Postgraduaat Klinisch redeneren

(postgraduaat) Klinisch redeneren

De gezondheidszorg wordt steeds complexer. De technologie en de wetenschap staan niet stil. De bevolking wordt steeds ouder waardoor de complexiteit, de multipathologie en de multifarmacologie steeds prominenter aanwezig is in de zorg. Om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te blijven garanderen vraagt dit van de verpleegkundige een andere aanpak.

In de dagelijkse praktijk lijkt het vaak alsof we in één oogopslag kunnen zien hoe het met de patiënt gaat. Dit vermogen tot verpleegkundig redeneren noemt men de ‘klinische blik’. Grondige achtergrondkennis van anatomie, fysiologie en pathologie in combinatie met krachtige en duidelijke communicatie is hiervoor noodzakelijk. Dit noodzaakt tot verdere professionalisering van verpleegkundigen om de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg te borgen.

De Hogeschool West-Vlaanderen organiseert daarom de postgraduaatsopleiding ‘Klinisch redeneren’.

Deze vorming richt zich tot verpleegkundigen die werkzaam zijn op alle afdelingen binnen de gezondheidszorg. Zorgprofessionals die in rechtstreeks contact komen met patiënten onafhankelijk van de gezondheidssector waarin ze werkzaam zijn kunnen de opleiding volgen.

De opleiding komt in aanmerking voor het behouden van de bijzondere beroepstitel ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg’.

Meer nieuws over de concrete van heropstart van dit postgraduaat volgt spoedig! 
Ben je graag als eerste op de hoogte? Stuur dan nu alvast een mail naar Sven Vereecke 

Ontdek de opleiding Postgraduaat Klinisch Redeneren

De opleiding

Het programma omvat diverse uitdagingen en wordt systematisch en gradueel opgebouwd volgens de principes van proactive nursing.

Praktische info

De lesgever - Peter Cerisier - is reeds 26 jaar actief als verpleegkundige en engageert zich als stagementor voor de bachelor studenten verpleegkunde.