Infoavond voor ouders van eerstejaarsstudenten

Infoavond voor ouders van eerstejaarsstudenten - Brugge

Infoavond maandag 22 oktober 2018 om 19u30.

Op deze avond is er iemand aanwezig vanuit de opleiding Bedrijfsmanagement, Biomedische Laboratoriumtechnologie, Office Management, Toegepaste Informatica, Toegepaste Architectuur en Verpleegkunde.

Infoavond woensdag 24 oktober 2018 om 19u30.

Op deze avond is er iemand aanwezig vanuit de opleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Sport en Bewegen, Toegepaste Psychologie, Toegepaste Gezondheidswetenschappen en Sociaal Werk.

Op beide avonden wordt dezelfde informatie gegeven.

Let op: beide infoavonden gaan door op de campus SJS, in de neogotische turnzaal, ingang via Klaverstraat 52.

Parkeermogelijkheden