Studiecontract en administratie

Onderwijs- en examenreglement (OER)

howest illustraties_programma cropped.png

Het onderwijs- en examenreglement (oer) somt de rechten en plichten, de procedures en de algemene werking van de onderwijs- en examenactiviteiten op.

Het is de toetredingsovereenkomst van alle studenten met de Howest en is dus van het allergrootste belang. Indien u als student een exemplaar op papier wil, vraag het aan via het studentensecretariaat.

Vrijstellingen via EVC en EVK

howest illustraties_toekomst cropped.png

Met wat je eerder hebt gestudeerd (eerder verworven kwalificaties – evk) kun je vrijstellingen aanvragen voor bepaalde opleidingsonderdelen of partims. Het toekennen van vrijstellingen gebaseerd op evk wordt geregeld door het onderwijs- en examenreglement van Howest

Met de competenties die je elders hebt geleerd door ervaring (eerder verworven competenties – evc) kan jouw studietraject misschien wel ingekort worden. De evc-regelgeving van de AUGent biedt hier alle mogelijkheden.

evc-Gids voor de kandidaat

Opgepast: In Howest werken we met vaste acceptatiedata voor de registratie van een evc-procedure. Deze zijn 1 april en 1 november. Deze data zijn de deadlines voor het indienen van een evc-dossier, met als doel vrijstellingen te kunnen aanvragen vóór de start van het semester.

Toelatingsonderzoek

howest illustraties_toekomst cropped.png

Toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen

Je hebt je diploma secundair onderwijs niet behaald maar je wenst toch een bacheloropleiding te volgen? Maak dan gebruik van of het Toelatingsonderzoek of de Toelatingscheck.

Je bent 21 jaar of ouder

Je hebt de leeftijd bereikt van 21 jaar ten laatste op 31 december van het academiejaar waarvoor je eerstkomend kan inschrijven: je opteert voor het toelatingsonderzoek van de AUGent.

Je bent nog geen 21 jaar

Je hebt deze leeftijd nog niet bereikt of zal ze niet tijdig bereiken:  dan kun je je inschrijven voor het behalen van een creditbewijs voor één of meerdere opleidingsonderdelen via een creditcontract: inschrijven kan na doorlopen van de procedure van de toelatingscheck Howest.

Toelatingsproef voor graduaatsopleidingen

Je bent 18 jaar en voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden maar je wenst toch in te schrijven voor een graduaatsopleiding?  Dit kan na een geslaagde toelatingsproef.

 • Contact: Marleen Vermeire
 • 21 augustus om 18u in Brugge
 • 2 september om 18u in Brugge
 • 7 september om 10u in Gent
 • 12 september om 18u in Brugge
 • 13 september om 14u30 in Gent

Eén deelname per academiejaar mogelijk.

Voorafgaand inschrijven is verplicht

 

Leerkrediet

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Wat is het Leerkrediet?

De Vlaamse overheid heeft beslist om vanaf het academiejaar 2008-2009 het “leerkrediet” in te voeren, een systeem waarmee men de studievoortgang van alle studenten wenst op te volgen. Jij, de student, wordt mede verantwoordelijk gesteld voor je studieloopbaan.

Het leerkrediet staat volledig los van het al dan niet krijgen van een studietoelage.

Studiegeld

howest illustraties_programma cropped.png

Het studiegeld voor de bacheloropleidingen, voorbereidings- en schakelprogramma’s is opgenomen in onderstaande tabel.

Het studiegeld van de bachelor-na-bacheloropleidingen, posthogeschoolvorming, postgraduaten en anderstalige opleidingen wordt per opleiding en/of vorming goedgekeurd door het bestuurscollege.

