Technisch ICT-coördinator

"Het postgraduaat is voortaan opgesplitst in twee verschillende opleidingen. Je kiest voor een didactische of een technische opleiding. Zo kan je je nog meer specialiseren in jouw interessegebied"

 

  Programma Technisch ICT-coördinator

  • Onderwijscontext (6 studiepunten)
   - Zicht op onderwijs van binnenuit met aandacht voor didactische princes
   - GDPR voor scholen 
   - De bredere rol van een technische ICT-coördinator
  • Systeemonderhoud & ICT Support Basics (3 studiepunten)
   - Omgaan met hardware op school 
   - Op een professionele manier omgaan met ICT-support
   - Projectmatig werken in ICT- Project Life Cycle
  • Beheer en beveiliging schoolinfrastructuur Basics (3 studiepunten)
   - Basics netwerkinfrastructuur vanuit het standpunt van de devices 
   - Theoretische onderbouw (TCP/IP) en praktische benadering (vanuit de devices) 
  • Systeemonderhoud & ICT Support Advanced (5 studiepunten)
   - Technische aspecten van moderne schoolomgevingen (Office 365 en Google For Education)
  • Beheer en beveiliging schoolinfrastructuur advanced (5 studiepunten)
   - Fire-wall configuratie
   - Veilig internet op school
  • Real Life Project (3 studiepunten)
   - Implementeer zelf een technisch project dat past binnen jouw school

  Afhankelijk van de instroom (vanuit technische, dan wel vanuit didactische vooropleiding), zullen al leerdoelen eerder zijn behaald. Dit kan leiden tot vrijstellingen. 

  Heb je vragen hierover? Neem dan snel contact op met Nico Declerck