Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarover?

In het postgraduaat ‘hoogbegaafdheidscoach op school’ leiden we leerkrachten, leerlingbegeleiders en directieleden op tot centraal aanspreekpunt en als potentiële trekker van veranderingsprocessen rond het thema hoogbegaafdheid, maar willen we ook de nodige handvaten aanbieden aan ‘zoekende’ ouders. Tijdens deze opleiding worden de nodige processen in gang gezet om relevante ondersteuning aan te bieden binnen jouw specifieke gezinssituatie, klaspraktijk, begeleidingstraject of op je eigen school. Na het voltooien van de opleiding kan je de rol opnemen als coach voor de cognitief sterke leerling, begeleider van ontwikkelingsprocessen bij hoogbegaafde kinderen en jongeren, inspirator voor collega’s, en als ankerpunt op school voor ouders en collega’s van deze doelgroep.

Daarnaast start je optioneel binnen je eigen school ook een mini-implementatietraject op. Dit traject is perfect op maat van scholen en focust in de eerste plaats op een kleine en haalbare interventie of toepassing. Onder begeleiding van onze implementatiecoaches leer je hoe je je collega’s, ouders en andere stakeholders mee kan krijgen in een duurzaam verhaal. Op die manier ga je met je school direct aan de slag met deze nieuw verworven inzichten uit de opleiding.

Voor wie?

Dit postgraduaat richt zich voornamelijk op leerkrachten uit lager- en secundair onderwijs en op leerlingbegeleiders en directieleden(*). Maar ze wil tevens toegankelijk zijn voor naar handvaten zoekende ouders.

(*) de opleiding streeft naar duurzame implementatie binnen een schoolcontext (klas/school).

Waarom?

Hoogbegaafdheid is een zeer beladen term waar nog geen wetenschappelijke consencus over bestaat. Vaak wordt het begrip geassocieerd met heel slim zijn, snel en anders denken, en met uitzonderlijke schoolresultaten die leiden naar tot innovatieve, en tot de verbeelding sprekende jobs. Maar (potentieel) ‘cognitief sterk functioneren’ kent vaak vele andere gezichten. Als deze kinderen en jongeren niet de juiste ondersteuning of begeleiding krijgen van ouders, leerkrachten, en school is de kans zeer reëel dat ze vroegtijdig uitvallen en niet eens in een hogere studie terecht komen.

Goed om weten: om het volledige postgraduaatstraject te doorlopen, is het van groot belang dat je vanuit de schooldirectie het mandaat krijgt om het voortouw te nemen in een veranderingsproces. Lukt dit niet? Dan is de verkorte opleiding ‘Hoogbegaafdheidscoach op school’ meer aangewezen voor jou.

Hoe?

Dit postgraduaat is uniek in Vlaanderen, tijdens de opleiding gaan we dieper in op de doelgroep, mogelijke drempels, opportuniteiten, begeleidingsvormen en veranderingsprocessen, … We leiden de deelnemers op om hier een trekkers- en coachrol op te nemen in hun school of koepel.

Deze opleiding is een mix van online en fysieke contacturen. Deze contacturen worden wekelijks georganiseerd. Deze aanpak maakt het ook mogelijk om sommige (online/theoretische) contacturen op eigen tempo te verwerken.

De lesgever, Rony Moortgat, is tevens hoofdonderzoeker binnen het onderzoek PUW!

AIHP

Wat zal je leren?

In deze opleiding ‘hoogbegaafdheidscoach op school’ verdiepen we ons in het brede thema van cognitief sterk functionerende leerlingen. Doorheen deze opleiding zal je stap voor stap ondergedompeld worden in de academische inzichten rondom deze thematiek. Tegelijkertijd worden deze theoretische inzichten vertaald naar de praktijk. Zodoende kan je, als spilfiguur optreden in je gezin, klas en/of school en kan je veranderingsprocessen rond dit thema op gang brengen.

Deze opleiding bestaat uit 4 modules, verspreidt over 2 semesters.

In het eerste semester van deze opleiding krijg je de noodzakelijke theoretische bagage mee rond het thema. In de eerste module verdiepen we ons in wat hoogbegaafdheid is, wat de (zijns) kenmerken zijn, welke de begeleidingsnoden van sterk functionerende leerlingen zijn, welke misdiagnoses er worden gemaakt, enz. Tegelijkertijd met module 1 loopt module 2. Binnen deze module wordt de opgedane kennis direct omgezet naar de praktijk. Op deze manier krijgt de theorie meer nut dan enkel kennis om de kennis. Doorheen dit proces wordt de mogelijkheid gecreëerd om een heel waardevolle impact binnen je gezin, klas of school te hebben.