Overzichtstabel studiegeld 2019-2020

 • Diploma- en creditcontracten
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Totaal
(op basis van 60 SP)
Niet-beurstariefstudent € 242,80 € 11,60 € 938,80
Bijna-beurstariefstudent € 242,80 € 4,20 € 494,80
Beurstariefstudent € 110,80 € 0 € 110,80

 

 • Examencontracten
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 110,80 € 4,20

 

 • Studiegeld buitenlandse studenten Digital Arts and Entertainment
  cfr. Codex Hoger onderwijs Art. II.215 voor studenten die niet onder cat. 1-7 vallen.
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 1076,80 € 97,70

 

Opleidingsspecifieke extra studiekost 2019-20

Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke evenementen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding.

Bepaalde kosten worden op forfaitaire basis aangerekend aan studenten met een diplomacontract of aan studenten met een creditcontract van 18 of meer studiepunten. Het gaat o.a. om kosten voor:

 • ISIC internationale studentenkaart met tal van voordelen;
 • Kopie- en drukkosten van diverse infobundels voor o.a. kick-offweek, studiebezoeken, international days, jobhappening, afstudeerbeurs;
 • Gebruik multimedialokalen en studio’s en uitleenmogelijkheid van multimedia-apparatuur;
 • IT-ondersteuning door ICT-helpdesk;
 • Onbeperkt verbruik van elektriciteit voor het opladen van mobiele apparaten;
 • Niet-afzonderlijk doorgerekend verbruiksmateriaal voor labo’s, practica, bachelorproef, stage;
 • Auteursrechten (Reprobel);
 • Gebruik elektronische databanken mediatheek, intra-mediatheek verkeer;
 • Softwarepakket Basis met SPSS producten, Microsoft Office (via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Microsoft Visual Studio en andere developer tools (Imagine (Dreamspark) via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Mathematica, E4Progress Office training, Software Nederlandse Spelling (Plantyn), Digitale Woordentrainer (Die Keure), Siemens NX, McAfee Antivirus…

Deze forfaitaire kost bedraagt 86 euro.

Voor bepaalde opleidingen wordt naast deze forfaitaire kost gemotiveerd een opleidingsspecifieke studiekost aangerekend. Dit resulteert in een totale extra studiekost conform onderstaande tabel:

Opleiding Reden Totale extra studiekost
Bouwkundig tekenen Extra software Adobe Creative Cloud € 135
Communicatiemanagement Extra software Adobe Creative Cloud € 135
Digital arts en entertainment (Ned + Eng) Extra software Adobe Creative Cloud;
Toegang tot en mogelijkheid tot het ontlenen van opleidingsspecifieke game-hardware en infrastructuur;
Specifieke evenementen en lezingen met binnen- en buitenlandse experten, organisatie van study-nights en andere activiteiten in het kader van community building met internationale studentenpopulatie, eigen aan het internationale karakter van de opleiding.
€ 275
Digital design and development DEVINE Extra software Adobe Creative Cloud € 135
Industrieel Productontwerpen Extra software Adobe Creative Cloud € 135
Industriële informatica: multimediatechnieken (MIT) Extra software Adobe Creative Cloud € 135
Informatica: netwerbeheer Extra licentie Pluralsight en LINQPad € 118
Internet of things Extra software Adobe Creative Cloud € 135
Journalistiek Lidmaatschap van de officiële beroepsvereniging van journalisten en Inschrijvingsgeld Quindo € 121
Multimedia en communicatietechnologie Extra software Adobe Creative Cloud en licentie Pluralsight € 167
Programmeren Extra licentie Pluralsight en LINQPad € 118
Toegepaste architectuur Extra software Adobe Creative Cloud € 135
Toegepaste informatica Extra licentie Pluralsight en LINQPad € 118

 

 • Voor alle software opgenomen in de extra studiekost betreft het een licentie geldig voor één academiejaar.
 • Voor inschrijvingen met 30 studiepunten of minder wordt het bedrag met 30 euro verminderd, voor de opleiding Digital arts en entertainment wordt het bedrag met 100 euro verminderd.
 • Voor opleidingen specifiek voor werkstudenten wordt het bedrag met 30 euro verminderd.