Praktisch

Inschrijven

howest illustraties_programma cropped.png

De opleiding brengt een groep mensen samen van diverse achtergronden, studierichtingen en leeftijden:

  • Al wie een bachelor- of masterdiploma heeft, uit gelijk welke studierichting, kan inschrijven voor de opleiding.
  • De opleiding staat open voor zowel pas afgestudeerden als mensen met werkervaring.
  • Start: 22 september 2022
  • Duur: de opleiding bestaat uit 4 maanden input (vanaf 22/09/22) en 4 maanden verdieping (vanaf februari 2023).
  • Locatie lessen: De lessen vinden telkens plaats op donderdag en vrijdag, van 9u00 tot 17u10 in Campus Kortrijk Weide - Gebouw A
  • Aantal studiepunten: 60
  • Kostprijs: 1000 euro (250 euro basisinschrijving + 12,5 euro per studiepunt)
  • Locatie inschrijving: Vives campus
  • Contactpersoon: Kurt Debaere

Inschrijven in de opleiding kan enkel in Vives (niet in Howest). Alle informatie over inschrijven vind je op: www.vives.be/inschrijven

Stap 1: je online inschrijven

Dat kan vanaf maart. (Je definitieve inschrijving - stap 2 - verloopt vlotter als je je vooraf online ingeschreven hebt.)

Stap 2: je definitief inschrijven 

Dat kan vanaf juli via e-mail: vermeld het webnummer van je online inschrijving en vraag om je definitief in te schrijven via inschrijven.saw@vives.be; voeg een digitale pasfoto toe. Indien je je bachelor- of masterdiploma voor 2000 behaalde of in het buitenland, voeg je ook een kopie/ scan van je diploma toe.

Let op: zodra je je definitief inschrijft, ben je inschrijvingsgeld verschuldigd.

Nog vragen?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Nog vragen over dit postgraduaat?
Contacteer Kurt Debaere.

Meer info over de opleiding vind je ook via www.facebook.com/duurzameontwikkeling.