In het tweede semester verdiepen we ons in de (noodzakelijke individuele) aanpak binnen de gezins-, klas-, en schoolcontext, en bekijken we ook hoe je dit duurzaam kan integreren. Aan het einde van deze opleiding sta je binnen je gezin, klas of school aan het stuur om een veranderingsproces rond dit thema op gang te brengen en ben je een inspirator, coach, ondersteuner en begeleider voor zowel de leerlingen, collega’s als ouders rond het thema ‘cognitief sterk functioneren’.

Doorheen dit postgraduaat kreeg je een stevige begeleiding vanuit de verschillende lerarenopleidingen van onze hogeschool en nodigen we zeer uiteenlopende gastdocenten uit rond dit thema. Deze opleiding zorgt niet alleen voor een sterke theoretische onderbouw, maar stelt je ook in staat om buiten deze opleiding impact te creëren. Daarom hebben we doorheen deze opleiding ook heel veel aandacht voor projectbegeleiding en intervisie.

Module 3 is optioneel bij module 1, 2 en 4, maar kan ook apart gevolgd worden

Binnen deze module worden de vier stappen van een mini-implementatietraject doorlopen. Het eindproduct is een implementatieplan voor een kleine en haalbare interventie of toepassing in verband met CSF-leerlingen op maat van de school. Met dit plan zijn jullie in staat om zaken echt in beweging te brengen en te veranderen binnen jullie school. In vier sessies worden de stappen van het implementatieplan doorlopen en zijn er telkens tussentijdse opdrachten. Nadien volgen nog twee intervisiemomenten om de ervaringen vanuit de verschillende scholen te delen met elkaar. Deze module is zowel te koppelen aan de eerste twee modules maar kan evengoed apart gevolgd worden.

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding

Data en locatie

Deze opleiding gaat van start op 27/09/2023.

De opleiding is een combinatie van fysieke lesmomenten (50%) en afstandsonderwijs (50%), wekelijks op woensdagavond 18u – 21u. De fysieke lesdagen gaan door in BST1, Spoorwegstraat 4 in Brugge. De campus bevindt zich aan het station.

Tijdsinvestering

Deze opleiding omvat 20 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

Aan de hand van een geïntegreerde oefening wordt op het einde van het opleidingstraject de opgedane kennis van elke individuele cursist geëvalueerd door een jury. De examenmodaliteiten worden vastgelegd door het inrichtende team. Cursisten die een positieve evaluatie bekomen voor de examens, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift ‘Postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach op school’

Semester 1:

  • Praktische verwerking van module 1 en 2 => mondelinge verdediging

Semester 2:

  • Praktische verwerking van module 3 en 4 => met externe jury.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt bij voorkeur over een diploma bachelor of master, maar dit is geen absolute vereiste.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding in 2022 bedraagt €1.100

Contactpersoon

Rony Moortgat - rony.moortgat [at] howest.be

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

  • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
  • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

  • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
  • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.
Ontmoet
Howest Academy

Ontmoet Howest Academy

Blijf op de hoogte

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Rony Moortgat

Aanspreekpunt postgraduaat

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diploma-contract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques. 

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Indien je opleiding gedeeltelijk of volledig wordt vergoed met een financiële tegemoetkoming (KMO, Vlaams opleidingsverlof, Vlaams zorgkrediet, Vlaamse opleidingscheques) dan is het belangrijk de modaliteiten van het financieel stelsel te screenen op verplichte aanwezigheid. Als student ben je zelf verantwoordelijk om je aanwezigheid formeel te laten registreren door de lectoren.

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op leho.howest.be. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Stuur een mailtje naar howestacademy [at] howest.be en je ontvangt snel een antwoord.

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Voor een Postgraduaat:

Je bent definitief ingeschreven nadat je je voorregistratie online hebt afgewerkt en deze digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de studentenadministratie, ontvang je je inloggegevens en de factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Voor een Microdegree:

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werdt en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform fat ter beschikking wordt gestled van de studenten. https://leho.howest.be/ (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy [at] howest.be