Programma

"Het postgraduaat tot Preventieadviseur niveau 2 omvat 39 studiepunten en bestaat uit 5 theoretische opleidingsmodules en partijkprojecten"

Wat komt er aan bod?

Het postgraduaat tot Preventieadviseur niveau 2 omvat 39 studiepunten en start op woensdag 5 oktober 2022.

Tijdens het eerste semester verwerf je de inhouden uit de multidisciplinaire basisvorming, en leg je hier uiteraard ook examen van af. De theorie wordt meteen ook in de praktijk gebracht tijdens een projectweek. Gedurende het tweede semester komt de theorie uit de specialisatie tot preventieadviseur niveau 2 dan aan bod. Je rondt de opleiding in september 2023 af door het uitwerken van een veiligheidproject in het werkveld (eindwerk).

Programma

Het postgraduaat bestaat uit 5 theoretische opleidingsmodules. Daarnaast brengen we de theorie meteen in de praktijk tijdens de projectweek in de module “Preventieadviseur@work” (5 STP), en je voert tijdens het eindwerk een veiligheidsproject uit in het werkveld (9STP).

MODULE 1: WELZIJNSWETGEVING (3 STP)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Juridische en economische aspecten
 • Veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen
 • Reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen
 • Aankoop en indienststelling

MODULE 2: GEVAREN EN GEZONDHEID (3 STP)

 • Beroepsziekten
 • Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
 • EHBO

MODULE 3: RISICOBEOORDELING EN VEILIGHEID (9 STP)

 • Dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Brandveiligheid
 • Globale en participatieve benadering van een werksysteem
 • Risicoanalysetechnieken
 • Risico-evaluatie en –beheer
 • Machinerichtlijn
 • Elektrische risico’s
 • Security
 • Gevaarlijke stoffen
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Veiligheid bij bouwwerken
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
 • Werken met derden
 • Noodplanning
 • Brandpreventie en explosiegevaar

MODULE 4: SPECIALISATIES VAN DE PREVENTIEADVISEUR (6 STP)

 • Fysische agentia + omgevingsrisico’s
 • Biologische agentia
 • Chemische agentia
 • Milieu
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Arbeidsgeneeskunde
 • Psychosociale aspecten

MODULE 5: COMMUNICATIE MET ACTOREN IN HET WELZIJNSBELEID (4 STP)

 • Directe actoren in het preventiebeleid
 • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk
 • Externe dienst voor technische controle

Evaluatie

De theoretische modules worden geëvalueerd tijdens twee examenperiodes (in februari en in juni). Daarnaast evalueren we ook de praktijk aan de hand van een schriftelijke opdracht rond de projectweek in de module “Preventieadviseur@work” en voer je zelfstandig een eindwerk uit in het werkveld. 

 • Theoretische kennis multidisciplinaire basisvorming: Schriftelijk examen in februari 2023
 • Theoretische kennis specialisatie tot preventieadviseur niveau 2: Schriftelijk examen in juni 2023
 • Praktijkgerichte ervaring tijdens de module “Preventieadviseur@work”: Schriftelijke opdracht, in te dienen in januari 2023
 • Eindwerk: Schriftelijke opdracht + mondelinge verdediging in september 2023