Opleiding

"Onderzoek toont aan dat er in elke klas minstens drie à vier leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid zitten. Deze kinderen en jongeren krijgen vandaag nog niet altijd de juiste begeleiding, dit postgraduaat wil hier verandering in brengen."

Onderzoek toont aan dat er in elke klas minstens drie à vier leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid zitten. Dit is procentueel even veel als zwakbegaafde leerlingen en voor hen is er op dit moment al heel wat uitgewerkt. Momenteel hebben leerkrachten, scholen en koepels weinig kennis, inzicht en vaardigheden om met deze doelgroep om te gaan.

Omdat deze kinderen en jongeren niet altijd de juiste begeleiding krijgen is er vaak schoolmoeheid en zelf schooluitval bij de ‘sterkste’ leerlingen. Hierdoor gaat er heel wat cognitief potentieel verloren. Het doel van dit postgraduaat het initiëren van een veranderingsproces binnen de schoolomgeving.

In een dergelijk veranderingsproces kom je gegarandeerd in aanraking met weerstand of andere drempels. Daarom leiden we leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden op tot  procesbegeleider en ankerpunt voor dit veranderingsproces met betrekking tot HB in hun school.

Voor wie?

De doelgroep zijn leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directie uit alle onderwijstakken. 

Toelatingsvoorwaarden: Bachelor in het onderwijs: kleuter, lager of secundair of een pedagogische bekwaamheid. Heb je geen van bovenstaande maar heb je toch interesse contacteer de opleidingsverantwoordelijke

Les van gerenommeerde specialisten

Docenten en gerenommeerde specialisten uit het werkveld brengen hun expertise en knowhow op een boeiende en toegepaste manier over door middel van hoorcolleges, workshops, casestudies en getuigenissen. De lectoren, gastprofessoren en -sprekers zijn allen werkzaam in diverse gerelateerde disciplines architecten. Op deze manier worden onderzoek, theorie, visie en praktijkgerichtheid gecombineerd. 

  • Sabine Sypré: valorisatiemedewerker project Talent & doctoraatsstudent 
  • Nik Lippens & Dimitri Govaert: Implementatiecoaches veranderingsprocessen 
  • Eva Tytgat: Onderzoeker PowerUp! Cognitief Sterk Functioneren in het Secundair Onderwijs en oprichter Postgraduaat
  • Rony Moortgat: PhD binnen welzijnsonderzoek, VUB
  • Tina Vanden bogaerde: ECHA specialist en leerkracht lager onderwijs
  • Ignace Ryheul: ECHA specialist en leerkracht secundair onderwijs

Uniek in Vlaanderen

Dit postgraduaat is uniek in Vlaanderen, tijdens de opleiding gaan we dieper in op de doelgroep, mogelijke drempels, opportuniteiten, begeleidingsvormen en veranderingsprocessen, … We leiden de deelnemers op om hier een trekkers- en coachrol op te nemen in hun school of koepel. 

Ook het kabinet onderwijs van minister Weyts zet tijdens deze legislatuur maximaal in op het ‘future proof’ maken van het Vlaams onderwijs op dit specifieke thema. 

Howest en PXL slaan de handen in elkaar en delen expertise. We bieden vier gemeenschappelijke online sessies aan.