Healthy Howest

Howest hecht veel belang aan de gezondheid van zijn medewerkers en studenten. Daarom hebben we een gezondheidsbeleid uitgewerkt dat we ‘Healthy Howest’ hebben gedoopt. 

Met ‘Healthy Howest’ willen we onze medewerkers en studenten bewustmaken van het belang van gezonde keuzes en hen de mogelijkheid bieden om die keuzes gemakkelijk te maken.

Bij ‘gezonde keuzes’ hoort uiteraard gezonde voeding, maar we hebben ook aandacht voor alle andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Zowel het fysieke als het psychische en sociale welbevinden staan centraal. De acties die we uitwerken, focussen dus op de voedingspijler, maar net zo goed op de pijlers beweging en mentaal welzijn. Daarvoor baseren we ons op de kennis en expertise van de Howest-opleidingen Sport en Bewegen, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk

Hoe we onze studenten begeleiden bij het opzetten van gezondheidsinitiatieven onder de noemer ‘Healthy Howest’ lees je hierna. 
 

Voeding

Gezondheidsbeurs

De opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen pakt uit met een gezondheidsbeurs.

Het doel? De deelnemers helpen om hun gezondheid in handen te nemen.

Workshops

Ook op het vlak van gezonde voeding zit Howest niet stil. Uiteraard bieden we in onze studentenrestaurants uitgebalanceerde maaltijden aan, maar we leren studenten ook hoe ze op kot gezond kunnen koken.

Dat doen we met workshops in samenwerking met de Liberale Mutualiteit. Bekijk hier hoe deze verlopen.

 

Beweging

De opleiding Sport en Bewegen organiseert in het najaar laagdrempelige beweegsessies voor de personeelsleden. Die gaan door in Brugge en Kortrijk onder de thema’s ‘Bewegen zonder zweten’, ‘Sporting Howest’ en ‘Zeg dag tegen sedentair gedrag’. 

Daarnaast zetten de studenten een stappentelcompetitie op binnen de verschillende opleidingen en diensten.

Mentaal welzijn

Ook het psychisch welbevinden van onze studenten krijgt de volle aandacht binnen Howest. Het project Buddy & Mind leidt onze eigen studenten op tot buddy’s. Met de handvaten die ze krijgen aangereikt, kunnen de buddy’s hun medestudenten ondersteunen en eventueel doorverwijzen (onder meer naar de psychosociale begeleiding van Stuvo).

Meer informatie