Programma

"Het postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg loopt over twee academiejaren en wordt opgebouwd uit diverse modules."

Semester 1: theoretische achtergronden

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

De eindcompetenties van dit semester zijn:

  • Inzicht hebben in verschillende bouwperiodes, constructiemethodes en regionale gebruiken,
  • Inzicht hebben in renovatie- en restauratiefilosofie, bouwhistorisch onderzoek kunnen uitvoeren, kunnen opmeten en inventariseren,
  • Inzicht hebben in bouwpathologie, consequenties en diverse restauratieopties kunnen inschatten.
Module 1 Restauratiefilosofie, bouwhistorisch onderzoek en constructiegeschiedenis 6 SP
Module 2 Opmetingen en methodologie 6 SP
Module 3 Bouwpathologie 3 SP

Semester 2: technische basisvorming

howest illustraties_locatie cropped.png

De eindcompetenties van dit semester zijn:

  • Het kunnen stellen van gepaste diagnoses, voorstellen kunnen formuleren voor eenvoudige preventieve en curatieve ingrepen op constructies en materialen
Module 4 Restauratietechnieken 9 SP
Module 5 Geïntegreerde oefening 6 SP

Semester 3: organisatie en administratie

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

De eindcompetenties van dit semester zijn:

  • Het kunnen opstellen van een restauratiedossier, planning en budgettering kunnen opstellen rekening houdende met milieu- en wettelijke aspecten
Module 6 Opmetingen en methodologie 6 SP
Module 7 Wet- en regelgeving 3 SP
Module 8 Geïntegreerde oefening 6 SP

Semester 4: technische specialisatie

howest illustraties_locatie cropped.png

De eindcompetenties van dit semester zijn:

  • Het kunnen stellen van gepaste diagnoses, voorstellen kunnen formuleren voor preventieve en gespecialiseerde curatieve ingrepen op constructies, materialen en afwerkingstechnieken
Module 9 Restauratietechnieken 9 SP
Module 10 Geïntegreerde oefening 6 SP