Opleidingsprogramma

Healthcare 1 (7SP)

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png
 • Anatomie en fysiologie I

  • Inleiding: inhoud van een cel, membraantransport, weefselleer.

  • Locomotorisch stelsel: skelet, gewrichten, spieren.

  •  Oftalmologie: anatomie en fysiologie van het oog.

  • Cardiovasculair stelsel: anatomie en fysiologie van hart en bloedvaten.

  • NKO/ORL: anatomie en fysiologie van de neus, keel en het oor.

  • Pneumologie: anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel.

  • Dermatologie: anatomie en fysiologie van de huid.

 • Medische terminologie Nederlands I

  • Stammen, voorvoegsels, achtervoegsels, meervoud/enkelvoud, uitspraak, vernederlandsing van Latijnse/Griekse termen

 • EHBO

  • algemene wondverzorging

  • specifieke wondverzorging

  • bewustzijnsstoornissen

  • bloedingen

  • intoxicaties

  • ademhalingsproblemen

  • bot-, gewrichts- en spierletsels

  • reanimatietechnieken

Healthcare 2 (5SP)

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png
 • Anatomie en fysiologie II

  • Neurologie: anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel

  • Endocrinologie: anatomie en fysiologie van het hormonaal stelsel

  • Nefrologie en urologie: anatomie en fysiologie van de nieren en de urinewegen

  •  Genitaal stelsel: anatomie en fysiologie van het vrouwelijk en mannelijk voortplantingsstelsel

  • Verloskunde/Obstetrica

  • Gastro-intestinaal stelsel: anatomie en fysiologie van het maag-darmstelsel

 • Medische terminologie Nederlands II

  • De medische terminologie van volgende specialismen: pneumologie, NKO/ORL, dermatologie, orthopedie