Howest vacature ergo

(praktijk)lector ergotherapie

(praktijk)lector ergotherapie

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 14/01/2019 tot en met 31/08/2019. Er wordt gestart met een eerste contract tot eind augustus maar het gaat over een vervangingscontract van minimaal 2 jaar.

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het opleidingsteam Ergotherapie. Vanuit het talent en de passie van elke student, leid je studenten op tot teamgerichte, startcompetente en breed inzetbare professionals die adequaat en wendbaar kunnen inspelen op de ontwikkelingen in onze globale samenleving.

Als (praktijk)lector Ergotherapie heb je ervaring met of ben je bereid om je snel in te werken in competentiegericht onderwijs. Je geeft les in (ergo)therapeutische vakken waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het interventiedomein fysieke revalidatie. Je staat in voor het creëren van een effectieve en attractieve leeromgeving. Daarnaast sta je samen met een collega in voor de coördinatie van de stages.

Als teamlid neem je deel aan de overlegmomenten, volg je in het kader van procesbegeleiding studenten op en begeleid je bachelorproeven en stages.

Je hebt een ruim netwerk en gaat ook op zoek naar interessante werkveldcontacten en samenwerkingsmogelijkheden met andere opleidingen/diensten. Je werkt mee aan de profilering van de opleiding in het werkveld, bij potentiële studenten en andere stakeholders.

Profiel

Vereist diploma

 • Bachelor en/of Master in de Ergotherapie
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen is een pluspunt
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt onderwijskundige vaardigheden: je realiseert competentiegericht onderwijs en richt een effectieve en attractieve leeromgeving in.
 • Je staat open voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideëen rond onderwijs.
 • Je bent studentgericht: je gaat op een correcte manier om met studenten, je kan hen motiveren, coachen, begeleiden en evalueren.
 • Je zet je praktijkervaring en netwerk in om studenten te coachen bij het verbinden van theorie en praktijk.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de gezondsheidszorg en speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je beschikt over goede ICT-vaardigheden.
 • Je beschikt over ondernemingszin en doorzettingsvermogen.
 • Je bent reflectief en flexibel ingesteld.
 • Je beschikt over een goed organisatievermogen en over een probleemoplossende attitude.
Ervaring

Je beschikt over praktijkervaring als ergotherapeut in het interventiedomein fysieke revalidatie. Ervaring in het hoger onderwijs en/of Do It Yourself Assistieve technologie is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Eveline Van Cauwenberghe – opleidingscoördinator opleiding ergotherapie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be  en dit ten laatste op 09/12/2018 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 20 december 2018 vanaf 17u op de Howest campus Graaf Karel de Goedelaan 5 in Kortrijk

Info howest