Studiecontract en administratie

Onderwijs- en examenreglement (OER)

howest illustraties_programma cropped.png

Het onderwijs- en examenreglement (oer) somt de rechten en plichten, de procedures en de algemene werking van de onderwijs- en examenactiviteiten op.

Het is de toetredingsovereenkomst van alle studenten met de Howest en is dus van het allergrootste belang. Indien u als student een exemplaar op papier wil, vraag het aan via het studentensecretariaat.

Vrijstellingen via EVC en EVK

howest illustraties_toekomst cropped.png

Met wat je eerder hebt gestudeerd (eerder verworven kwalificaties – evk) kun je vrijstellingen aanvragen voor bepaalde opleidingsonderdelen of partims. Het toekennen van vrijstellingen gebaseerd op evk wordt geregeld door het onderwijs- en examenreglement van Howest

Met de competenties die je elders hebt geleerd door ervaring (eerder verworven competenties – evc) kan jouw studietraject misschien wel ingekort worden. De evc-regelgeving van de AUGent biedt hier alle mogelijkheden.

evc-Gids voor de kandidaat

Opgepast: In Howest werken we met vaste acceptatiedata voor de registratie van een evc-procedure. Deze zijn 1 april en 1 november. Deze data zijn de deadlines voor het indienen van een evc-dossier, met als doel vrijstellingen te kunnen aanvragen vóór de start van het semester.

Toelatingsonderzoek

Toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen

Je hebt je diploma secundair onderwijs niet behaald maar je wenst toch een bacheloropleiding te volgen? Maak dan gebruik van of het Toelatingsonderzoek of de Toelatingscheck.

Je bent 21 jaar of ouder

Je hebt de leeftijd bereikt van 21 jaar ten laatste op 31 december van het academiejaar waarvoor je eerstkomend kan inschrijven: je opteert voor het toelatingsonderzoek van de AUGent.

Je bent nog geen 21 jaar

Je hebt deze leeftijd nog niet bereikt of zal ze niet tijdig bereiken:  dan kun je je inschrijven voor het behalen van een creditbewijs voor één of meerdere opleidingsonderdelen via een creditcontract: inschrijven kan na doorlopen van de procedure van de toelatingscheck Howest.

Toelatingsproef voor graduaatsopleidingen

Je bent 18 jaar en voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden maar je wenst toch in te schrijven voor een graduaatsopleiding?  Dit kan na een geslaagde toelatingsproef.

Eén deelname per academiejaar mogelijk.

Leerkrediet

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Wat is het Leerkrediet?

De Vlaamse overheid heeft beslist om vanaf het academiejaar 2008-2009 het “leerkrediet” in te voeren, een systeem waarmee men de studievoortgang van alle studenten wenst op te volgen. Jij, de student, wordt mede verantwoordelijk gesteld voor je studieloopbaan.

Het leerkrediet staat volledig los van het al dan niet krijgen van een studietoelage.

Studiegeld en extra studiekost

 

 

 

 

howest illustraties_programma cropped.png

 

Het studiegeld voor de bacheloropleidingen, voorbereidings- en schakelprogramma’s is opgenomen in onderstaande tabel.

Het studiegeld van de bachelor-na-bacheloropleidingen, posthogeschoolvorming, postgraduaten en anderstalige opleidingen wordt per opleiding en/of vorming goedgekeurd door het bestuurscollege.

Overzichtstabel studiegeld 2021-2022

 • Diploma- en creditcontracten
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Totaal
(op basis van 60 SP)
Niet-beurstariefstudent € 247,90 € 11,90 € 961,90
Bijna-beurstariefstudent € 247,90 € 4,30 € 505.90
Beurstariefstudent € 113,20 € 0 € 113,20

 

 • Examencontracten
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 113,90 € 4,30

 

 • Studiegeld niet EER-studenten Engelstalige bacheloropleidingen
  cfr. Codex Hoger onderwijs Art. II.215 voor studenten die niet onder cat. 1-7 vallen.
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 1081,90 € 98,00

 

Opleidingsspecifieke extra studiekost 2021-22 (onder voorbehoud van wijzigingen !)

Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke evenementen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding.

