De opleiding

"Het programma omvat diverse uitdagingen en wordt systematisch en gradueel opgebouwd volgens de principes van proactive nursing"

We bouwen het programma systematisch en gradueel op volgens de principes van proactive nursing. (Bakker & Heycop, 2010; Bakker, 2013).

Het programma omvat diverse uitdagingen. Als communicatietool gebruiken we de SBARR-methodiek in combinatie met MEWS. Voor de patroonherkenning hanteren we een set van basisparameters gekoppeld aan diverse orgaansystemen.

 • A en B= het respiratoir systeem
 • C= het cardiovasculair systeem
 • D= het neurologisch systeem
 • E= het gastro-intestinaal systeem, het endocrien systeem en het afweer systeem
 • O= others

Na deze opleiding

howest illustraties_toekomst cropped.png
 • ben je vertrouwd met de specifieke kennis en vaardigheden rond communicatie via de SBARR-methodiek;
 • heb je inzicht MEWS en verpleegkundig redeneren via de ABCDE-methodiek;
 • ben je vertrouwd met de basisparameters eigen aan de diverse orgaansystemen;
 • heb je inzicht in de werking van diverse orgaansystemen;
 • kan je een patiënt op een gestructureerde en systematisch wijze benaderen en proactief reageren op veranderingen;
 • kan je basisparameters optimaal observeren, ordenen en oordelen a.d.h.v. de 6 stappen van klinisch redeneren.

De opleiding bestaat uit zes lesdagen waarin we de theorie koppelen aan diverse casussen. De casussen zijn authentiek en worden tijdens de lessen samen opgelost op een systematisch wijze. De opleiding is erkend als postgraduaatsopleiding en komt overeen met 20 ECTS-punten.