Programma

"Het postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach op School loopt over 1 academiejaar (2 semesters) en wordt opgebouwd uit diverse modules."

Module 1: Profiel van een hoogbegaafde

Wat zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid? Welke vooroordelen leven er? Hoe kan je hoogbegaafdheid herkennen en detecteren?  Wat zegt de wetenschap over HB? Hoe groot zijn de verschillen binnen de groep van sterk functionerende leerlingen?

Module 2: Interpersoonlijke begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen.

In deze module staan we stil bij het mentaal welzijn van cognitief sterk functionerende leerlingen en zoomen we in op aspecten zoals motivatie, mindset, executieve vaardigheden, onderpresteren. 

Module 3: Aanpak op klasniveau

Als leerkracht is het geen evidentie om de cognitief sterk functionerende leerlingen uit te dagen in de les. Daarom staan we in deze module stil bij verschillende vormen van differentiatie. 

Module 4: Schoolbreed beleid

Een optimale begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen beperkt zich niet tot de klas, maar heeft een impact op de hele school. Het creëren van een schoolbreed beleid rond cognitief sterk functionerende leerlingen is een essentiële factor voor een duurzaam en kwalitatief resultaat. 

Module 5: Projectwerk en veranderingsprocessen

De kennis duurzaam verankeren in jouw schoolomgeving is geen evidentie. Daarom wijden we deze module helemaal aan de coachrol die jij zal opnemen. Deze module loopt dwars doorheen alle andere modules en staat onder de begeleiding van specialisten met betrekking tot veranderingsprocessen. Met deze kennis en inzichten implementeer je direct alle theoretische kennis en ga je direct aan de slag in jouw school en lespraktijk.