Stage in het buitenland

Chris Bindels / Toegepaste psychologie / Finland / Erasmus stage

Stages vormen een wezenlijk onderdeel van de Howest opleidingsprogramma´s. Zij garanderen een optimale voorbereiding op je latere professionele carrière. Veel Howest bachelorstudenten opteren voor een buitenlandse stage, om zo een antwoord te bieden op de uitdagingen van onze globaliserende economie en arbeidsmarkt. Een zorgvuldig gekozen stageplaats in het buitenland biedt ontegensprekelijk extra troeven op je CV, en staat garant voor het verwerven van extra competenties die een serieuze meerwaarde betekenen, zowel voor je professionele als persoonlijke ontplooiing. Die voordelen compenseren de extra investering die gepaard gaat met een buitenlandse stage. De financieringsprogramma´s hieronder kunnen het kostenplaatje trouwens aardig drukken. Ook Howest doet een duit in het zakje bij voorbereiding van je buitenlandse stage.

Als je overweegt je stage te lopen in het buitenland, neem dan tijdig contact op met de coördinator internationalisering van je opleiding en bekijk het "Stappenplan voor buitenlandse stage” op Leho infosite Go International.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden, de financieringsprogramma´s en andere nuttige info.

Zoals voor buitenlandse studie geldt ook voor stage het principe dat de opleiding eerst beslist of je in aanmerking komt. Ook de info over de selectieprocedure vind je op Leho Go International. Vaak start die reeds het academiejaar vóór je grote stage. Je zet alle stappen in overleg met je stagebegeleider en de coördinator internationalisering van je opleiding.

Alle info op deze site vind je in een uitgediepte versie op Leho “Go International” en in onze “Go International with Howest” gids.

Erasmus-stagebeurzen

Justine Vienne / Biomedische Laboratorium-technologie / Spanje / Erasmus stage

Howest- studenten kunnen een Erasmus beurs bekomen om minimum twee maanden stage te lopen in één van de 33 Erasmus-landen.

Het betreft de 27 EU- lidstaten naast België, mét hun overzeese gebieden, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Turkije, Noord-Macedonië en Servië. Ook stage in Zwitserland via onze partnerscholen ginds komt in aanmerking voor een Erasmusbeurs gefinancierd door de Zwitserse overheid. De stage moet integraal deel uitmaken van het studieprogramma, en de student moet er dus ook ECTS studiepunten voor kunnen verwerven. Bij alle Howest-opleidingen is dit automatisch het geval, uiteraard indien je slaagt voor de stage.

Je kan nu ook een Erasmus- beurs aanvragen voor een stageperiode na afstuderen, indien je opleiding dergelijk project ondersteunt.

Howest beschikt over een specifieke aanvraag- en selectieprocedure voor Erasmus-stage. Je vindt ze op Leho infosite Go International, samen met de beursbedragen en meer informatie. De eerste stap is je online inschrijving internationalisering, uiterlijk half maart/half oktober in het semester vóór je stage.

Daarnaast is er een deadline voor het indienen van een aanvraagdossier Erasmus stage, waartegen de regelingen met je buitenlandse stageplaats volledig rond moeten zijn, of toch zo goed als. Het “Learning Agreement for Traineeship”, je stagecontract, bevat de neerslag van alle afspraken tussen Howest, de student en de stageorganisatie. De exacte timing voor alle stappen vind je op Leho “Go International”.

Erasmus voorziet ook een verplichte online taaltest, die elke student ruim vóór afreis moet afleggen. Na goedkeuring van je Erasmus beursaanvraag en indien het “Learning Agreement for Traineeship” volledig ondertekend is, kent International Office jou de licentie voor de taaltest toe. Mocht blijken dat je taalniveau lager ligt dan wat de stageplaats verwacht, word je geacht om je via een gratis online Erasmus taalcursus bij te scholen. Ook daarvoor zal International Office jou de licentie bezorgen. Bij je terugkeer zal je opnieuw een online taaltest moeten afleggen, waarbij Erasmus hoopt dat je buitenlandse stage jouw taalbeheersing ten goede gekomen zal zijn.

Erasmus Belgica-beurzen voor stage in Frans- of Duitstalig België

Wietse Bonnaerens / Industrieel Productontwerpen / Noord-Macedonië / Erasmus stage

Erasmus Belgica is een Belgisch initiatief om de mobiliteit van de studenten hoger onderwijs tussen de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap te bevorderen. Met “Erabel” wil men de studenten de kans geven via hun studie of stage zich effectief te integreren in de taal en de cultuur van een andere Gemeenschap van België.

Parallel aan het Europees Erasmus programma, staat Erasmus Belgica ook stagemobiliteit toe. Iedere student krijgt een forfait van €100 ongeacht de afstand, te beschouwen als een premie of incentive. Een bijkomende maandelijkse toelage van €100 wordt toegekend aan de studenten die bewijzen dat ze een logement huren voor de duur van hun stage in de andere gemeenschap. Voor het overige verloopt alles precies volgens de regels en voorwaarden van de Europese Erasmus uitwisselingen. Een Erasmus Belgica stage duurt minstens twee maanden en maximum een jaar. De normale schoolverzekering blijft van kracht gedurende die periode.

