Studiecontract en administratie

Onderwijs- en examenreglement (OER)

howest illustraties_programma cropped.png

Het onderwijs- en examenreglement (oer) somt de rechten en plichten, de procedures en de algemene werking van de onderwijs- en examenactiviteiten op.

Het is de toetredingsovereenkomst van alle studenten met de Howest en is dus van het allergrootste belang. 

Vrijstellingen via EVC en EVK

howest illustraties_toekomst cropped.png

Met wat je eerder hebt gestudeerd (eerder verworven kwalificaties – EVK) kun je vrijstellingen aanvragen voor bepaalde opleidingsonderdelen of partims. Het toekennen van vrijstellingen gebaseerd op EVK wordt geregeld door het onderwijs- en examenreglement van Howest.

Met de competenties die je elders hebt geleerd door ervaring (eerder verworven competenties – EVC) kan jouw studietraject misschien wel ingekort worden. De EVC-regelgeving van de AUGent biedt hier alle mogelijkheden.

Via de standaard EVC-procedure (EVC SP) kan je de competenties op het eindniveau van een bachelor- of graduaatsopleiding laten erkennen. 
Zit je voor een bepaalde competentie nog niet op het eindniveau van een opleiding? Heb je je competenties verworven door je werkervaring? En wil je relatief snel, gratis en zonder zware administratie vrijgesteld worden voor een aantal opleidingsonderdelen (in totaal voor maximum 18 studiepunten) binnen een opleiding? Dan kan de vereenvoudigde EVC-procedure (EVC VP) iets voor jou zijn. 

evc-Gids voor de kandidaat

Opgepast: Voor de EVC SP werken we in Howest met vaste acceptatiedata voor de registratie van een EVC-procedure. Deze zijn 1 april en 1 november. Deze data zijn de deadlines voor het indienen van een EVC-dossier, met als doel vrijstellingen te kunnen aanvragen vóór de start van het semester.

Toelatingsonderzoek

Toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen

Je hebt je diploma secundair onderwijs niet behaald maar je wenst toch een bacheloropleiding te volgen? Maak dan gebruik van of het Toelatingsonderzoek of de Toelatingscheck.

Je bent 21 jaar of ouder

Je hebt de leeftijd bereikt van 21 jaar ten laatste op 31 december van het academiejaar waarvoor je eerstkomend kan inschrijven: je opteert voor het toelatingsonderzoek van de AUGent.

Je bent nog geen 21 jaar

Je hebt deze leeftijd nog niet bereikt of zal ze niet tijdig bereiken:  dan kun je je inschrijven voor het behalen van een creditbewijs voor één of meerdere opleidingsonderdelen via een creditcontract: inschrijven kan na doorlopen van de procedure van de toelatingscheck Howest.

Toelatingsproef voor graduaatsopleidingen

Je bent 18 jaar en voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden maar je wenst toch in te schrijven voor een graduaatsopleiding?  Dit kan na een geslaagde toelatingsproef.

Eén deelname per academiejaar mogelijk.

Leerkrediet

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Wat is het Leerkrediet?

De Vlaamse overheid heeft beslist om vanaf het academiejaar 2008-2009 het “leerkrediet” in te voeren, een systeem waarmee men de studievoortgang van alle studenten wenst op te volgen. Jij, de student, wordt mede verantwoordelijk gesteld voor je studieloopbaan.

Het leerkrediet staat volledig los van het al dan niet krijgen van een studietoelage.

Studiegeld en extra studiekost

 

 

 

 

howest illustraties_programma cropped.png

 

Het studiegeld voor de bacheloropleidingen, voorbereidings- en schakelprogramma’s is opgenomen in onderstaande tabel.

Het studiegeld van de bachelor-na-bacheloropleidingen, posthogeschoolvorming, postgraduaten en anderstalige opleidingen wordt per opleiding en/of vorming goedgekeurd door het bestuurscollege.


Overzichtstabel studiegeld 2022-2023

 • Diploma- en creditcontracten
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Totaal
(op basis van 60 SP)
Niet-beurstariefstudent € 253,60 € 12,10 € 979,60
Bijna-beurstariefstudent € 253,60 € 4,40 € 517.60
Beurstariefstudent € 115,80 € 0 € 115,80

 

 • Examencontracten
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 115,80 € 4,40

 

 • Studiegeld niet EER-studenten Engelstalige bacheloropleidingen
  cfr. Codex Hoger onderwijs Art. II.215 voor studenten die niet onder cat. 1-7 vallen.
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 1087,60 € 98,20

 

 • Studiegeld banaba in de e-health
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 380,40 € 18,20

Opleidingsspecifieke extra studiekost 2022-23

Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke evenementen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding.

