Stage

Voorbereiding

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Tijdens de stagevoorbereiding zoek je mee naar een stageorganisatie. Je krijgt hierbij veel keuzevrijheid en de nodige ondersteuning.
In de brochure van de opleiding vind je voorbeelden van stageplaatsen.

Keuze van de stageplaats

howest illustraties_locatie cropped.png

De stage biedt je een unieke kans om werkervaring op te doen in een internationale context en/of duurzaamheidscontext in België, het buitenland of een combinatie van beide. Je loopt bijvoorbeeld stage in een openbaar bestuur, een NGO, een bedrijf, een universiteit of hogeschool. Zowel de stageplaats als de opleiding zorgen voor begeleiding.

Om toegelaten te worden tot de stage, moet je de theoretische modules hebben gevolgd. Als je de opleiding in één jaar wil afronden, loop je stage tussen half januari en juni. Als je de opleiding wil spreiden, kan je de stage later aanvatten. 

Reisbeurs

De provincie West-Vlaanderen verleent een beurs voor studenten die stage lopen buiten Europa en die geslaagd zijn voor de stagevoorbereiding en de stage. De beurs bedraagt maximum €1.500, maar kan lager zijn afhankelijk van het aantal studenten.