Postgraduaat Integrale Productontwikkeling

(postgraduaat) Integrale productontwikkeling

(postgraduaat) Integrale productontwikkeling

"Alle onderdelen om het te maken als productontwikkelaar!"

  • Hoe zet u uw ideeën om tot een succesvol product?
  • Hoe schept u orde in de complexiteit van uw ontwerpcyclus?
  • Welke onderbouwde methodes leiden uw productontwerp in goede banen?

Met het Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling beheerst u de totale ontwerpcyclus van een product.

Een goed idee en een ambitieuze visie volstaan niet om het te maken als productontwikkelaar. Zelfs voor producten die ons leven aanzienlijk verbeteren, vereenvoudigen of versnellen. Voor een product succesvol vorm krijgt, legt het een lange weg af.

U krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product. U leert hoe u orde schept in dit complexe proces. Hoe u uw productontwikkeling in goede banen leidt. Zodat u uw creatieve ideeën omzet in een succesvol product.

Resultaat?

  • U ontdekt de achterliggende principes en technieken van de ontwerpcyclus van een product
  • U leert hoe u structuur brengt in dit complexe ontwerpproces, hoe u dit procesmatig aanpakt en problemen voorkomt
  • U krijgt een overzicht van de belangrijkste innovatie- en ontwerptools en het concrete gebruik ervan
  • U leert hoe integrale productontwikkeling deel uitmaakt van een strategisch innovatiebeleid
  • U past de aangereikte kennis interactief en effectief toe tijdens een concreet ontwerpproject

Kortom, u ontwikkelt sneller een commercieel product dat bovendien gebruiksvriendelijker en kosteneffectiever is.

Zo maakt u het product development!