Onze aanpak

Afstandsonderwijs

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Deze @home opleiding staat open voor iedereen die nog géén kennis heeft van het menselijk lichaam. Je kiest zelf wanneer je wilt studeren en een team begeleidt jou via het internet. Er zijn ook enkele contactmomenten op de campus te Brugge voorzien. De @home opleiding is geen kopie van de dagopleidingen. De lectoren passen hun colleges en opdrachten aan de noden van het afstandsonderwijs aan.

De cursus wordt dus ingericht onder de vorm van afstandsonderwijs. Je verwerkt de cursus grotendeels @ home. Je dient wél 3 dagen per opleidingsonderdeel effectief aanwezig te zijn, in totaal maximum 6 lesdagen verspreid over een gans academiejaar.

Digitaal

howest illustraties_programma cropped.png

Afstandsonderwijs wordt hoofdzakelijk via digitale weg georganiseerd. Het digitale leerplatform geeft jou toegang tot het lesmateriaal: goed geschreven cursussen, aangevuld met tal van digitale bestanden (oefeningen, voorbeelden, videofragmenten, websites, ... ).

Howest biedt je een praktische opleiding met leerrijke theoretische modules en aangepaste praktijkopdrachten.

Structuur van de opleiding

howest illustraties_toekomst cropped.png

De opleiding loopt op basis van een creditcontract: een contract, aangegaan door Howest met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van (een) creditbewij(s)(zen) voor één of meer opleidingsonderdelen.

De volledige opleiding bestaat uit 2 modules, van in totaal 12 studiepunten, en volgen elkaar op:

  • Healthcare 1 (7SP)
  • Healthcare 2 (5SP)

Getuigschrift

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Per module (HC 1 - 2 ) wordt een creditbewijs afgeleverd. (= document waarin vastgelegd wordt dat de student een examen heeft afgelegd, en dat hij / zij de competenties of leerresultaten, verbonden aan een opleidingsonderdeel heeft verworven)