Opleiding

Dit postgraduaat is opgevat als deeltijds modulair onderwijs en wordt georganiseerd van oktober 2021 tot juni 2023, telkens op 1 avond in de week en vrijdagnamiddag. Door de relatief beperkte tijdsbesteding is de opleiding prima te combineren met een beroepspraktijk.

Gerenommeerde specialisten uit het werkveld brengen hun expertise en knowhow op een boeiende en allesbehalve schoolse manier over door middel van hoorcolleges, workshops, casestudies, werf- en atelierbezoeken.

Na het volgen van dit postgraduaat sta je niet alleen inhoudelijk sterker maar heb je ook een netwerk van contacten in de restauratiesector uitgebouwd.

Iedere deelnemer die het postgraduaat met succes voltooit, ontvangt een officieel erkend postgraduaatgetuigschrift.

Grote nood aan professionals in renovatietechnieken en monumentenzorg

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

De renovatie- en restauratiesector neemt een steeds groter deel in van de bouwactiviteiten in Vlaanderen. Het aantal bouwgronden wordt schaars, terwijl anderzijds de hoge bebouwingsgraad een groot potentieel heeft aan bestaande interessante bouwwerken.

Het opnieuw gebruiken en herbestemmen van die gebouwen vormt een ware uitdaging. Historisch waardevolle gebouwen vormen hierin de meest gevoelige component, omdat een misplaatste ingreep kan leiden tot het onherroepelijk verlies van historische informatie en de onomkeerbare verminking van waardevol erfgoed.

Doel

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Het postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg biedt inzicht in de belangrijkste aspecten van een verantwoorde aanpak van ons bouwkundig patrimonium: pathologisch, geschiedkundig, bouwtechnisch, esthetisch, administratief en juridisch.

De praktijkgerichte en interdisciplinaire aanpak van het postgraduaat garandeert een onmiddellijk toepasbare verruiming van de kennis. De interactie tussen cursisten die actief zijn in de sector en de contacten met lesgevers uit verschillende disciplines bieden kansen voor verrijkende discussies en ontmoetingen.

Voor wie?

howest illustraties_toekomst cropped.png

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die professioneel te maken heeft met technische en esthetische beslissingen in de renovatie- en restauratiesector:

  • (medewerkers van) architecten
  • interieurarchitecten
  • bouwkundig ingenieurs
  • aannemers

Voorkennis over monumentenzorg is niet vereist. Enige ervaring met renovatie is een pluspunt. Je beschikt minimum over een bachelordiploma.

Les van gerenommeerde specialisten!

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

De lessen worden gegeven door o.a. restauratie-architecten, erfgoedconsulenten, bouwhistorici, experten en uitvoerders, allen werkzaam in diverse disciplines in de sector van restauratie en monumentenzorg.  . Op deze manier worden theorie, visie en praktijkgerichtheid gecombineerd.

De voornaamste gastprofessoren en gastsprekers zijn (onder voorbehoud):

  • Benoît Delaey: restauratiearchitect
  • Dries Vanhove: restauratiearchitect
  • Guido Everaert: kunsthistoricus
  • Johny Werbrouck: steenhouwer-restaurateur