Begeleiding op maat

De studentenbegeleiding aan Howest bestaat uit heel wat maatregelen en activiteiten die opleidingen nemen om jou, als persoon in ontwikkeling, zo optimaal mogelijk te begeleiden en vanaf de start maximale leer- en slaagkansen te bieden.

Verschillende mensen zijn betrokken bij die begeleiding, in de rol van lector, coach, trajectbegeleider, studiecoach of psychosociale ondersteuner. Ook studenten kunnen ingezet worden bij de begeleiding van (jongerejaars)studenten, in de rol van studentmentor.

Studentenbegeleiding is daarom niet alleen een zaak van de individuele studentenbegeleider, maar een verantwoordelijkheid van het hele opleidingsteam.

Aanvullend wordt studentenbegeleiding aangeboden door ondersteunende diensten buiten de opleiding. Bij de studiecoaches en de dienst studentenvoorzieningen kan je terecht voor ondersteuning als je bv. een functiebeperking hebt, als je hulp nodig hebt bij de ontwikkeling van je studiemethode en –planning, als je vragen hebt van psychosociale aard of ondersteuning nodig hebt op materieel vlak.

Monitoraat

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Elke lector is buiten de lessen beschikbaar voor vragen in verband met de leerstof, zo kan je bv. een vraag stellen voor verduidelijking bij een opdracht, een vraag voor hulp bij het verwerken van de leerstof of ter voorbereiding van examens. Daarvoor kan je de betrokken lector vóór of na de les aanspreken, een afspraak maken of langsgaan tijdens een monitoraatssessie ingevoegd in het lesrooster.

Studietrajectcoaching

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Een coach is een lid van het opleidingsteam. Bij de start van het academiejaar word je een coach toegewezen. Bij hem/haar kan je terecht voor niet-vakinhoudelijke ondersteuning, zoals bv. je integratie in de hogeschool, de opleiding en de studentengroep, voor vragen over het studieprogramma, de praktische organisatie,….

Studietrajectcoaching kan individueel en/of in groep georganiseerd zijn, ingevoegd in het lesrooster of na spontane aanmelding of doorverwijzen.

Trajectbegeleiding

howest illustraties_programma cropped.png

Een traject opgebouwd volgens het opleidingsprogramma is voor jou misschien niet de beste keuze.

Zowel bij inschrijving als bij trajectwijziging informeert en adviseert de trajectbegeleider van jouw opleiding je over mogelijke trajectkeuzes. In samenspraak met jou geeft de trajectbegeleider vorm aan een individueel traject en past deze aan, rekening houdend met je draagkracht en draaglast én de opbouw en samenhang van het curriculum van de opleiding.

Je kan om diverse redenen voor zo’n individueel traject kiezen:

  • Misschien heb je reeds eerdere diploma’s (EVK’s) behaald of heb je al flink wat werkervaring (EVC’s) opgedaan en nu wil je in het kader daarvan vrijstellingen behalen?
  • Misschien heb je geen diploma secundair onderwijs maar zou je toch studies in het hoger onderwijs willen aanvatten (via het Toelatingsonderzoek)?
  • Misschien is je eerste jaar studeren wat tegengevallen en moet je een aantal vakken hernemen dit academiejaar, maar neem je toch ook al wat vakken van het volgende jaar mee?
  • Misschien studeer je onder bijzondere omstandigheden (heb je een functiebeperking, moet je werken en studeren combineren…)

De trajectbegeleider van je opleiding zal je in al deze omstandigheden helpen om de voor jou optimale weg uit te stippelen!

Bedrijf & Organisatie

Design & Technologie

Mens & Welzijn

 Graduaatsopleidingen 

Studiecoaching

Aanvullend op de begeleiding vanuit de opleiding kan je bij de studiecoach terecht voor extra ondersteuning op maat.

Meer informatie