Programma

Het postgraduaat Maakindustrie is een aanvullende vorming voor afgestudeerde technologische bachelors en voor technici uit het werkveld.

Industrie 4.0, procescontrole, artificiële intelligentie en cybersecurity komen steeds hoger te staan op de prioriteitenlijst van de Vlaamse maakindustrie.

Bij de implementatie van deze hot items worden zowel grote bedrijven als kmo's geconfronteerd met belangrijke strategische en technologische keuzes. Inzicht in de beschikbare technologische en organisatorische migratiepaden en een onderbouwde risicobeheersing zijn daarbij vereist.

Tools zoals sensoring, IOT, motion, data-analyse, process artificial intelligence, cloud based data management, industrial security en netwerk riskmanagement worden in hun context en inzetbaarheid geduid zodat er onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden om een veilige en bedrijfszekere digitale transformatie binnen de maakindustrie te kunnen ondersteunen.

Er wordt een inzicht gegeven in beschikbare technologieën, processen en spelers in de maakindustrie en nieuwe evoluties en mogelijkheden worden naar voren gebracht.

Overzicht modules

Module 0: Factory Design Collective
 • Visie en evolutie binnen de maakindustrie 
 • Design Thinking en Systemische Creativiteit 
 • Industrie 4.0 en Digitale Transformatie binnen de maakindustrie 
 • Bedrijfsbezoeken en keynotes voor de vervolgmodules 
3 ECTS
Module 1: Cyber Security
 • A bunch of Choices to Make 
 • Visie en evolutie binnen de maakindustrie 
 • Praktisch hands-on voor niet IT-specialisten 
 • Case-studies 
3 ECTS
Module 2: Data Science
 • Big data and statistical processing of structured data 
 • Basic optimization strategies 
6 ECTS
Module 3: Industrial networks & sensors
 • Data aquisition in industrial processes 
 • Industrial networks and datacommunication 
 • Cloudbased systems 
 • Industry 4.0 
6 ECTS
Module 4: Industry in motion
 • Industrial Robotics, motion and Autonomous Mobililty Platforms 
3 ECTS
Module ∞: Future horizons
 • Capita selecta 
 • New evolutions and application examples geënt op het lopende onderzoek 
 • Korte lezingen door specialisten en onderzoekers 
 • Industrial Robots, humanoid robots, blockchain, AR/VR training, gamification and simulation, AR-cloud, digital twin, human factors, AI and logistics, … 
3 ECTS
Projectwerk
 • Integrated case Industry 4.0, Cybersecurity, AI in production environment 
6 ECTS

Inhoud modules

Module 0: Factory Design Collective (3 ECTS - sem 1)

Binnen deze module wordt er op een visie gedreven manier kennis gemaakt met de Vlaamse maakindustrie. We staan stil bij de sector overschrijdende evoluties en uitdagingen en spiegelen binnen de digitale transformatie van de maakindustrie de technologische en menselijke component die nodig zijn om tot ‘thriving systems’ te komen. Enerzijds wordt er via een aantal bedrijfsbezoeken bij de West-Vlaamse koplopers binnen de maakindustrie een goed aanvoelen gecreëerd van hoe die visie zich kan veruitwendigen, alsook worden er concrete tools aangereikt om binnen het idee van ‘Factory Design Collective’ aan de slag te gaan zoals design thinking en systemische creativiteit.

Module 1: Cyber Security Within Increasingly Complex and Fragile Systems (3 ECTS - sem 1)

Binnen deze module wordt een praktisch en verhelderend inzicht aangebracht rond de potentiële risico’s waarmee de industrie 4.0 benadering dagdagelijks wordt geconfronteerd. Via Case-studies en doorleefde audit stappenplannen leer je als niet IT-specialist de bedreigingen, kwetsbaarheden, en mogelijke beveiligingsmaatregelen in een rationeel risicobeheersingsplan vertalen. Daarbij krijgt iedere cursist de kans om een begeleid assessment uit te voeren vanuit de concrete werkomgeving.

Module 2: Data Science Towards AI (6 ECTS - sem 1)

Binnen deze module leert de cursist hoe je op een statistisch correcte manier moet omgaan met de massale hoeveelheden data die geproduceerd worden binnen de industrie 4.0 benadering. Dit vormt de basis om met de juiste tools aan de slag te gaan om tot verbeteringsacties en -trajecten te komen.
Voor cursisten die reeds een grondige voorkennis hebben op dit vlak wordt ofwel een vrijstelling voorzien, of kan deze module vervangen worden door een vervolgmodule Machine Learning.

Module 3: Networks & Sensors (6 ECTS - sem 2)

Binnen deze module komen de mogelijkheden voor datacaptatie en communicatie in de maakindustrie aan bod. Er wordt dieper ingegaan op systemen voor analoge en digitale signaalverwerking en op industriële netwerken. Hands-on exploreert de cursist diverse mogelijkheden voor betrouwbare data-acquisitie in een productieomgeving. Er worden ook best practices aangereikt voor het opzetten van communicatie met cloudsystemen en het upgraden van een industrieel systeem naar industrie 4.0.

Module 4: Industry in motion (3 ECTS - sem 2)

Binnen deze module worden geautomatiseerde systemen zoals motorsturingen, robots en autonome voertuigen bestudeerd. De cursist gaat zelf met industriële toestellen aan de slag en vergroot zijn of haar kennis van de mogelijkheden en parameters van motionsystemen en hun inzetbaarheid in de context van flexibele productie. De interactie tussen de verschillende componenten van een productiesysteem komt aan bod en in functie van de specifieke noden van de cursisten wordt op geselecteerde technologieën dieper ingegaan. Vervolgmodules rond AGV en automatisering behoren tot de mogelijkheden.

Module ∞: Future Horizons (3 ECTS - sem 2)

Binnen deze module wordt onder de vorm van gekaderde capita selecta nieuwe toepassingen en horizonten verkend, geënt op het lopende onderzoek aan de hogescholen. Op deze manier worden de cursisten met nieuwe ontwikkelingen in contact gebracht door interactie met onderzoekers en specialisten, die dagdagelijks in de praktijk staan en met passie en interesse de uitdaging aangaan om nieuwe technologische ontwikkelingen te helpen vertalen naar toepassingen in de maakindustrie. Op het lijstje staan zeker al: VR/AR-toepassingen, Gamificatie, Eye-tracking, Cognitive workload metingen, human factors, robotics, block chain, AI and logistics