Praktisch info

"De opleiding is een combinatie van fysieke lesmomenten en afstandsonderwijs, twee wekelijks een ganse dag op vrijdag."

Waar?

De fysieke lesdagen vinden plaats in Howest Campus Brugge centrum.

Lestijden

De lestijden zijn voorzien tweewekelijks op vrijdag , gedurende een ganse dag.

De opleiding start op vrijdag 8 oktober 2021.

Lesmethode en interactief leerplatform

Afhankelijk van de inhoud van het vak, de ervaring van de docenten en de gastprofessoren is er een variatie aan lestypes : hoorcolleges, praktische oefeningen, praktijkervaringsuitwisseling en zo meer.

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van het digitaal interactief studieplatform.

Kostprijs en inschrijven

De prijs voor deze opleiding bedraagt 1.100 euro.

Inschrijven