Modules

"Het opleidingsprogramma bestaat uit 5 modules, met een totaal van 20 ECTS."

De inhoud is onder voorbehoud van aanpassingen en updates.

Energiestrategie (4ECTS)

 • Wat verstaan we onder energiestrategie?
 • Nulmeting - doelstellingen op lange termijn 
 • Comfort en bedrijfszekerheid als bijkomende bouwstenen van de energiestrategie  
 • Vastleggen van de energiestrategie
 • Nodige gegevens - wat is er al? 
 • Plan van aanpak  
 • Project versus programma aanpak  
 • Bepalen van relevante EnPI 
 • Impact van energie in design en bouw van de productieomgeving

Energiemonitoring en -analyse (5ECTS)

 • Hoe energiestromen meten? 
 • Type van meters  
 • Waar energiestromen meten?
 • Opstellen meterplan van een onderneming 
 • Detecteren van energieverliezen / anomalieën
 • Toekomstgerichte keuze van meters, uitbreidbaarheid en flexibiliteit.  
 • Opnemen meters in de aankoopvoorwaarden van bijkomende processen en machines 
 • Standaardisatie en voorwaarden voor de dataverzameling 
 • Visualiseren van het verbruik 
 • EnPI’s bepalen op basis van de metingen 
 • Analyse van de data aan de hand van onder andere regressieanalyse

Analyse en forecasten van energieverbruik (4ECTS)

 • Wat is bepalend voor het energieverbruik?  
 • Monitoren en bijsturen van EnPI 
 • Welke EMIS (Energie Management Information System) zijn er op de markt?
 • Hoe selecteren we het meeste geschikte EMIS voor de onderneming? 
 • Digitaal model als voorspelling voor het energieverbruik

Energiedashboards (3ECTS)

 • Managementrapportering
 • Rapportering Energieteam
 • Rapportering naar de gebruiker (sensibilisering)
 • Bouwen van dashboards voor de specifieke doelgroepen

Energietransitie (4ECTS)

 • Wat verstaan we onder energietransitie?
 • Vanuit de energiestrategie naar een plan van aanpak
 • Hoe kan optimaal gebruik gemaakt worden van de eigen opgewekte energie? 
 • Vanuit de metingen verbruiken en opbrengsten in kaart brengen en aan de hand van een algoritme beslissingen nemen.  
 • Slim regelen van vraag en aanbod