereid je cursussen voor voor het nieuwe kezeutraject AI Business Professional en geef je lessen in het postgraduaat. Tot 31/3/2020 is dit 50% van de werktijd, vanaf 1/4/2020 is dit 100%. Cursussen zijn Machine Learning, Deep Learning en Augmented Reality. Ook het begeleiden en evalueren van projecten in het bijzonder in het domein van Artificiële Intelligentie en Data Science, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren tot de opdracht.

Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Master of Bachelor in de Informatica of aanverwante opleiding
 • Ervaring met relationele databases, data mining, Machine Learning, Deep Learning , NoSQL of Big Data technologie is een pluspunt.
 •  Kennis van een OO programmeertaal zoals Java is een must. Kennis van de Python taal en Python libraries is een pluspunt. Ervaring hebben met code versioning (git).
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Beschikken over goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen voorstellen.
 • Kennis hebben over en ervaring hebben met data science, artificiële intelligentie en businessgerelateerde AI oplossingen.
 • Aantoonbare ervaring van toegepast onderzoek binnen een technisch domein
 • Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.
 • Beschikken over een ondernemende spirit.
 • Commerciële en klantgerichte ingesteldheid, bekendmaking van de opleiding, zijn trajecten en verwanten.
 • Beschikken over een uitgebreid netwerk.
Ervaring

Werkveldervaring en/of ervaring in hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile – opleidingscoördinator Toegepaste informatica
corneel.theben.tervile@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Info howest