howest zoekt lector informatica

Lector Toegepaste informatica

Lector Toegepaste informatica

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/02/2019 tot en met 31/08/2019. De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Verlenging  en latere benoeming zijn mogelijk.

 

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Computer & Cyber Crime Professional, Software & Systems Engineer en ICT Consultant. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional en Blockchain Developer & Architect en een postgraduaat Data Protection Officer.

Jouw voornaamste taken zijn gepassioneerd interactief onderwijs verstrekken in het domein van de software engineering. Je bent bedreven in OO development, vooral Python en Java, Linux en Git.
Je hebt kennis over Smart devices, IoT en Devops.
Je bezit een stevige wiskundige basis die van pas komt bij bijvoorbeeld problem solving en cryptografie. Cursussen die tot de opdracht kunnen behoren zijn Software Development I en II, Smart Devices, IoT, Problem Solving en Cryptography.  Ook cursussen van het afstandsonderwijs kunnen tot de opdracht behoren.

Het begeleiden en evalueren van projecten in het bijzonder in het domein van software engineering, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren eveneens tot de opdracht.

Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Master in de informatica of aanverwant

C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

  • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
  • Je bent openminded.
  • Je bent een teamplayer.
  • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
  • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
  • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
  • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
  • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

  • Beschikken over goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen voorstellen.
  • Je bent sterk in het snel eigen maken van specifieke technologieën.
Ervaring

Ervaring binnen het werkveld en/of hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile – opleidingscoördinator Toegepaste informatica
corneel.theben.tervile@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be  en dit ten laatste op 02/01/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gevraagd een korte proefles (10’) te geven over een voor de vacature relevante topic. Deze proefles is een snapshot van een volledige les die 1 tot 1,5u zou duren.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 14 januari 2019, vanaf 17u.

Info howest