Reisbeurzen Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS beurzen)

Inne Vernimmen / Sport en Bewegen / stage Perú / VLIR-UOS beurs

Flanders Trainee Programme

Stage lopen bij een agentschap van de Verenigde Naties, de UNESCO, de Wereldhandelsorganisatie, de OESO? Het is maar een greep uit de talrijke internationale organisaties die in hun hoofdkwartieren ook studenten aannemen voor een stageperiode. De Vlaamse Overheid wil hier een zetje geven, en heeft een heel aantrekkelijk beurssysteem uitgewerkt. De stageplaats zelf moet je wel eerst op eigen kracht zien te bemachtigen. Allesbehalve een onmogelijke opdracht: je zal niet de eerste Howester zijn die daarin slaagt!

Op de website van Flanders Trainee Programme vind je alle informatie over het financieringsprogramma en op hun Facebookpagina posten ze geregeld stage aanbiedingen vanuit verschillende internationale organisaties die in aanmerking komen.

Wereldwijde stage met een beurs van de Provincie West-Vlaanderen

Joanna Ceenaeme / Toegepaste Gezondheidswetenschappen / Ghana / Zuidstage met beurs provincie West-Vlanderen

Stage lopen in alle landen ter wereld (behalve Erasmuslanden) kan ook met een beurs van de Provincie West-Vlaanderen. Je vindt de oproep op Leho “Go International”.

Let wel: je aanvraagdossier moet via Howest International Office passeren. Wij hanteren dus noodzakelijkerwijs een vroegere interne deadline dan de deadline van de Provincie die je op hun website vindt! Alle info voor Howest-aanvragers staat duidelijk op onze “Go International” infosite op het Leho platform.

Intercontinentale stage via onze partneruniversiteiten

Perrine De Brabant / Multimedia en Communicatietechnologie / Taiwan / stage / Howest-beurs

Onze partneruniversiteiten in China, India, Kazachstan, Mexico, Brazilië, Peru, Zuid-Afrika, Oeganda en Ethiopië faciliteren ook stages voor Howest-studenten. Daarvoor kan je dan een beurs aanvragen bij de Provincie West-Vlaanderen (zie hierboven), bij Vliruos (zie ontwikkelingssamenwerking) of binnen de Vlaamse subsidieprogramma’s “ASEM-DUO” of “Priority Countries”

Verder neemt Howest ook elk jaar deel aan het Vlaams beursprogramma "The Washington Center" voor excellente studenten. Geselecteerde studenten ontvangen een riante beurs voor een semester stage bij een werkveldpartner van het prestigieuze Washington Center, in de hoofdstad van de USA.

De drie vermelde Vlaamse beursprogramma’s hebben maar één jaarlijkse aanvraagdeadline, in maart, en die geldt voor mobiliteit doorheen het ganse academiejaar erop. Er vroeg bijzijn is dus de boodschap: hou goed de jaarlijkse oproep (via Leho) in het oog. Meer info vind je op onze Leho infosite Go International.

Financiering van je buitenlandse stage

Delphine De Backer / Ergotherapie / Oeganda / Zuidstage / VLIR-UOS beurs

Howest faciliteert maar liefst tien beursprogramma’s die je kunnen helpen je internationale stage te financieren, en dit in functie van je bestemming.  Die programma’s worden gesubsidieerd door diverse overheden:

  • Europese Commissie:   het Erasmus programma
  • Belgische overheid:   Erasmus Belgica  en VLIR-UOS
  • Vlaamse overheid:  Priority Countries programma, beurzen The Washington Center, ASEM-DUO, ASEM Work Placement, Flanders Trainee Programme en de Generieke beurzen.  Die laatsten worden ook aangevuld met beurzen uit Howest-middelen.
  • Provincie West-Vlaanderen:  Provinciaal Subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage en onderzoekservaringen.

Dank zij die tien beursprogramma’s trekken jaarlijks meer dan tweehonderd Howest’ers op internationale mobiliteit met een beurs.  Om je weg te vinden in al die programma’s en bestemmingen krijg je de nodige ondersteuning van de coördinator internationalisering van je opleiding, vanwege de coördinator internationalisering van je campus en vanuit International Office. En natuurlijk vind je een mooi overzicht van programma’s en bijhorende bestemmingen, met alle details, op Leho infosite Go International. Ook onze “Go International with Howest” gids zet je op weg.

'Free mover' stage

Cédric De Ruyck / Sociaal Cultureel Werk / Oeganda

Je kan ook een buitenlands stageproject ondernemen als “free mover”, buiten enig beurskader, en dus zonder mobiliteitsbeurs. Het betreft stages die afwijken van de minimumperiode bepaald in de verschillende financieringsprogramma's, of waarvoor je beursaanvraag niet werd goedgekeurd..

