Begeleiding op maat

De studentenbegeleiding aan Howest bestaat uit heel wat maatregelen en activiteiten die opleidingen nemen om jou, als persoon in ontwikkeling, zo optimaal mogelijk te begeleiden en vanaf de start maximale leer- en slaagkansen te bieden.

Verschillende mensen zijn betrokken bij die begeleiding, in de rol van lector, mentor, supervisor, coach, trajectbegeleider, talentcoach of psychosociale ondersteuner. Ook studenten kunnen ingezet worden bij de begeleiding van (jongerejaars)studenten, in de rol van studentmentor.

Studentenbegeleiding is daarom niet alleen een zaak van de individuele studentenbegeleider, maar een verantwoordelijkheid van het hele opleidingsteam.

Aanvullend wordt studentenbegeleiding aangeboden door ondersteunende diensten buiten de opleiding. Bij de talentcoaches en de dienst studentenvoorzieningen kan je terecht voor ondersteuning als je bv. een functiebeperking hebt, als je hulp nodig hebt bij de ontwikkeling van je studiemethode en –planning, als je vragen hebt van psychosociale aard of ondersteuning nodig hebt op materieel vlak.

Monitoraat

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Elke lector is buiten de lessen beschikbaar voor vragen in verband met de leerstof, zo kan je bv. een vraag stellen voor verduidelijking bij een opdracht, een vraag voor hulp bij het verwerken van de leerstof of ter voorbereiding van examens. Daarvoor kan je de betrokken lector vóór of na de les aanspreken, een afspraak maken of langsgaan tijdens een monitoraatssessie ingevoegd in het lesrooster.

Mentoraat

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Een mentor is een lid van het opleidingsteam. Bij de start van het academiejaar word je een mentor toegewezen. Bij hem/haar kan je terecht voor niet-vakinhoudelijke ondersteuning, zoals bv. je integratie in de hogeschool, de opleiding en de studentengroep, voor vragen over het studieprogramma, de praktische organisatie,….

Het mentoraat kan individueel en/of in groep georganiseerd zijn, ingevoegd in het lesrooster of na spontane aanmelding of doorverwijzen.

Trajectbegeleider

howest illustraties_programma cropped.png

Een traject opgebouwd volgens het opleidingsprogramma is voor jou misschien niet de beste keuze.

Zowel bij inschrijving als bij trajectwijziging informeert en adviseert de trajectbegeleider van jouw opleiding je over mogelijke trajectkeuzes. In samenspraak met jou geeft de trajectbegeleider vorm aan een individueel traject en past deze aan, rekening houdend met je draagkracht en draaglast én de opbouw en samenhang van het curriculum van de opleiding.

Je kan om diverse redenen voor zo’n individueel traject kiezen:

 • Misschien heb je reeds eerdere diploma’s (EVK’s) behaald of heb je al flink wat werkervaring (EVC’s) opgedaan en nu wil je in het kader daarvan vrijstellingen behalen?
 • Misschien heb je geen diploma secundair onderwijs maar zou je toch studies in het hoger onderwijs willen aanvatten (via het Toelatingsonderzoek)?
 • Misschien is je eerste jaar studeren wat tegengevallen en moet je een aantal vakken hernemen dit academiejaar, maar neem je toch ook al wat vakken van het volgende jaar mee?
 • Misschien studeer je onder bijzondere omstandigheden (heb je een functiebeperking, moet je werken en studeren combineren…)

De trajectbegeleider van je opleiding zal je in al deze omstandigheden helpen om de voor jou optimale weg uit te stippelen!

Bedrijf & Organisatie

Design & Technologie

Mens & Welzijn

 
Graduaatsopleidingen (HBO5)

Talentcoaching

howest illustraties_uniek cropped.png

Aanvullend op de begeleiding vanuit de opleiding kan je bij de talentcoach terecht voor extra ondersteuning op maat.

Studievaardigheden

De talentcoach kan je helpen om de hoor- en werkcolleges optimaal te benutten, je studie te organiseren op basis van een goede planning, uitstelgedrag aan te pakken,…. Deze coaching wordt zowel in groep als individueel op maat aangeboden. Onder 'workshops’ vind je het aanbod voor dit academiejaar.

