Projecten

Turbo

Turbo is een ecosysteem rond jong ondernemerschap in Brugge. Het is een netwerk van diverse partners (o.a. Howest, Stad Brugge, het Entrepot, De Korrelatie, …) dat jongeren stimuleert die iets willen ondernemen. 

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling alsook met Vlaamse cofinanciering van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provincie West-Vlaanderen.

Meer info

Spurt

Spurt is een ecosysteem rond jong ondernemerschap in Kortrijk. Het is een netwerk van diverse partners (o.a. Howest, Stad Kortrijk, jongerenradio Quindo, …) dat zich inzet om jonge ondernemers te begeleiden bij de opstart van hun onderneming. 

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling alsook met Vlaamse cofinanciering van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provincie West-Vlaanderen.

Meer info

Cupido

Het Cupido project focust op de ontwikkeling van nieuwe bedrijven in de culturele en erfgoedsector. Het is een partnerschap met leden uit 7 landen rond de Noordzee. De leden vertegenwoordigen veelal landelijke gebieden een lage bevolkingsgraad. Door middel van business ontwikkeling wordt ingezet op de concurrentiekracht en sociale cohesie in deze regio’s. Howest zorgt binnen dit project voor begeleiding van start-ups.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Interreg North Sea Region.

Meer info

Innoquarter

Innoquarter is een project dat jonge ondernemers en onderzoekers stimuleert om hun prototypes te testen op (zomer)festivals vooraleer ze hun product of dienst op de markt loslaten. De directe feedback van het testpubliek op festivals zorgt dat prototypes snel en zinvol kunnen aangepast worden. 

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Interreg North Sea Region 

Meer info

Transfirm

Transfirm zet in op de begeleiding van jonge ondernemende studenten in de regio’s Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië. Via dit project wordt grensoverschrijdende mobiliteit van student-ondernemers in deze regio’s gestimuleerd. 

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 

Meer info