Howest vacature toerisme

(PRAKTIJK)LECTOR TOERISME

(PRAKTIJK)LECTOR TOERISME

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

De opleiding Toerisme en Recreatiemanagement is in volle ontwikkeling en zoekt versterking. Deze halftijdse opdracht zal overwegend een lesopdracht zijn, waarbij je betrokken wordt als lesgever bij vakken over outgoing toerisme, zoals Bestemmingen, Luchtvaart, Organisatie en structuur van de toeristische industrie.

Op termijn is uitbreiding mogelijk en zal de lesopdracht worden uitgebreid met andere vakken en/of specifieke taken binnen de opleiding (begeleiding stages, bachelorproef, …)

Je komt terecht in een ambitieus en collegiaal team met veel passie voor toerisme én onderwijs. Onze volledige werking is gebaseerd op overleg en samenwerking, zowel binnen het team als met onze voornaamste partners: het werkveld en de studenten.

Heb je zelf de toerismemicrobe stevig te pakken en wens je jouw passie en praktijkervaring te delen met toekomstige toerismeprofessionals? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken!

 

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Bachelor of master diploma, bij voorkeur in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je kan meerdere opleidingsonderdelen in verband met uitgaand toerisme invullen, je bent ook bereid je in nieuwe materie in te werken
 • Je hebt een actuele én kritische kijk op toerisme in binnen- en buitenland
 • Je wil samen met ons toerismeprofessionals vormen die niet enkel travel experts zijn maar ook ondernemende en creatieve productmanagers
 • Je bent een inspirerende en motiverende coach voor onze studenten, en zoekt samen met ons naar nieuwe werkvormen die het leren aangenaam & effectief maken
 • Je hebt een stevige basis Officevaardigheden
Ervaring

Ervaring in de sector van het outgoing toerisme is een must.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Vicky Van den Heede, opleidingscoördinator Toerisme

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 15/08/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 21 augustus vanaf 17 uur op volgende locatie: Algemene Diensten Howest Kortrijk, Marksesteenweg  58, Kortrijk.

 

Info howest

Onderwijzend personeel

Project / onderzoeks-medewerkers