Toelating student met buitenlands diploma

 1. Opleidingen
 2. Algemene toelatingsvoorwaarden
 3. Aanvraagprocedure
 4. Studiegeld

Opleidingen

Ben je een INTERNATIONALE STUDENT?
Wil je je inschrijven voor één van onze opleidingen?

Algemene toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma

Als je in het bezit bent van een buitenlands diploma en je wilt je inschrijven voor één van onze opleidingen, zal je de volgende documenten moeten aanleveren:

 • Aanvraagformulier
 • Een gecertificeerd/gelegaliseerd kopie van je diploma (bekijk overzicht
 • Een officiële vertaling van je diploma in het Nederlands, Engels, Frans of Duits, indien het originele diploma niet in een van deze talen werd opgemaakt.  
 • Bewijs van taalvoorwaarde 
 • Certificaat van toegang tot universitaire studies (Dit document moet enkel bijgevoegd worden in het geval je je wilt inschrijven voor één van onze bacheloropleidingen. Wil je je inschrijven voor een graduaatsopleiding, geldt de voorwaarde dat het behaalde diploma of getuigschrift toelating verleent tot het hoger onderwijs van het land waar het diploma werd uitgereikt)
 • Kleurenkopie van je identiteitskaart of paspoort (voor- en achterkant) 
 • Voor niet EER-studenten bewijs van betaling van €100 administratieve kosten
 • Voor studenten van de Republiek China: APS certificate
 • Voor studenten van Kameroen, Nigeria of Ghana: De instelling waar je je diploma behaald hebt, moet ons een kopie van jouw diploma of afstudeerattest en je puntenlijst opsturen in een gefrankeerde en verzegelde omslag. 

Je kan eerst een kopie van jouw diploma sturen naar ons toelatingskantoor (admisson@howest.be) om de gelijkwaardigheid van het behaalde diploma te controleren. 

Aanvraagprocedure

Je kan je volledig dossier verzenden naar admission@howest.be

 • Deadline aanvraag: 1 september 2020 (voor Applied Computer Science, specialisatie Cyber Security kan je je inschrijven tot en met 15 september 2020)

Jouw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als je het aanvraagformulier naar behoren hebt ingevuld, de gevraagde documenten hebt toegevoegd en de administratieve kosten (voor niet EER-studenten) hebt betaald. 

Na je aanvraag

Na controle van het volledige aanvraagdossier, ontvang je binnen de drie weken (exclusief sluitingsuren van onze instelling) een e-mail van ons over het al dan niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Als je aan de voorwaarden voldoet, moet je ons de gecertificeerde/gelegaliseerde kopie van je diploma (secundair of hoger onderwijs) per post toesturen. Na ontvangst en controle van deze documenten ontvang je een antwoord op de vraag of je aanvraag al dan niet is goedgekeurd. 
Stuur je gecertificeerde/gelegaliseerde kopie naar:

Howest Hogeschool
Toelatingsbureau (t.a.v. Katelijne Demeyere)
Marksesteenweg 58
8500 Kortrijk (België)

Fotokopieën of digitale versies van gecertificeerde/gelegaliseerde kopieën worden niet geaccepteerd. 

In geval van goedkeuring

 • Voor EER studenten: je zal een toelatingsbrief ontvangen en kan je inschrijving afronden.
 • Voor niet EER-studenten: 

Je ontvangt de toelatingsbrief en kan starten met de visumprocedure: 

Bij de aanvraag van een studentenvisum of verblijfsvergunning moet je aantonen dat je over voldoende middelen van bestaan beschikt om je kosten van levensonderhoud, studie, gezondheidszorg en repatriëring te dekken.

Dit kan op verschillende manieren worden aangetoond:

 1. Een document waaruit blijkt dat je een studiebeurs hebt gekregen die voldoende bovengenoemde kosten denkt.
 2. Een verbintenis die ten laste wordt gelegd van een Belgische of buitenlandse borgsteller 
 3. Voor studenten zonder een van de bovengenoemde documenten kan Howest een certificaat van voldoende middelen van bestaan bezorgen. Je dient een bedrag over te maken naar de rekening van Howest, waar het geld wordt geblokkeerd op een persoonlijke rekening. Gedurende de periode waarvoor je een bewijs van voldoende middelen van bestaan nodig hebt, worden deze fondsen vrijgegeven in maandelijkse betalingen op je Belgische bankrekening. Bekijk het stappenplan om dit te realiseren. 

Je inschrijving afronden

Om je in te schrijven moet je eerst een online registratie invullen.

Je moet de toelatingsbrief uploaden, samen met de documenten uit het aanvraagdossier in de online registratie. Wanneer je dossier compleet is, zal het administratiekantoor uw inschrijving registreren.