Bepaalde kosten worden op forfaitaire basis aangerekend aan studenten met een diplomacontract of aan studenten met een creditcontract voor meer dan 12 studiepunten of voor een micro degree. Het gaat o.a. om kosten voor:

 • ISIC internationale studentenkaart met tal van voordelen;
 • Kopie- en drukkosten van diverse infobundels voor o.a. kick-offweek, studiebezoeken, international days, jobhappening, afstudeerbeurs;
 • Gebruik multimedialokalen en studio’s en uitleenmogelijkheid van multimedia-apparatuur;
 • IT-ondersteuning door ICT-helpdesk;
 • Onbeperkt verbruik van elektriciteit voor het opladen van mobiele apparaten;
 • Niet-afzonderlijk doorgerekend verbruiksmateriaal voor labo’s, practica, bachelorproef, stage;
 • Auteursrechten (Reprobel);
 • Gebruik elektronische databanken mediatheek, intra-mediatheek verkeer;
 • Gebruik van educatieve ICT tools als plug-in op de elektronische leeromgeving Leho (Panopto videotool, Lockdown Browser, Respondus Monitor  voor veilige testomgeving en online examens, Turnitin voor plagiaatcheck, Study Coach  voor studiebegeleiding, Wooclap  voor interactieve presentaties, ...)
 • Softwarepakket Basis met  Microsoft Office (via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Microsoft Visual Studio en andere developer tools (Imagine (Dreamspark) via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Mathematica, E4Progress Office training, HogeschoolTaal  NL en UK (Plantyn), Digitale Woordentrainer (Die Keure), Siemens NX, McAfee Antivirus, Alinea in the cloud (Sensotec), LinkedIn Learning, Digitaal werkboek (Explio), LINQPad…

Deze forfaitaire kost bedraagt 107 euro.

Voor bepaalde opleidingen wordt naast deze forfaitaire kost gemotiveerd een opleidingsspecifieke studiekost aangerekend. Dit resulteert in een totale extra studiekost conform onderstaande tabel:

Opleiding Reden Totale extra studiekost
Bouwkundig tekenen Extra software Sketchup Studio € 165
Communicatiemanagement Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Digital arts en entertainment  Extra software Adobe Creative Cloud en DAE softwarepakket met o.a. Z-brush en Reaper;
Toegang tot en mogelijkheid tot het ontlenen van opleidingsspecifieke game-hardware en infrastructuur;
Specifieke evenementen en lezingen met binnen- en buitenlandse experten, organisatie van study-nights en andere activiteiten in het kader van community building met internationale studentenpopulatie, eigen aan het internationale karakter van de opleiding.
€ 305
Digital design and development DEVINE Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Industrieel Productontwerpen Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Industriële informatica: Digitale vormgeving Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Journalistiek

Lidmaatschap van de officiële beroepsvereniging van journalisten en Inschrijvingsgeld Quindo 
Extra software Adobe Creative Cloud

€ 200
Marketing- en communicatiesupport Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Multimedia en creative technology Extra software Adobe Creative Cloud en licentie Pluralsight en licentie Cisco € 202
Programmeren
(incl alle microdegrees)
Extra licentie Pluralsight € 147
Systeem- en netwerkbeheer Extra licentie Cisco € 112
Toegepaste architectuur Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Toegepaste informatica
(incl. alle microdegrees)
Extra licentie Cisco € 112

 

 • Voor alle software opgenomen in de extra studiekost betreft het een licentie geldig voor één academiejaar.
 • Voor inschrijvingen met 30 studiepunten of minder wordt het bedrag met 37.5 euro verminderd, voor de opleiding Digital arts en entertainment wordt het bedrag met 102.5 euro verminderd.
 • Voor opleidingen specifiek voor werkstudenten wordt het bedrag met 37.5 euro verminderd.

In het inschrijvingsgeld, bestaande uit bovenstaand studiegeld en extra studiekost, zitten geen studiemateriaal of studiereizen inbegrepen.

Raming van alle kosten per opleiding

Diploma verloren?

howest illustraties_programma cropped.png

Ben je je diploma verloren? Je kan via onderstaand formulier een duplicaat van je diploma (afgestudeerd in 2007 of later) OF een vervangend attest (afgestudeerd vóór 2007) aanvragen.

Er is een administratieve kost van €50 verbonden aan deze aanvraag.

TIP: misschien is een duplicaat niet nodig? Via Mijn burgerprofiel kan je nu ook je onderwijsloopbaan raadplegen en afdrukken (via uw gegevens --> onderwijs en vorming - gegevens hoger onderwijs beschikbaar vanaf 2000)

Aanvraag duplicaat diploma

Plaats afstuderen