De stage

Voorbereiding

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Tijdens de stagevoorbereiding (3 studiepunten) zoek je mee naar een geschikte stageorganisatie en opdracht die in het verlengde ligt van je eerder afgeronde opleiding of opgedane beroepservaring. Je krijgt praktische en inhoudelijke input via enkele lessen.

Eenmaal je stageplaats vast ligt, stel je zelf een voorbereidingsportfolio samen.

Keuze van de stageplaats

howest illustraties_locatie cropped.png

De stage is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Ze omvat 24 studiepunten (+ 3 studiepunten voorbereiding). De stage biedt je een unieke kans om werkervaring op te doen in een internationale context en/of duurzaamheidscontext in België, het buitenland of een combinatie van beide.

Inhoudelijk ligt de stage in het verlengde van je eerder afgeronde opleiding in het hoger onderwijs of je eerder opgedane beroepservaring. Ze is ingebed in een openbaar bestuur, een NGO, een bedrijf, een universiteit of hogeschool. Zowel de stageplaats als de opleiding zorgen voor begeleiding.

Om toegelaten te worden tot de stage, moet je de theoretische modules hebben afgewerkt. De stage kan wel op verschillende tijdstippen starten. Als je de opleiding in één jaar wil afronden, loopt de stage tussen half januari en juni. Als je de opleiding wil spreiden, kan je de stage later aanvatten.

Neem alvast een kijkje waar de huidige studenten op stage zijn: Quindo Mundo

Reisbeurs

De provincie West-Vlaanderen stimuleert internationale stage-ervaringen en verleent een subsidie waarmee we een beurs kunnen voorzien voor studenten die stage lopen in het globale zuiden (DAC-landenlijst) en die geslaagd zijn voor de stagevoorbereiding (voor het voorschot) en de stage (voor het resterend saldo). De beurs bedraagt maximaal €2.500 (voor een volledige stage van 18 weken in een DAC-land), maar kan lager zijn afhankelijk van het aantal studenten. 

Coaching

howest illustraties_toekomst cropped.png

Om je te helpen bij je zoektocht naar een geschikte stageplaats, organiseren we coaching tijdens de infomomenten en gedurende het theoretisch semester. Daarbij luisteren we naar je verwachtingen en bespreken voorstellen. 

Opleiding / Dienst