Postgraduaat Beroepstitel Verpleegkundige Gespecialiseerd in de Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg

(postgraduaat) Beroepstitel Verpleegkundige Gespecialiseerd in de Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg

Binnen de intensieve zorg en spoedgevallenzorg is er een groeiende nood aan professionals die kwaliteitsvolle evidence based zorg verlenen en coördineren vanuit een specialistisch denkkader. Dit vereist van de verpleegkundige een deskundigheid van hoog niveau die wij binnen deze gespecialiseerde opleiding aanbieden.

Het is de bedoeling om gespecialiseerde verpleegkundigen te vormen die, door een uitgebreide theoretische en praktische uitdieping van de domeinen binnen de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, inzetbaar worden op de betrokken afdelingen.

Het opleidingsprogramma richt zich dan ook hoofdzakelijk tot bachelors in de Verpleegkunde en gegradueerde verpleegkundigen (HBO5) die op zoek zijn naar verdieping en/of wensen te werken op een eenheid intensieve zorgen of spoedgevallenzorg. De opleiding wil zich profileren als interactief en praktijkgericht, waarbij de realiteit zo getrouw mogelijk nagebootst wordt.

Ontdek de opleiding Beroepstitel Verpleegkundige Gespecialiseerd in de Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg

Opleiding

Met dit postgraduaat voldoet u aan de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs en de federale reglementering inzake de bijzondere beroepstitels.

Programma

Het programma bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte, in totaal 60 studiepunten (ECTS). De leerinhouden komen volledig tegemoet aan de criteria zoals gesteld in het Ministerieel Besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning.

Praktisch

Het contactonderwijs wordt eenmaal per week georganiseerd. De lessen worden gegeven door specialisten binnen hun vakgebied.