Stage in het buitenland

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Stages vormen een wezenlijk onderdeel van de meeste Howest opleidingsprogramma´s. Zij garanderen een optimale voorbereiding op je latere professionele carrière. Veel Howest studenten opteren voor een buitenlandse stage, om zo een antwoord te bieden op de uitdagingen van onze globaliserende economie en arbeidsmarkt. Een zorgvuldig gekozen stageplaats in het buitenland biedt ontegensprekelijk extra troeven op je CV, en staat garant voor het verwerven van extra competenties die een serieuze meerwaarde betekenen, zowel voor je professionele als persoonlijke ontplooiing. Die voordelen compenseren de extra investering die gepaard gaat met een buitenlandse stage. De financieringsprogramma´s hieronder kunnen het kostenplaatje trouwens aardig drukken. Ook Howest doet een duit in het zakje bij voorbereiding van je buitenlandse stage.

Als je overweegt je stage te lopen in het buitenland, neem dan tijdig contact op met de coördinator internationalisering van je opleiding en bekijk het "stappenplan voor buitenlandse stage” op Leho infosite Go International.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden, de financieringsprogramma´s en andere nuttige info.

Zoals voor buitenlandse studie geldt ook voor stage het principe dat de opleiding eerst beslist of je in aanmerking komt. Ook de info over de selectieprocedure vind je op Leho Go International. Vaak start die reeds het academiejaar vóór je grote stage. Je zet alle stappen in overleg met je stagebegeleider en de coördinator internationalisering van je opleiding.

Alle info op deze site vind je in een uitgediepte versie op Leho “Go International” en in onze “Go International Gids”

Erasmus-stagebeurzen

howest illustraties_programma cropped.png

Howest- studenten kunnen een Erasmus beurs bekomen om minimum twee maanden in het buitenland stage te lopen in één van de 32 overige Erasmus-landen.

Het betreft de 27 EU- lidstaten naast België, mét hun overzeese gebieden, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Turkije en Macedonië (FYROM). Er moet een sluitend Erasmus stagecontract worden afgesloten voor die hele periode. De stage moet integraal deel uitmaken van het studieprogramma, en de student moet er dus ook ECTS studiepunten voor kunnen verwerven. Bij alle Howest- professionele Bachelors is dit automatisch het geval, uiteraard indien je slaagt voor de stage.

Je kan nu ook een Erasmus- beurs aanvragen voor een stageperiode na afstuderen, indien je opleiding dergelijk project ondersteunt.

Howest beschikt over een specifieke aanvraag- en selectieprocedure voor Erasmus-stage. Je vindt ze op Leho infosite Go International, samen met de beursbedragen en meer informatie. De eerste stap is je online inschrijving internationalisering, uiterlijk half maart/half oktober in het semester vóór je stage.

Daarnaast is er een deadline voor het indienen van een aanvraagdossier Erasmus stage, waartegen de regelingen met je buitenlandse stageplaats volledig rond moeten zijn, of toch zo goed als. Het “Learning Agreement for Traineeship”, je stagecontract, bevat de neerslag van alle afspraken tussen Howest, de student en de stageorganisatie. De exacte timing voor alle stappen vind je op Leho “Go International”.

Erasmus voorziet ook een verplichte online taaltest, die elke student ruim vóór afreis moet afleggen. Na goedkeuring van je Erasmus beursaanvraag en indien het “Learning Agreement for Traineeship” volledig ondertekend is, kent International Office jou de licentie voor de taaltest toe. Mocht blijken dat je taalniveau lager ligt dan wat de stageplaats verwacht, word je geacht om je via een gratis online Erasmus taalcursus bij te scholen. Ook daarvoor zal International Office jou de licentie bezorgen. Bij je terugkeer zal je opnieuw een online taaltest moeten afleggen, waarbij Erasmus hoopt dat je buitenlandse stage jouw taalbeheersing ten goede gekomen zal zijn.

Erasmus Belgica-beurzen voor stage in Frans- of Duitstalig België

howest illustraties_locatie cropped.png

Erasmus Belgica is een Belgisch initiatief om de mobiliteit van de studenten hoger onderwijs tussen de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap te bevorderen. Met “Erabel” wil men de studenten de kans geven via hun studie of stage zich effectief te integreren in de taal en de cultuur van een andere Gemeenschap van België.

