Postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach op school

Hoogbegaafdheidscoach op school

Hoogbegaafdheid is een zeer beladen term. Het begrip wordt geassocieerd met heel slim zijn, met uitzonderlijke schoolresultaten die leiden naar tot verbeelding sprekende jobs. Maar ‘cognitief sterk functioneren’ kent ook andere gezichten.

Als deze kinderen en jongeren niet de juiste ondersteuning of begeleiding krijgen van school en ouders is de kans zeer reëel dat ze vroegtijdig uitvallen en niet eens in een hogere studie terecht komen. 

In het postgraduaat ‘hoogbegaafdheidscoach op school’ leiden we leerkrachten, leerlingbegeleiders en directieleden op tot centraal aanspreekpunt en trekker van veranderingsprocessen rond het thema hoogbegaafdheid.

Tijdens deze opleiding zet je de nodige processen in gang op je eigen school. Na het voltooien van de opleiding kan je onder andere de rol opnemen als coach en inspirator voor je collega’s, begeleider van hoogbegaafde kinderen en jongeren en ankerpunt op school voor ouders van deze doelgroep.
 

Ontdek de opleiding Postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach op School

De opleiding

Onderzoek toont aan dat er in elke klas minstens drie à vier leerlingen met meer-en hoogbegaafdheid zitten. Deze kinderen en jongeren krijgen vandaag nog niet altijd de juiste begeleiding , dit postgraduaat wil hier verandering in brengen.

Programma

Het postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach op School loopt over 1 academiejaar (2 semesters) en wordt opgebouwd uit diverse modules.

Praktisch info

De opleiding is een combinatie van fysieke lesmomenten en afstandsonderwijs, twee wekelijks een ganse dag op vrijdag.