Howest postgraduaat Verpleegkundig Redeneren

(postgraduaat) Klinisch redeneren

(postgraduaat) Klinisch redeneren

De gezondheidszorg wordt steeds complexer. De technologie en de wetenschap staan niet stil. De bevolking wordt steeds ouder waardoor de complexiteit, de multipathologie en de multifarmacologie steeds prominenter aanwezig is in de zorg. Om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te blijven garanderen vraagt dit van de verpleegkundige een andere aanpak.

In de dagelijkse praktijk lijkt het vaak alsof we in één oogopslag kunnen zien hoe het met de patiënt gaat. Dit vermogen tot verpleegkundig redeneren noemt men de ‘klinische blik’. Grondige achtergrondkennis van anatomie, fysiologie en pathologie in combinatie met krachtige en duidelijke communicatie is hiervoor noodzakelijk. Dit noodzaakt tot verdere professionalisering van verpleegkundigen om de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg te borgen.

De Hogeschool West-Vlaanderen organiseert daarom de postgraduaatsopleiding ‘Klinisch redeneren’.

Deze vorming richt zich tot HBO5-verpleegkundigen en bachelors in de verpleegkunde die werkzaam zijn op een intensieve zorg of spoedgevallenzorg met het oog op het behouden van de bijzondere beroepstitel ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Andere zorgprofessionals die in rechtstreeks contact komen met patiënten onafhankelijk van de gezondheidssector waarin ze werkzaam zijn kunnen de opleiding ook volgen.