Daarna moet je je persoonlijk aanbieden op het studentensecretariaat van Howest met de toelatingsbrief die je hebt ontvangen en een bewijs van toelating voor je verblijf in België, zoals bepaald door wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Je kan dit doen door een van onderstaande middelen:

 • de identiteitskaart van een lidstaat van de Europese Unie
 • de verblijfskaart van een lidstaat van de Europese Unie
 • de identiteitskaart voor vreemdeling
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Studiegeld

Het studiegeld voor de bacheloropleidingen, voorbereidings- en schakelprogramma’s is opgenomen in onderstaande tabel.

Het studiegeld van de bachelor-na-bacheloropleidingen, posthogeschoolvorming, postgraduaten en anderstalige opleidingen wordt per opleiding en/of vorming goedgekeurd door het bestuurscollege.

Overzichtstabel studiegeld 2020-2021

Diploma- en creditcontracten

  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Totaal
(op basis van 60 SP)
Niet-beurstariefstudent € 245,20 € 11,70 € 947,20
Bijna-beurstariefstudent € 245,20 € 4,30 € 503,20
Beurstariefstudent € 111,90 € 0 € 111,90

Examencontracten

  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 111,90 € 97,80

Studiegeld niet EER-studenten Digital Arts and Entertainment en Digital Design & Development
cfr. Codex Hoger onderwijs Art. II.215 voor studenten die niet onder cat. 1-7 vallen.

  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 1079,20 € 4,30

Opleidingsspecifieke extra studiekost 2020-21 ( onder voorbehoud van wijzigingen)
Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke evenementen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding.

Bepaalde kosten worden op forfaitaire basis aangerekend aan studenten met een diplomacontract of aan studenten met een creditcontract van 18 of meer studiepunten. Het gaat o.a. om kosten voor:

 • ISIC internationale studentenkaart met tal van voordelen;
 • Kopie- en drukkosten van diverse infobundels voor o.a. kick-offweek, studiebezoeken, international days, jobhappening, afstudeerbeurs;
 • Gebruik multimedialokalen en studio’s en uitleenmogelijkheid van multimedia-apparatuur;
 • IT-ondersteuning door ICT-helpdesk;
 • Onbeperkt verbruik van elektriciteit voor het opladen van mobiele apparaten;
 • Niet-afzonderlijk doorgerekend verbruiksmateriaal voor labo’s, practica, bachelorproef, stage;
 • Auteursrechten (Reprobel);
 • Gebruik elektronische databanken mediatheek, intra-mediatheek verkeer;
 • Softwarepakket Basis met  Microsoft Office (via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Microsoft Visual Studio en andere developer tools (Imagine (Dreamspark) via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Mathematica, E4Progress Office training, HogeschoolTaal  NL en UK (Plantyn), Digitale Woordentrainer (Die Keure), Siemens NX, McAfee Antivirus, Alinea in the cloud (Sensotec), LinkedIn Learning, Digitaal werkboek (Explio), LINQPad…

Deze forfaitaire kost bedraagt 90 euro.

Opleiding Reden Totale extra studiekost
Communicatiemanagement Extra software Adobe Creative Cloud € 148
Digital arts en entertainment (Ned + Eng) Extra software Adobe Creative Cloud;
Toegang tot en mogelijkheid tot het ontlenen van opleidingsspecifieke game-hardware en infrastructuur;
Specifieke evenementen en lezingen met binnen- en buitenlandse experten, organisatie van study-nights en andere activiteiten in het kader van community building met internationale studentenpopulatie, eigen aan het internationale karakter van de opleiding.
€ 288
Digital design and development DEVINE Extra software Adobe Creative Cloud € 148
Industrieel Productontwerpen Extra software Adobe Creative Cloud € 148
Industriële informatica: multimediatechnieken (MIT) Extra software Adobe Creative Cloud € 148
informatica: netwerkbeheer Extra licentie Cisco € 95
Journalistiek Lidmaatschap van de officiële beroepsvereniging van journalisten en Inschrijvingsgeld Quindo € 125
Marketing- en communicatiesupport Extra software Adobe Creative Cloud € 148
Multimedia en communicatietechnologie Extra software Adobe Creative Cloud en licentie Pluralsight en licentie Cisco € 185
Programmeren Extra licentie Pluralsight € 130
Systeem en netwerkbeheer Extra licentie Cisco € 95
Toegepaste architectuur Extra software Adobe Creative Cloud € 148
Toegepaste informatica Extra licentie Cisco € 95
 • Voor alle software opgenomen in de extra studiekost betreft het een licentie geldig voor één academiejaar.
 • Voor inschrijvingen met 30 studiepunten of minder wordt het bedrag met 30 euro verminderd, voor de opleiding Digital arts en entertainment wordt het bedrag met 100 euro verminderd.
 • Voor opleidingen specifiek voor werkstudenten wordt het bedrag met 30 euro verminderd.

Voor bepaalde opleidingen wordt naast deze forfaitaire kost gemotiveerd een opleidingsspecifieke studiekost aangerekend. Dit resulteert in een totale extra studiekost conform onderstaande tabel: