Praktisch

Waar?

howest illustraties_locatie cropped.png

De colleges vinden plaats in Howest campus Brugge Station - BST1 (vlakbij het station, aan de balkonrotonde)

Lestijden

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Het academiejaar loopt telkens van oktober tot en met juni, op dinsdagavond van 18u tot 21u en op vrijdagnamiddag van 13u45 tot 17u45. Af en toe worden studiebezoeken georganiseerd op een ander moment van de week, dit steeds in samenspraak met de cursisten. 

De normale schoolvakanties worden gevolgd, dat wil zeggen dat er geen lessen zijn in juli, augustus en september, en evenmin tijdens herfst-, winter- en lentevakantie. 

Het totale aantal lestijden (= contacturen) bedraagt 180 uren per academiejaar. In totaal 360 contacturen. De studiebelasting vergt bijkomende uren studie, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring. 

Examens en andere evaluatiemomenten worden voorzien in januari en/of juni.  

Lesmethode en Interactief leerplatform

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Afhankelijk van de inhoud van het vak, de ervaringen van de gastprof en zijn persoonlijke voorkeuren, is er een variatie aan lestypes: hoorcolleges, praktische oefening, werfbezoek,  atelierbezoek.

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van het digitaal interactief studieplatform.

Evaluatie en getuigschrift

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Aan de hand van een geïntegreerde oefening en enkele schriftelijke en mondelinge examens wordt de opgedane kennis van elke individuele cursist geëvalueerd door de gastprofessoren. De examenmodaliteiten worden vastgelegd door het inrichtende team. Cursisten die een positieve evaluatie bekomen voor de examens, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift ‘Postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg’.

Het postgraduaat is een wettelijk erkende titel, die door een hogeschool kan worden uitgereikt in het kader van permanente vorming. Postgraduaten zullen in de toekomst ongetwijfeld de nieuwe standaard worden voor kwaliteitsvolle, langlopende opleidingen die door het Vlaams hoger onderwijs aangeboden worden in het kader van permanente vorming. Het postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg is een decretaal erkende opleiding en leidt dus tot een postgraduaat getuigschrift.

Deeltijds studeren

howest illustraties_locatie cropped.png

Cursisten die een deeltijds traject verkiezen van één of meer modules, kunnen een attest bekomen.

Inschrijving

howest illustraties_programma cropped.png

De opleiding wordt opnieuw ingericht vanaf academiejaar 2022-2023.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25. De inschrijvingen worden geregistreerd in volgorde van ontvangst.

De inschrijvingsprijs bedraagt:

  • € 995,00 voor het eerste jaar: ‘theoretische achtergronden’ en ‘technische basisvorming’
  • € 995,00 voor het tweede jaar: ‘organisatie en administratie’ en ‘technische specialisatie’

Inschrijven per module kan en is volgtijdelijk.

  • De inschrijvingsprijs voor een module van 3 SP bedraagt € 150.
  • De inschrijvingsprijs voor een module van 6 SP bedraagt € 300.
  • De inschrijvingsprijs voor een module van 9 SP bedraagt € 450.

In dit bedrag is begrepen: deelname aan de lessen, examengeld, en gebruik van het digitale leerplatform.

De uiterste datum van inschrijving is 17 september 2022.

In geval van annulering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 30 september 2021 blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Info

howest illustraties_locatie cropped.png