Parallel aan het Europees Erasmus programma, staat Erasmus Belgica ook stagemobiliteit toe. Iedere student krijgt een forfait van €100 ongeacht de afstand, te beschouwen als een premie of incentive. Een bijkomende maandelijkse toelage van €100 wordt toegekend aan de studenten die bewijzen dat ze een logement huren voor de duur van hun stage in de andere gemeenschap. Voor het overige verloopt alles precies volgens de regels en voorwaarden van de Europese Erasmus uitwisselingen. Een Erasmus Belgica stage duurt minstens twee maanden en maximum een jaar. De normale schoolverzekering blijft van kracht gedurende die periode.

Reisbeurzen Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS beurzen)

howest illustraties_programma cropped.png

Flanders Trainee Programme

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Stage lopen bij een agentschap van de Verenigde Naties, de UNESCO, de Wereldhandelsorganisatie, de OESO? Het is maar een greep uit de talrijke internationale organisaties die in hun hoofdkwartieren ook studenten aannemen voor een stageperiode. De Vlaamse Overheid wil hier een zetje geven, en heeft een heel aantrekkelijk beurssysteem uitgewerkt. De stageplaats zelf moet je wel eerst op eigen kracht zien te bemachtigen. Allesbehalve een onmogelijke opdracht: je zal niet de eerste Howester zijn die daarin slaagt!

Op de website van Flanders Trainee Programme vind je alle informatie over het financieringsprogramma en op hun Facebookpagina posten ze geregeld stage aanbiedingen vanuit verschillende internationale organisaties die in aanmerking komen.

Wereldwijde stage met een beurs van de Provincie West-Vlaanderen

howest illustraties_locatie cropped.png

Stage lopen in tal van overzeese landen kan ook met een beurs van de Provincie West-Vlaanderen. Mogelijke bestemmingen zijn alle landen die niet tot de groep van de meest geïndustrialiseerde landen horen, m.a.w. alle landen van de OESO-DAC lijst. Je vindt de oproep op Leho “Go International”.

Let wel: je aanvraagdossier moet via Howest International Office passeren. Wij hanteren dus noodzakelijkerwijs een vroegere interne deadline dan de deadline van de Provincie die je op hun website vindt! Alle info voor Howest-aanvragers staat duidelijk op ons Leho platform.

Intercontinentale stage via onze partneruniversiteiten

howest illustraties_toekomst cropped.png

Onze partneruniversiteiten in China, India, Mexico, Brazilië en Zuid-Afrika faciliteren ook stages voor Howest-studenten. Daarvoor kan je dan een beurs aanvragen bij de Provincie West-Vlaanderen (zie hierboven) of binnen de Vlaamse subsidieprogramma’s “ASEM-DUO” of “Transition”. Gaat het om duo-beurzen: een student van Howest en een student van de partneruniversiteit vragen gezamenlijk een beurs aan voor mobiliteit naar elkaars instelling.

Verder neemt Howest ook elk jaar deel aan het VLaams beursprogramma "The Washington Center" voor excellente studenten. Geselecteerde studenten ontvangen een riante beurs voor een semester stage bij een partner van het prestigieuze Washington Center, in de hoofdstad van de USA.

De drie vermelde Vlaamse beursprogramma’s hebben maar één jaarlijkse aanvraagdeadline, in maart, en die geldt voor mobiliteit doorheen het ganse academiejaar erop. Er vroeg bijzijn is dus de boodschap: hou goed de jaarlijkse oproep (via Leho) in het oog. Meer info vind je op onze Leho infosite Go International en op de website van Flanders Knowledge Area.

'Free mover' stage

howest illustraties_programma cropped.png

Je kan ook een buitenlands stageproject ondernemen als “free mover”. Het betreft onder meer stages naar bestemmingen die niet binnen één van de bovenvermelde beursprogramma's vallen of stages die afwijken van de minimumperiode bepaald in de verschillende financieringsprogramma´s.

‘Free mover’ mobiliteit houdt in dat je zelf voor alle reis- en verblijfkosten instaat. Hou ook rekening met de kost die gepaard gaat met de visumprocedure. Een visum voor een stage in de USA zal bij voorbeeld algauw oplopen tot €1000. Anderzijds zijn dergelijke stages vaak betaald, en vormt een strategisch gekozen niet-Europese stageplaats een dusdanige meerwaarde voor je CV, dat het de investering op termijn wellicht doet lonen.

Op zoek naar een internationale stageplaats?

howest illustraties_toekomst cropped.png

Indien je de zoektocht naar een boeiende buitenlandse stageplaats nog moet aanvatten, dan informeer je best eerst naar de buitenlandse stagecontacten binnen je opleiding.Ook Howest International Office beschikt over een bestand aan stagecontacten in China en India. Bepaalde van onze niet-Europese partneruniversiteiten faciliteren stages (zie hierboven). De Howest-stagetool bevat steeds vaker buitenlandse stageaanbiedingen. Ook je eigen buitenlandse contacten kunnen tot een aanvaarde stageplaats leiden.