Bijzondere statuten en faciliteiten

De talentcoach kan je eveneens helpen bij de aanvraag van een bijzonder statuut en de daaraan gekoppelde faciliteiten. Deze ondersteuning kan je helpen om je studietraject op een zo comfortabel mogelijke manier af te leggen. Onder ‘faciliteiten’ vind je informatie over de aanvraagprocedure, de onderbouw, de bewijsstukken, attesten en faciliteiten.

De talentcoaches van Howest respecteren jouw privacy. Bij de aanvraag van een bijzonder statuut en faciliteiten worden gegevens van jou verzameld en verwerkt. Alle informatie over welke gegevens verwerkt worden en hoe we hier op een correcte manier mee omgaan, kan je hier terugvinden. 

Naast individuele coaching is er ook een groepsaanbod.

WORKSHOPS IN BRUGGE en KORTRIJK

 • Studeren hoe begin je eraan in het Hoger Onderwijs?
 • Maak werk van je studiemethode en haal meer uit je brein. 
 • Efficiënt plannen en organiseren!
 • Krijg grip op je tijd: examenplanning en het belang van Feed-Forward en Feed-Back
 • Wat als ik het nu toch eens ànders aanpak? Het belang van (zelf)reflectie!
 • Wat als ik nu wél efficiënt studeer
 • #Goede examenplanning #succesvolle examens #vakantie

Contact Talentcoaches

Opleidingen Brugge

PROFESSIONELE BACHELORS: Toegepaste Psychologie (TP) / Sport en bewegen (SB) / Sociaal Werk (SW-B) / Toegepaste Gezondheidswetenschappen (TGW)

GRADUAATSOPLEIDINGEN:  Orthopedagogie (GRAD ORTHO)

 

PROFESSIONELE BACHELORS: Biomedische Laboratoriumtechnologie (BLT) / Toegepaste Architectuur (TA) / Verpleegkunde (VPL) 240 & 150/ Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs (BaSo) / Educatieve Bachelor Lager Onderwijs (BaLo) / Educatieve Bachelor Kleuter Onderwijs (BaKo) / Banaba Bio - informatica (BanaBa BIT)

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR: Secundair Onderwijs (Baso-VT)

EDUCATIEVE GRADUAATSOPLEIDING (GRAD EDU)

GRADUAATSOPLEIDING Bouwkundig Tekenen 

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

 

PROFESSIONELE BACHELORS:  Toegepaste Informatica (TI)

GRADUAATSOPLEIDINGEN:  Programmeren (GRAD PRG), Netwerkbeheer (GRAD NWB) / Internet of Things (GRAD IoT)

 

PROFESSIONELE BACHELORS: Bedrijfsmanagement (BM), Office Management (OM)

GRADUAATSOPLEIDINGEN: HR-support (GRAD HRS), Marketing- en Communicatiesupport (GRAD MCS), Accounting administration (GRAD AAD) / Meertalig Secretariaat (GRAD MS) / Boekhouden (BH) / Multimediatechnieken (GRAD MIT)  / Online en Offline Graphic Design 

 

Opleidingen Kortrijk

PROFESSIONELE BACHELORS: Digital Design and Development (Devine) / Ergotherapie (Ergo) / Toerisme en recreatiemanagement (TRM) / Multimedia en communicatietechnologie (MCT)

GRADUAATSOPLEIDINGEN: Multimediatechnieken (GRAD MIT) 

 

PROFESSIONELE BACHELORS: Communicatiemanagement (CM) / Journalistiek (JRN) / Energiemanagement (ENM) / Sociaal Werk (SW-K) / Netwerkeconomie (NE)/ Industriëel Productontwerpen (IPO)

GRADUAATSOPLEIDINGEN: Marketing en communicatiesupport (GRAD MCS)

 

PROFESSIONELE BACHELOR: Digital arts and Entertainment (DAE)

GRADUAATSOPLEIDINGEN: Internet of Things (GRAD IoT) / Netwerkbeheer (GRAD NWB)

 

GRADUAATSOPLEIDING Bouwkundig Tekenen 

 

Opleidingen Oudenaarde

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR: Secundair Onderwijs (BaSo VT)

EDUCATIEVE GRADUAATSOPLEIDING (GRAD EDU)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

 

Coördinatie