‘Free mover’ mobiliteit houdt in dat je zelf voor alle reis- en verblijfkosten instaat. Hou ook rekening met de kost die gepaard gaat met de visumprocedure. Een visum voor een stage in de USA zal bij voorbeeld algauw oplopen tot €1000. Anderzijds zijn dergelijke stages vaak betaald, en vormt een strategisch gekozen niet-Europese stageplaats een dusdanige meerwaarde voor je CV, dat het de investering op termijn wellicht doet lonen.

Op zoek naar een internationale stageplaats?

Benoit Schrijnemakers / Devine / The Washington Center / USA / stage

Indien je de zoektocht naar een boeiende buitenlandse stageplaats nog moet aanvatten, dan informeer je best eerst naar de buitenlandse stagecontacten binnen je opleiding. Ook Howest International Office en Howest for Impact beschikken over specifieke stagecontacten in onze internationale focuslanden, zoals China,  India, Kazachstan, Zuid-Afrika, Ethiopië, Oeganda, de Filipijnen enz.. Onze partneruniversiteiten in het globale Zuiden faciliteren ook stages (zie hierboven). De Howest-stagetool bevat steeds vaker buitenlandse stageaanbiedingen. Ook je eigen buitenlandse contacten kunnen tot een aanvaarde stageplaats leiden.

Tenslotte is er ook het worldwide web natuurlijk. Voorzichtigheid is echter geboden voor wie via het internet een internationale stageplaats zoekt. Tal van commerciële stagebemiddelaars promoten immers online hun diensten bij stagezoekende studenten. Hou er rekening mee dat bepaalden onder hen een vergoeding vragen indien je via hun website een stageplek vindt. Bepaalde bemiddelaars bieden ook de service om een buitenlandse stageplaats op maat te zoeken. Uiteraard tegen betaling. Velen hebben ook all-in pakketten met accommodatie, cultureel programma enz, meestal tegen een fikse prijs. Informeer je steeds goed op voorhand als je van dergelijke diensten gebruik wil maken. Niet al die stages voldoen aan de Howest-vereisten.

En besef dat Howest’ers voldoende competenties en talenkennis in huis hebben om zelf een degelijke stageplaats in het buitenland te vinden, ondersteund door hun opleiding.

Surf naar Leho infosite Go International (toegankelijk via je Howest-account) >  module “Internationale mobiliteit: nuttige info en documenten”  >  “Op zoek naar een buitenlandse stageplaats” voor een overzicht van databases en websites waar je internationale stages kan vinden.  

Voorbereiding van je buitenlandse stage

Axelle De Decker / Social Werk / Vereiningd Koninkrijk / Erasmus stage

Het spreekt voor zich dat stage lopen in het buitenland heel wat voorbereiding vergt. Hou er rekening mee dat het doorlopen van de visumprocedure voor niet-Europese landen een aantal weken kan duren, en meestal niet gratis is.

Verder moet je tijdig je reis en accommodatie regelen. Vaak helpt de stagegever je bij het vinden van huisvesting.

Op onze website vind je heel wat praktische info, bijvoorbeeld in de secties:

Een optimale taal- en culturele voorbereiding vormen verder een extra garantie voor het welslagen van je buitenlandse stage. Hou er rekening mee dat je best tijdig start met een opfrissing van je stagetaal indien je laatste praktijk dateert van je secundaire studies. Zorg dat je voor het vertrek toch een zekere graad van “taalzelfredzaamheid” bezit! Dit maakt je integratie gemakkelijker!

Je kan trouwens van Howest een financieel zetje krijgen om de taal van je stageland aan te leren (zie volgend punt).

Om de cultuur van je gastland te leren kennen bekijk je best even de info rond culturele voorbereiding op onze website.

Aan onze studenten uit de opleidingen binnen het studiegebied Bedrijf en Organisatie raden we aan deel te nemen aan de jaarlijkse Businet Student Conference (Edinburgh, UK, telkens in november), rond het thema ‘Thinking Employment’. Een prachtvoorbereiding bij het zoeken naar een buitenlandse stage of job.

Deze conferentie wordt georganiseerd door Businet, het netwerk waar de bedrijfsgerichte Howest-opleidingen deel van uitmaken. Meer info en de deelnameprijs vind je op www.businet.org.uk (klik op “student conferences”).

Zoek ook eens of er in de streek waar je stage loopt geen werking bestaat van het Erasmus Student Network. ESN heeft honderden lokale afdelingen en is actief in tientallen Europese landen. Het is een NGO non-profit internationale studentenorganisatie die heel uiteenlopende activiteiten organiseert voor Erasmus studenten. Op die manier kan je toch in contact komen met het studentenleven, wat anders niet altijd even evident is tijdens een stage.

Steun voor taalvoorbereiding

Nienke Pierre / Kleuteronderwijs / Zambia / Zuidstage / beurs provincie West-Vlaanderen

Verzekering

Kirsten Reemers / Toerisme en Recreatiemanagement / Canada