Programma

Het programma bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte, in totaal 60 studiepunten (ECTS). De leerinhouden komen volledig tegemoet aan de criteria zoals gesteld in het Ministerieel Besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning.

Het theoretisch deel (450 uur of 30 ECTS) is modulair opgebouwd

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png
  • Biomedische wetenschappen met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg: fysiologie en fysiopathologie, therapie en preventie van complicaties.
  • Verpleegkundige wetenschappen met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg: algemene medische spoedgevallen, traumata en fysieke agressie, nierinsufficiëntie en zware infecties, til- en transporttechnieken, hygiëne, veiligheid en werkorganisatie.
  • De biomedische en verpleegkundige wetenschappen worden gestructureerd op basis van de orgaansystemen die de basis vormen voor het klinisch redeneren op een afdeling spoedgevallen en intensieve zorgen.
  • Apparatuur en materiaal voor intensieve zorg en spoedgevallenzorg
  • Sociale en humane wetenschappen met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg: psychosociale aspecten in bijzondere situaties, omgangskunde en psychosociale hulpverlening, wetgeving en beroepsethiek.

Praktisch deel (450 uur of 30 ECTS)

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Het praktische deel bestaat uit praktijkstages (praktijkstage 1 en 2) op erkende diensten spoedgevallen en intensieve zorgen. De stages behoren tot het klinisch onderwijs. In totaal zijn 450 uren (wettelijk) stage voorzien, waarvan:

  • 200 uren in een erkende spoedgevallendienst;
  • 200 uren in een erkende dienst voor intensieve zorgen;
  • 50 uren, vrij in te vullen zowel binnen als buiten het ziekenhuis, door verpleegkundige zorgen uit te oefenen bijvoorbeeld bij een erkende “ambulancedienst”.