Howest research

Howest onderzoek en dienstverlening

logo-kmo-portefeuille.png

Howest heeft als erkend kenniscentrum een drieledige opdracht:

  • (academisch) hoger onderwijs
  • praktijkgericht onderzoek
  • maatschappelijke dienstverlening

Praktijkgericht onderzoek & dienstverlening

onderzoekpijlers.jpg

Op het gebied van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening heeft Howest een stevige reputatie opgebouwd in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en permanente vorming; steeds met een focus op het werkveld zowel in binnen- als in buitenland.

Dit vertaalt zich enerzijds in Vlaamse, Federale, Europese en internationale projecten in toegepast onderzoek, steeds op vraag van en voor bedrijven en social profit organisaties uit binnen- en buitenland.

Hiervoor zetten we onze onderzoekers (v/m) in die expert zijn en professioneel het werkveld ondersteunen in hun innovatie. Het is hun beroep. Ze zijn of bachelor of master of gedoctoreerd, naargelang de expertise en/of specifieke opdracht.

We onderscheiden vier vormen:

  • Onze onderzoeksgroepen voeren het onderzoek uit in een één-op-één relatie voor één bedrijf of organisatie. Dit resulteert in concrete innovaties die door het bedrijf of de organisatie verder worden geëxploiteerd.
  • Howest neemt initiatieven tot samenwerkingsprojecten die sectorieel opgevat zijn. Concreet betekent dit dat we bedrijven en organisaties (niet-concurrenten) verenigen in zogenaamde gebruikersgroepen. Die bedrijven en organisaties hebben een gemeenschappelijke (technologische) nood op het vlak van kennis en expertise en de reële toepassing ervan. Elk kunnen ze de oplossingen die uit het onderzoeksproject worden gegenereerd, in hun businessmodel implementeren.
  • Howest neemt initiatieven tot oprichting van sectorondersteunende platformen. Deze willen bedrijven en organisaties verenigen en ondersteunen in hun innovaties. Dit doet Howest door enerzijds haar kennis en expertise en anderzijds haar industrieel en academisch netwerk in binnen- en buitenland, aan te bieden aan de sector.
  • De onderzoeksgroepen creëren eigen ontwikkelingen (in functie van het werkveld). Howest exploiteert zelf deze eigen realisaties. Dit leidt tot of de oprichting van spin-offs, licentiecontracten met bestaande bedrijven, onderzoeksopdrachten voor bedrijven of organisaties, sectorieel opgevatte samenwerkingsprojecten of platformfuncties voor bepaalde sectoren.

Kortom, door de sterke inbedding in het industriële weefsel en het werkveld in binnen- en buitenland is Howest uitgegroeid tot een lerend en innoverend netwerk.

Door deze specifieke ervaring, wordt Howest ook gevraagd om beleidsondersteunend onderzoek te verrichten. Zo worden regelmatig op vraag van de Europese, federale, regionale, provinciale of stedelijke overheid beleidsadviezen uitgewerkt.

Soorten klanten in binnen- en buitenland

onderzoek projectpartners.jpg

Het geheel van de expertise wordt erkend door het werkveld in binnen- en buitenland. Hierdoor is een uitermate sterk (industrieel) netwerk ontstaan:

  • 53% van alle opdrachten zijn op vraag van het werkveld (KMO’s, grote ondernemingen, sectorfederaties en social profit organisaties),
  • 37% op vraag van andere kennisinstellingen
  • 7% op vraag van de overheid

Sinds 1998 heeft Howest in haar hefboomfunctie naar het werkveld reeds meer dan 100 miljoen EUR aan innovatiemiddelen (Europees, Federaal, Vlaams) bijeengebracht voor praktijkgericht onderzoek i.f.v. innovatieprojecten op vraag van en voor het werkveld.

Enkele internationale partners

onderzoek logos.gif