Tenslotte is er ook het worldwide web natuurlijk. Voorzichtigheid is echter geboden voor wie via het internet een internationale stageplaats zoekt. Tal van commerciële stagebemiddelaars promoten immers online hun diensten bij stagezoekende studenten. Hou er rekening mee dat bepaalden onder hen een vergoeding vragen indien je via hun website een stageplek vindt. Bepaalde bemiddelaars bieden ook de service om een buitenlandse stageplaats op maat te zoeken. Uiteraard tegen betaling. Velen hebben ook all-in pakketten met accommodatie, cultureel programma enz, meestal tegen een fikse prijs. Informeer je steeds goed op voorhand als je van dergelijke diensten gebruik wil maken. Niet al die stages voldoen aan de Howest-vereisten.

En besef dat Howest’ers voldoende competenties en talenkennis in huis hebben om zelf een degelijke stageplaats in het buitenland te vinden, ondersteund door hun opleiding.

Onderstaande stagesites kunnen daarbij een prima hulp vormen.

EuroBrussels

Voor Europees georiënteerde jobs of stageaanbiedingen (internships), vaak in Brussel bij de Europese instellingen of internationale agentschappen, maar ook in andere Europese steden. Voor die laatste kan je een beurs aanvragen via het Flanders Trainee Programme (zie hierboven).

Leo-net

Als student kan je gebruik maken van het Job Offer Exchange (JOE) van Leo.net. Er staan permanent up-to-date stage aanbiedingen online van over heel Europa, uit verschillende studiegebieden. Er staan instructies op hoe je precies je kandidatuur kan stellen. Gebruik de formulieren die bij de website horen!

Reconfirm

Het Vlaams Reconfirm Consortium voor stage na afstuderen  werkt met een database met internationale stagevacatures die wordt beheerd door Flanders Knowledge Area.

Eurasmus

Eurasmus is een gratis webplatform dat onder meer een stagedatabase bevat. Je kan er ook accommodatie op zoeken, studentenreviews raadplegen en in contact komen met andere Erasmus studenten.

Erasmus Student Network

ESN heeft nu ook haar eigen stageportaal ontwikkeld. Het is net opgestart, en de database moet nog groeien. Niettemin het consulteren waard:

Praxis

Praxis is een database die stages bevat in Europese bedrijven en onderwijsinstellingen. Praxis profileert zich als “The best place to find or share international student internships and projects.”

Bab.la

Bab.la is een interactief taalportaal dat tal van stages in 35 landen voorstelt.  Behalve stageplaatsen, bevat de site ook uitdrukkingen die je nodig hebt om te solliciteren, met hun vertaling naar de meeste ‘grote’ talen.

School Education Gateway

School Education Gateway is een database met buitenlandse stageaanbiedingen in scholen voor studenten Lerarenopleiding, als ‘Teaching Assistants’.

Online stage aanbiedingen in Frankrijk

Deze sites bevatten een online aanbod van stageplaatsen in verschillende studiegebieden over heel Frankrijk.

Search jobs abroad

Deze Nederlandse site geeft via een online stageaanbod gratis hulp aan studenten die buitenlandse stage of vakantiewerk zoeken.

Sterrenstages

Deze Nederlandse site noemt zichzelf de ‘meer gespecialiseerde stagesite voor de Horeca, reis, event en facilitaire branche’.  Studenten schrijven gratis in op de site. Volgens Sterrenstages.nl kunnen studenten voor de meeste stageaanbiedingen ook volledig gratis solliciteren (zonder bemiddelingsvergoeding schuldig te zijn bij positieve reactie van de stageorganisatie). Nog aldus Sterrenstages.nl wordt de studenten slechts in specifieke gevallen een bescheiden vergoeding gevraagd (grootteorde €50) en staat dat dan ook vermeld in de beschrijving.

Iagora

Wereldwijd aanbod van jobs en stageplaatsen (internships).

Trovit Internships – Jobs

Trovit is een zoekmachine die stage- en jobvacatures van honderden portalen bijeenbrengt.  Het gebruik ervan is volledig gratis.

Stageaanbod over heel België

Op www.stages.be vind je aanbiedingen over heel België, dus ook in het Franstalig landsgedeelte. 
Zie Erasmus Belgica-beurzen voor stage in Frans- of Duitstalig België.

Stages bij internationale organisaties

De FB pagina van het Flanders Trainee Programme, het subsidieprogramma van de Vlaamse Overheid voor stages bij internationale organisaties, post regelmatig nieuwe stagevacatures. Eens je de stage binnen hebt, kan je bij hen ook een aantrekkelijke beurs aanvragen.

