Programma

We bouwen het programma* (eenjarig en 20 studiepunten) systematisch en gradueel op via vijf modules. De modules worden verzorgd door verschillende Vlaamse deskundigen op het vlak van leerlingenparticipatie en peer support. De lessen starten telkens om 9u en eindigen om 16u.

* dit programma is onder voorbehoud van wijzigingen: als gevolg van de Corona-situatie kan overgeschakeld worden op online programmatie waardoor ook het uurschema kan bijgestuurd worden 

Module 1: Kader & uitgangspunten

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

In de eerste module krijgt het kader waarbinnen we Peer Support implementeren vorm. We stellen Peer Support voor als preventieve methode ter bevordering van het welbevinden van jongeren. We belichten de doelstellingen van de opleiding en zoomen in op de psychologie van de adolescentie.

Experts stellen de zelfdeterminatietheorie en de preventiepiramide voor als belangrijke theoretische concepten. Deze vormen het kader waarmee we tijdens de opleiding aan de slag gaan.

12 januari 2021 09u - 12u Kennismaking met elkaar en met de opleiding Inge Esselen
Howest Peer Support
13u - 16u Psychologie van de adolescentie Prof. Dr. Wim Beyers
Universiteit Gent
19 januari 2021 09u - 12u
13u - 16u
De zelfdeterminatietheorie: autonomie, competentie en verbondenheid: theorie Prof. Dr. Wim Beyers
Universiteit Gent
2 februari 2021 09u - 12u
13u - 16u
De preventiepiramide Sabine Coppens
Netwerk Onderwijs Mediation

Module 2: Leerlingenparticipatie als hefboom in een integrale preventieve aanpak

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

In de tweede module staat leerlingenparticipatie centraal. Wij duiken in de leefwereld van jongeren en vertalen de zelfdeterminatietheorie naar de praktijk. Wat vinden jongeren belangrijk? Hoe kun je jongeren empoweren? Vanuit welke basishouding ga je in verbinding met jongeren? De thema’s herstelgericht werken en de nieuwe autoriteit komen ook aan bod.

Tot slot stellen we verschillende vormen van leerlingenparticipatie voor (‘het museum van leerlingenparticipatie’) en bieden je handvaten om die te organiseren en te implementeren.

9 februari 2021 09u - 12u
13u - 16u

Leerlingenparticipatie en de conflixers als casus

Annelies Boone
De Vlaamse scholierenkoepel
23 februari 2021 09u - 12u
13u - 16u
De zelfdeterminatietheorie in de praktijk Inge Esselen
Howest Peer Support
16 maart 2021 09u - 12u
13u - 16u
Herstelgericht werken en de nieuwe autoriteit Sabine Coppens
Netwerk Onderwijs Mediation

Module 3: Vertrouwensleerlingen

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Vertrouwensleerlingen zijn leerlingen die een luisterend oor bieden aan peers. Ze leren hoe ze signalen kunnen opvangen, ondersteuning bieden en doorverwijzen. Hoe kun je als leerkracht deze leerlingen begeleiden? De derde module omvat een train de trainer vertrouwensleerlingen.

We bieden je deze training aan om je te professionaliseren als trainer en coach van vertrouwensleerlingen.

 23 maart 2021 09u - 12u
13u - 16u
Train de trainer vertrouwensleerling Inge Esselen
Howest Peer Support
30 maart 2021 09u - 12u
13u - 16u
Train de trainer vertrouwensleerling Inge Esselen
Howest Peer Support

Module 4: Leerlingbemiddelaars

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

In de vierde module stellen we ‘peer mediation’ als vorm van peer support voor. De train-de-trainer sessies leren je eerst inzicht krijgen in conflicten en bemiddelen bij conflicten. Vervolgens leer je ook hoe je leerlingen kunt trainen tot bemiddelaar.

We delen ervaringen uit de praktijk en samen zoeken we naar een zinvolle invulling van peer mediation op maat van jouw school.

20 april 2021 09u - 12u
13u - 16u
Peer mediation in de praktijk Paul Van Thienen
Leraar
27 april 2021 09u - 12u
13u - 16u
Train de trainer peer mediation Jo Coune
A frog with milk
4 mei 2021
11 mei 2021
18 mei 2021

Module 5: Implementatie van Peer Support

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

In de vijfde en laatste module scherpen we je intervisievaardigheden aan. Waar in module 3 en 4 de focus vooral lag op je rol als trainer van peer supporters, gaan we nu nogmaals in op je overkoepelende rol als coach. Bij de implementatie van Peer Support op maat van de organisatie gebruiken we kaders zoals het beleidsvoerend vermogen en de whole school approach. Wat zijn randvoorwaarden bij het uitwerken van een actieplan voor Peer Support? We ondersteunen je bij de uitwerking van een actieplan en de duurzame implementatie ervan in de eigen school.

25 mei 2021 09u - 12u
 
Beleidsvermogen en de whole school approach Guido Decombel
Pedagogisch begeleider
13u - 16u Begeleidershouding   Guido Decombel
Pedagogisch begeleider
1 juni 2021 09u - 12u
13u - 16u
Actieplan en evaluatie Inge Esselen
Howest Peer Support

Peer Support-trajecten op maat

howest illustraties_uniek cropped.png

Peer Support Vlaanderen organiseert ook Peer Support-trajecten op maat van organisaties, jongeren en begeleiders.

Neem gerust contact met inge.esselen@howest.be voor meer informatie.

Opleiding / Dienst