Opleiding

Met dit postgraduaat voldoet u aan ...

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png
  • De Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs. Het hogeschooldecreet van 13 juli 1994 (B.S. 31.08.1994) bepaalt in artikel 18 aan welke voorwaarden een voortgezette opleiding moet beantwoorden.
  • De federale reglementering inzake de bijzondere beroepstitels. Het K.B. van 18 januari 1994 (B.S. 09.03.1994) geeft het algemene kader aan en het M.B. van 19 april 2007 bepaalt de criteria voor toekenning van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

De opleiding heeft een modulaire opbouw. Indien alle modules met succes beëindigd zijn, kan men de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aanvragen.

Doelgroep

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

De opleiding bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg richt zich tot:

  • Bachelors in de Verpleegkunde die zich wensen te specialiseren in intensieve zorg en spoedgevallenzorg met het oog op het verwerven van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg;
  • Bachelors in de Verpleegkunde die reeds functioneren in een dienst intensieve zorgen of spoedgevallenzorg en via dit postgraduaat de bijzondere beroepstitel willen behalen;
  • Gegradueerde verpleegkundigen (HBO5) die zich wensen te specialiseren in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg met het oog op het verwerven van een bewijs van getuigschrift in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg.

Uniek

De methodiek van klinisch redeneren, communicatie via SBAR en het analyseren van klinische aandachtspunten vertrekkende van diverse orgaansystemen worden toegepast binnen complexe casussen (Bakker & Heycop, 2010; Bakker, 2013).

De opleiding wordt dit academiejaar versterkt door een ALS-instructor waarbij op een integratieve manier de theorie gekoppeld wordt aan de praktijk.