Voorbereiding van je buitenlandse stage

howest illustraties_programma cropped.png

Het spreekt voor zich dat stage lopen in het buitenland heel wat voorbereiding vergt. Hou er rekening mee dat het doorlopen van de visumprocedure voor niet-Europese landen een aantal weken kan duren,en meestal niet gratis is.

Verder moet je tijdig je reis en accommodatie regelen. Vaak helpt de stagegever je bij het vinden van huisvesting.

Onze Reis wijs :) links en tips vormen een schat aan praktische info om je mobiliteit voor te bereiden.

Een optimale taal- en culturele voorbereiding vormen verder een extra garantie voor het welslagen van je buitenlandse stage. Hou er rekening mee dat je best tijdig start met een opfrissing van je stagetaal indien je laatste praktijk dateert van je secondaire studies. Zorg dat je voor het vertrek toch een zekere graad van “taalzelfredzaamheid” bezit! Dit maakt je integratie gemakkelijker!

Je kan trouwens van Howest een financieel zetje krijgen om de taal van je stageland aan te leren (zie volgend punt).

Om de cultuur van je gastland te leren kennen bekijk je best even onze info rond culturele voorbereiding in onze Reis wijs-sectie.

Aan onze studenten uit de opleidingen binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde raden we aan deel te nemen aan de jaarlijkse Unite Student Conference (Edinburgh, UK), rond het thema ‘Employability Skills and Cultural Awareness’. Een prachtvoorbereiding bij het zoeken naar een buitenlandse stage of job. Internationale sprekers uit het werkveld lichten toe wat werkgevers verwachten van sollicitanten vanaf het eerste contact met het bedrijf. Klemtonen worden gelegd op onderdelen van de sollicitatieprocedure die cruciaal kunnen zijn. Ook studenten uit verschillende hoeken van Europa komen getuigen over hun buitenlandse stage en verschaffen heel wat praktische informatie over waar je best op voorhand even over nadenkt, welke problemen je kan hebben en hoe je daarmee kan omgaan. Hoe bereidt de student zich het best voor, wat kan je allemaal doen tijdens je stage, en hoe kan je nadien het best je stage verzilveren.

Deze conferentie wordt georganiseerd door Businet, het netwerk waar de bedrijfsgerichte Howest-opleidingen deel van uitmaken. Meer info en de deelnameprijs vind je op www.businet.org.uk (klik op “student conferences”)..

Zoek ook eens of er in de streek waar je stage loopt geen werking bestaat van het Erasmus Student Network. ESN heeft honderden lokale afdelingen en is actief in tientallen Europese landen. Het is een NGO non-profit internationale studentenorganisatie die heel uiteenlopende activiteiten organiseert voor Erasmus studenten. Op die manier kan je toch in contact komen met het studentenleven, wat anders niet altijd even evident is tijdens een stage.

Financiële steun voor taalvoorbereiding

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Howest-studenten krijgen tot €100 terugbetaald door International Office als ondersteuning voor hun individuele taalvoorbereiding bij buitenlandse stage of studie. Meer info daarover vind je op Leho cursussite "Go International".

Studenten die op Erasmus-stage (Europa) trekken krijgen gratis online taalondersteuning vanuit Erasmus.

Europass aanvragen

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

De Europass is het Europees paspoort voor de arbeidsmarkt. Een van de luiken ervan, de Europass-Mobiliteit, bewijst dat je een bepaalde periode in het buitenland hebt gestudeerd of stage gelopen. Met de Europass wil de Europese Unie de Europese leerervaring zichtbaar maken.

De Europass-Mobiliteit kan je slechts bekomen via een bevoegde organisatie. Howest International Office is gemachtigd om dit document voor jou aan te vragen. Je aanvraag moet ons via e-mail bereiken ten laatste één maand vóór je vertrek. De schoolvakanties zijn in die aanvraagtermijn niet inbegrepen, en verlengen de maand in evenredigheid. De buitenlandse stageorganisatie vult je Europass-Mobiliteit dan ter plaatse voor je in.

De Europass omvat ook twee documenten die je zelf kan downloaden en invullen: de Europass-CV en het Europass-Taalpaspoort. Er bestaat verder een verzamelmap – in elektronische of gedrukte vorm - waarin je de documenten kan bewaren. De gedrukte verzamelmap kan je samen met je Europass-Mobiliteit aanvragen via International Office. Raadpleeg de elektronische verzamelmap en alle andere Europass informatie.

Verzekering