Healthy Howest

Howest hecht veel belang aan de gezondheid van zijn medewerkers en studenten. Daarom hebben we een gezondheidsbeleid uitgewerkt dat we ‘Healthy Howest’ hebben gedoopt. 

Met ‘Healthy Howest’ willen we onze medewerkers en studenten bewustmaken van het belang van gezonde keuzes en hen de mogelijkheid bieden om die keuzes gemakkelijk te maken.

Bij ‘gezonde keuzes’ hoort uiteraard gezonde voeding, maar we hebben ook aandacht voor alle andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Zowel het fysieke als het psychische en sociale welbevinden staan centraal. De acties die we uitwerken, focussen dus op de voedingspijler, maar net zo goed op de pijlers beweging en mentaal welzijn. Daarvoor baseren we ons op de kennis en expertise van de Howest-opleidingen Sport en Bewegen, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk

Hoe we onze studenten begeleiden bij het opzetten van gezondheidsinitiatieven onder de noemer ‘Healthy Howest’ lees je hierna. 
 

Voeding

Gezondheidsbeurs

De opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen organiseerde in het najaar van 2018 een gezondheidsbeurs.

Het doel? De deelnemers helpen om hun gezondheid in handen te nemen.

Workshops

Ook op het vlak van gezonde voeding zit Howest niet stil. Uiteraard bieden we in onze studentenrestaurants uitgebalanceerde maaltijden aan, maar we leren studenten ook hoe ze op kot gezond kunnen koken.

Dat doen we met workshops in samenwerking met de Liberale Mutualiteit. Bekijk hier hoe deze verlopen.

Gezonde snacks

Howest wil naast de snoepautomaten ook graag gezonde snacks aanbieden op de campussen.

Momenteel loopt daarvoor een proefproject op Campus Brugge Station - RSS 5 en Campus Kortrijk Weide - GKG 5. Meer weten over de automaten van Fruityou?

Beweging

De opleiding Sport en Bewegen organiseerde in het najaar van 2018 laagdrempelige beweegsessies voor de personeelsleden. Die gingen door in Brugge en Kortrijk onder de thema’s ‘Bewegen zonder zweten’, ‘Sporting Howest’ en ‘Zeg dag tegen sedentair gedrag’. 

Daarnaast zetten de studenten een stappentelcompetitie op binnen de verschillende opleidingen en diensten. Deze werd met glans gewonnen door team Kathy.
 

Mentaal welzijn

Ook het psychisch welbevinden van onze studenten krijgt de volle aandacht binnen Howest. De opleidingen Sociaal Werk, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Toegepaste Psychologie en Stuvo zetten samen hun schouders onder Buddy & Mind.

Dat project leidt onze eigen studenten op tot buddy’s. Met de handvaten die ze krijgen aangereikt, kunnen de buddy’s hun medestudenten ondersteunen en eventueel doorverwijzen (onder meer naar de psychosociale begeleiding van Stuvo).

Meer informatie