Postgraduaat Politisering in het sociaal werk

Postgraduaat Politisering in het sociaal werk

Sociaal werk heeft niet enkel een uitvoerende maar ook een politieke opdracht. In de Sociaalwerkconferentie 2018 werd politisering erkend als een krachtlijn voor sterk sociaal werk. Maar wat betekent politiseren precies in diverse praktijken?

Elke samenleving kent onvermijdelijk vormen van onrecht en uitsluiting. Sociaal werkers en deelnemers kunnen dit zichtbaar maken, door bewustmaking, acties of alternatieve praktijken. Hiermee jagen ze het publieke debat aan over hoe we samenleven. Wat kunnen dergelijke politiserende praktijken betekenen in het sociaal werk? En hoe kun je politiserend handelen? Met dit postgraduaat ondersteunen we de praktijkontwikkeling van en reflectie over politisering.

Doelgroep

We mikken bewust op een mix van jong afgestudeerde sociaal werkers, ervaren praktijkwerkers vanuit alle domeinen van het sociaal werk, leidinggevenden en bestuurders, opleiders en onderzoekers in het sociaal werk. We streven bewust naar dwarsverbindingen tussen gevestigde organisaties en nieuwe praktijken, en tussen verschillende sectoren in het sociaal werk.

Programma

Het programma bestaat uit 20 studiepunten en bevat 5 modules. In de vijf modules werken we met een voortdurende wisselwerking tussen stevige achtergrond en inspirerende praktijkverkenning. We passen dit toe in een afrondend praktijkatelier. Het programma loopt veertiendaags een volledige dag op donderdag van eind september tot juni.

Dit postgraduaat is een samenwerking tussen de opleidingen Sociaal Werk van Howest, Arteveldehogeschool, HOGENT en UGent met ondersteuning van de Associatie Universiteit Gent.

Meer informatie