Faciliteiten

Faciliteiten?

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Als student kan je op basis van individuele kenmerken en/of omstandigheden een bijzonder statuut toegekend krijgen. Daarvoor moet je jaarlijks je aanvraag opnieuw indienen door middel van de registratietool. Deze heraanvraag hoef je niet te doen indien je reeds in Howest het statuut hebt gekregen van ‘student met leerstoornissen’ of ‘student met AD(H)D’ of ‘student met ASS’. Deze statuten zijn geldig gedurende je volledige studieloopbaan aan Howest.

Online aanvraagformulier faciliteiten

Op deze webpagina en bij de talentcoach vind je heel wat informatie… Voldoe ik aan de voorwaarden? Welke documenten moet ik voorleggen? Wat zijn de mogelijke faciliteiten? Binnen welke termijn moet dit alles gebeuren? Wat gebeurt er met al mijn persoonlijke gegevens? Wat als er problemen rijzen?

Welke statuten zijn mogelijk?

howest illustraties_programma cropped.png

/ Studenten met een functiebeperking:

 • Motorische functiebeperking;
 • Auditieve functiebeperking;
 • Visuele functiebeperking
 • Chronische ziekten;
 • Psychiatrische functiebeperking;
 • Overige;
 • Meervoudige functiebeperking;
 • Ontwikkelingsstoornissen:
  - Autismespectrumstoornis;
  - AD(H)D;
  - Ticstoornissen;
  - DCD/dyspraxie;
  - Ontwikkelingsdysfasie;
  - Ontwikkelingsstotteren;
  - Combinatie ontwikkelingsstoornissen.

/ Student in specifieke sociale of individuele omstandigheden (inclusief medische problemen):

 • Zwangerschap en/of ouderschap;
 • Tewerkstelling;
 • Andere culturele achtergrond of vreemde moedertaal;
 • Transitieperiode transgender;
 • Andere uitzonderlijke sociale en individuele omstandigheden.

/ Topsportstudenten

/ Student met een cultuurstatuut;

/ Student met een mandaat:

 • In een bestuurs- of adviesorgaan in Howest en/of AUGent.
 • Een politiek mandaat.

/ Student-ondernemer.

Welke faciliteiten kan ik krijgen?

howest illustraties_programma cropped.png

Hieronder vind je een aantal mogelijkheden.

Mogelijke faciliteiten voor onderwijsactiviteiten (volgen lessen, studiemateriaal, taken, stages, studietraject…)

 • Mogelijkheden van en oplossingen voor afwezigheid;
 • Mogelijkheden om een onderwijsactiviteit vroeger te verlaten;
 • Elektronisch ter beschikking stellen van studiemateriaal;
 • Mogelijkheid tot monitoraat op afspraak;
 • Toestaan afwijkingen bij deadlines;
 • Verplaatsen van practica en/of stages;
 • Flexibiliteit in het studieverloop/-tempo;
 • Communicatie naar lesgevers over specifieke aandachtspunten;
 • Wijzigen van contract of traject buiten de voorziene periodes;

Mogelijke faciliteiten voor examens

 • Aanpassen examenvorm aan individuele noden;
 • Examen afleggen op computer (evt. compenserende software);
 • Flexibele examenplanning;

Inclusieve faciliteiten bij schriftelijke examens

 • Appreciatie voor de inhoud en begrip voor spellingsfouten, uitgezonderd bij taalmodules;
 • Mondelinge toelichting van de examenvragen;
 • Extra tijd voor het afleggen van een schriftelijk examen, uitgezonderd wanneer tijd een element is van de beoordeling.

Externe links