Bepaalde kosten worden op forfaitaire basis aangerekend aan studenten met een diplomacontract of aan studenten met een creditcontract van 18 of meer studiepunten. Het gaat o.a. om kosten voor:

 • ISIC internationale studentenkaart met tal van voordelen;
 • Kopie- en drukkosten van diverse infobundels voor o.a. kick-offweek, studiebezoeken, international days, jobhappening, afstudeerbeurs;
 • Gebruik multimedialokalen en studio’s en uitleenmogelijkheid van multimedia-apparatuur;
 • IT-ondersteuning door ICT-helpdesk;
 • Onbeperkt verbruik van elektriciteit voor het opladen van mobiele apparaten;
 • Niet-afzonderlijk doorgerekend verbruiksmateriaal voor labo’s, practica, bachelorproef, stage;
 • Auteursrechten (Reprobel);
 • Gebruik elektronische databanken mediatheek, intra-mediatheek verkeer;
 • Softwarepakket Basis met  Microsoft Office (via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Microsoft Visual Studio en andere developer tools (Imagine (Dreamspark) via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Mathematica, E4Progress Office training, HogeschoolTaal  NL en UK (Plantyn), Digitale Woordentrainer (Die Keure), Siemens NX, McAfee Antivirus, Alinea in the cloud (Sensotec), LinkedIn Learning, Digitaal werkboek (Explio), LINQPad…

Deze forfaitaire kost bedraagt 100 euro.

Voor bepaalde opleidingen wordt naast deze forfaitaire kost gemotiveerd een opleidingsspecifieke studiekost aangerekend. Dit resulteert in een totale extra studiekost conform onderstaande tabel:

Opleiding Reden Totale extra studiekost
Communicatiemanagement Extra software Adobe Creative Cloud € 158
Digital arts en entertainment (Ned + Eng) Extra software Adobe Creative Cloud;
Toegang tot en mogelijkheid tot het ontlenen van opleidingsspecifieke game-hardware en infrastructuur;
Specifieke evenementen en lezingen met binnen- en buitenlandse experten, organisatie van study-nights en andere activiteiten in het kader van community building met internationale studentenpopulatie, eigen aan het internationale karakter van de opleiding.
€ 298
Digital design and development DEVINE Extra software Adobe Creative Cloud € 158
Industrieel Productontwerpen Extra software Adobe Creative Cloud € 158
Industriële informatica: multimediatechnieken (MIT) Extra software Adobe Creative Cloud € 158
Systeem- en netwerkbeheer Extra licentie Cisco € 105
Journalistiek Lidmaatschap van de officiële beroepsvereniging van journalisten en Inschrijvingsgeld Quindo € 135
Marketing- en communicatiesupport Extra software Adobe Creative Cloud € 158
Multimedia en creative technology Extra software Adobe Creative Cloud en licentie Pluralsight en licentie Cisco € 195
Industriële informatica Online & Offline Graphic Design Extra software Adobe Creative Cloud € 158
Programmeren Extra licentie Pluralsight € 140
Toegepaste architectuur Extra software Adobe Creative Cloud € 158
Toegepaste informatica Extra licentie Cisco € 105

 

 • Voor alle software opgenomen in de extra studiekost betreft het een licentie geldig voor één academiejaar.
 • Voor inschrijvingen met 30 studiepunten of minder wordt het bedrag met 30 euro verminderd, voor de opleiding Digital arts en entertainment wordt het bedrag met 100 euro verminderd.
 • Voor opleidingen specifiek voor werkstudenten wordt het bedrag met 30 euro verminderd.

In het inschrijvingsgeld, bestaande uit bovenstaand studiegeld en extra studiekost, zitten geen studiemateriaal of studiereizen inbegrepen.

Raming van alle kosten per opleiding

Diploma verloren?

howest illustraties_programma cropped.png

Ben je je diploma verloren? Je kan via onderstaand formulier een duplicaat van je diploma (afgestudeerd in 2006 of later) OF een vervangend attest (afgestudeerd vóór 2006) aanvragen.

Er is een administratieve kost van €50 verbonden aan deze aanvraag.

Aanvraag duplicaat diploma

Plaats afstuderen