Praktische info

Inhoud

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

De opleiding is theoretisch en praktisch. In de vakken ‘Vrijzinnig Humanisme’ en ‘Verdraagzaamheid en zingeving’ behandelen we de vrijzinnig humanistische levenshouding. Wat betekent vrijzinnig zijn? Wat is humanisme? Hoe ontstaat het vrije denken? Hoe is het vak NCZ ontstaan? Wat zijn de algemene richtlijnen voor het vak NCZ?

Het vak ‘Morele opvoeding’ behandelt waarden, normen, waardenvorming en theorieën over morele opvoeding. We gaan dieper in op de procesdoelen van het vak NCZ.

In het praktische gedeelte ligt in de basismodule praktijk de nadruk op observatie en reflectie. Hoe ziet een goede les NCZ eruit? Welke specifieke werkvormen worden gebruikt?

In de uitbreidingsmodule praktijk worden de stagelessen gepland. Hier ligt de nadruk op zelf les geven in de verschillende graden van de basisschool.

Organisatie

howest illustraties_locatie cropped.png

Alumni van Howest die reeds studiepunten behaalden omdat ze ‘Zingeving partim NCZ’ volgden, kunnen vrijgesteld worden voor ‘Vrijzinnig Humanisme’ en ‘Verdraagzaamheid en zingeving’.

De lessen gaan door op woensdagnamiddag

Getuigenis

Maite Gevaert.jpg

Maité Gevaert

“Tijdens mijn opleiding tot bachelor in het lager onderwijs, merkte ik doorheen een leuke stageperiode dat het onderwijzen van het vak niet-confessionele zedenleer mij erg veel voldoening gaf. Ik kon er meer van mezelf in kwijt, voelde meer connectie met de leerlingen en hield ervan om van mijn leerlingen echte ‘wereldburgers’ te maken.

Daarom besloot ik mijn voltijdse job in het onderwijs te combineren met het postgraduaat niet-confessionele zedenleer. Mijn opleiding voelde nooit als een opgave omdat ze erg goed aansluit bij het werkveld en je bijgevolg heel veel nuttige bagage kan meenemen om effectief van start te gaan als leermeester niet-confessionele zedenleer.”

Meer info?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Rony Moortgat