Studentenbegeleiding

Visie op studentenbegeleiding

howest illustraties_toekomst cropped.png

In Howest staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. We kiezen er dan ook voor om de begeleiding zo dicht mogelijk bij jou te organiseren. Doorheen je studietraject word je gecoacht door de lectoren van je opleiding. Naarmate je studietraject vordert worden andere accenten gelegd.

Bij de start word je eerder ondersteund bij het (leren) studeren, geleidelijk aan verschuift de ondersteuning naar de ontwikkeling van zelfsturing. Als professional in wording sta je zelf aan het roer van je leerpad.

Daarnaast voorzien we ook aanvullende ondersteuning onder de vorm van trajectbegeleiding, talentcoaching en studentenvoorzieningen.

Studiekeuze

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Een van de cruciale factoren bij studiesucces is een bewuste en doordachte studiekeuze. Een proces waarbij we je graag helpen. Als je écht achter je keuze staat en je voelt je goed in de opleiding die je hebt gekozen, dan heb je een hogere slaagkans.

Zit jij in je vijfde of zesde middelbaar en twijfel je over je studiekeuze hoger onderwijs? Dan kunnen we jou helpen bij het in kaart brengen van de studiekeuze die bij jou past.

Ben je al gestart in het hoger onderwijs en ligt de opleiding niet in de lijn van jouw verwachtingen? In een heroriënteringsgesprek kan je samen met onze talentcoach op zoek gaan naar een opleiding die beter aansluit bij jouw talenten.

 

Een persoonlijk gesprek rond oriëntering of heroriëntering met onze talentcoach

In dit gesprek focussen we op je talenten en je studiekeuzestrategie. Je kan vrijblijvend een afspraak maken. Mail hiervoor naar:

 

Test je interesses online. Vraag het aan Simon!

Op www.vraaghetaansimon.be kan je aan de hand van een vragenlijst zien welke opleidingen in het hoger onderwijs passen bij je interesses. Bovendien kun je er nog enkele andere tests uitvoeren die meer info geven over je functioneren in het hoger onderwijs. Deze test werd ontwikkeld door UGent. Howest werkte mee aan de ontwikkeling ervan.

 

Nuttige links

 

Bezoek de infodag Howest

Heb je je keuze al gemaakt of twijfel je nog tussen enkele specifieke opleidingen, kom dan zeker langs op een van de infodagen van Howest!

Trajectbegeleiding

howest illustraties_programma cropped.png

Een traject opgebouwd volgens het opleidingsprogramma is voor jou misschien niet de beste keuze.

Zowel bij inschrijving als bij trajectwijziging informeert en adviseert de trajectbegeleider van jouw opleiding je over mogelijke trajectkeuzes. In samenspraak met jou geeft de trajectbegeleider vorm aan een individueel traject en past deze aan, rekening houdend met je draagkracht en draaglast én de opbouw en samenhang van het curriculum van de opleiding.

Je kan om diverse redenen voor zo’n individueel traject kiezen:

 • Misschien heb je reeds eerdere diploma’s (EVK’s) behaald of heb je al flink wat werkervaring (EVC’s) opgedaan en nu wil je in het kader daarvan vrijstellingen behalen?
 • Misschien heb je geen diploma secundair onderwijs maar zou je toch studies in het hoger onderwijs willen aanvatten (via het Toelatingsonderzoek)?
 • Misschien is je eerste jaar studeren wat tegengevallen en moet je een aantal vakken hernemen dit academiejaar, maar neem je toch ook al wat vakken van het volgende jaar mee?
 • Misschien studeer je onder bijzondere omstandigheden (heb je een functiebeperking, moet je werken en studeren combineren…)

De trajectbegeleider van je opleiding zal je in al deze omstandigheden helpen om de voor jou optimale weg uit te stippelen!

Bedrijf & Organisatie

Design & Technologie

Mens & Welzijn

 
Graduaatsopleidingen (HBO5)

Diversiteit

howest illustraties_uniek cropped.png

Howest wil haar onderwijs openstellen voor een zo ruim mogelijke populatie en wil iedere student maximale kansen bieden om zich te ontplooien.

Ieder mens is uniek, Howest erkent en waardeert de verschillen en voert een diversiteitsbeleid gericht op de evolutie van een geïntegreerd naar een inclusief beleid, aangevuld met een doelgroepenbeleid.

Acties

/ Taalbeleid: mogelijkheid om talenkennis te toetsen en bij te spijkeren;
/ Taalremediëringstrajecten in samenwerking met centra voor volwassenonderwijs;
/ Specifieke acties voor vluchtelingen: diplomagelijkwaardigheid en taalremediëring;
Inclusieve examenfaciliteiten (link naar ‘studentenvoorzieningen – faciliteiten);
/ Peer Assisted Learning: ouderejaars coachen nieuwe studenten i.h.k.v. het verwerven van academische vaardigheden of het bijwerken van leerstof;
Specifieke acties voor incoming students: buddywerking, huur fietsen aan studentenprijs, ondersteuning tijdens de zoektocht naar huisvesting,…
Specifieke acties voor studenten met een functiebeperking:

 • Onderwijs- en examenfaciliteiten (link naar studentenvoorzieningen/faciliteiten)
 • Begeleiding en ondersteuning in functie van de haalbaarheid van de studies:
  / Extra ondersteuning;
  / Aangepaste leermiddelen – financiële tussenkomst door Cel Specifieke onderwijsmiddelen Ministerie Onderwijs en Vorming;
  / Pedagogische hulp – financiële tussenkomst VAPH;
  / (aangepast) vervoer van en naar de lessen – tussenkomst VAPH;
  / (aangepaste) huisvesting in het aanbod in eigen beheer (aangepaste kamers en parking);
  / Compenserende software.

/ Howest Community Service Learning: studenten engageren zich voor initiatieven gericht op behoeften binnen Howest – buddy&mind: opnemen van een informele rol als ‘peerondersteuner’;
Sensibiliseringscampagnes zoals: week van de geestelijke gezondheid, tegen seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen studenten.

Informatie opvragen kan bij Ria Vermote, coördinator sociaal beleid (0477 91 38 38).

Studentenvoorzieningen (STUVO)

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Verschillende mensen zijn betrokken bij de studentenbegeleiding, in de rol van lector, mentor, supervisor, coach, trajectbegeleider, talentcoach of psychosociale ondersteuner. Ook studenten kunnen ingezet worden bij de begeleiding van (jongerejaars)studenten, in de rol van studentmentor.

Studentenbegeleiding is daarom niet alleen een zaak van de individuele studentenbegeleider, maar een verantwoordelijkheid van het hele opleidingsteam.

Aanvullend wordt studentenbegeleiding aangeboden door ondersteunende diensten buiten de opleiding. Bij de talentcoaches en de dienst studentenvoorzieningen kan je terecht voor ondersteuning als je bv. een functiebeperking hebt, als je hulp nodig hebt bij de ontwikkeling van je studiemethode en –planning, als je vragen hebt van psychosociale aard of ondersteuning nodig hebt op materieel vlak.

Wanneer je klachten hebt omtrent de toepassing van je studiecontract kan je terecht bij de ombudspersoon.

Lees meer over studentenvoorzieningen.

Workshops

howest illustraties_toekomst cropped.png

Wat als ik nu wél efficiënt studeer! 

 • Dinsdag 20/02/2018 RSS, 18u15 – 20u15 
 • Dinsdag 20/02/2018 GKG 18u15 – 20u15 

Wat als ik het nu eens ànders aanpak!

 • Dinsdag 06/03/2018, SJS, 18u15 – 20u
 • Dinsdag 06/03/2018 GKG 18u15 – 20u15

#goede examenplanning #succesvolle examens #vakantie!

 • Dinsdag 24/04/2018, RSS, 18u15 – 20u
 • Dinsdag 24/04/2018 GKG 18u15 – 20u15

Deze workshops zijn gratis maar het is wel verplicht in te schrijven via Leho Ad Valvas (Brugge) of frank.dejonghe@howest.be (Kortrijk).