Praktische info

Waar?

De lessen gaan door in Howest, Campus Brugge Station - BST1, Rijselstraat 1, 8200 Brugge.

Deze campus ligt op wandelafstand van het NMBS-station van Brugge.

Data

De opleiding gaat telkens door op vrijdag van 9:00 – 16:45.

  Theoretische Module Praktijkmodule
vrijdag 14/02* Maatschappelijke uitdagingen Opdracht + terreinbezoek
vrijdag 21/02* Inspelen op de context Groepswerk
vrijdag 28/02 Studiereis: inspiratie uit een andere stad
vrijdag 06/03* Participatie en integratie Interviews buurtbewoners
vrijdag 13/03* Hergebruik en recyclage Groepswerk
vrijdag 20/03 Feedback
vrijdag 27/03* Collectieve oplossingen Groepswerk
vrijdag 03/04* Sluiten van water- en energiekringlopen Groepswerk
vrijdag 24/04 Reflectiemoment: eigen cases
vrijdag 08/05* Kwaliteitsbewaking Groepswerk
vrijdag 15/05* Rol van het beleid Groepswerk
vrijdag 12/06 Evaluatiemoment

De normale schoolvakanties worden gevolgd, dat wil zeggen dat er geen lessen zijn in juli, augustus en september, en evenmin tijdens herfst-, Kerst- en Nieuwjaar en paasvakanties.

De studiebelasting vergt bijkomende uren studie, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring. We voorzien echter voldoende tijd voor samenwerking en reflectie tijdens de lessen en ateliers zelf. 
 

Inschrijven

Je hebt de keuze uit twee opties: je kan de volledige opleiding volgen (theorie en praktijk, 12 hele dagen) of je kan kiezen om enkel de theoretische lessen te volgen (8 voormiddagen > zie data*).

Inschrijvingsgeld

  • 1700 euro voor de volledige opleiding zonder korting / 1500 euro met korting voor VIBE-leden en pas afgestudeerden
  • 750 euro voor de module theorie zonder korting / 650 euro met korting voor VIBE-leden en pas afgestudeerden. (Deelnemers die kiezen voor deze module kunnen mee op studiereis indien er nog plaats is. Deze studiereis dient apart betaald te worden.)

In dit bedrag is begrepen: deelname aan de lessen, examengeld, en gebruik van het digitale leerplatform.

De uiterste datum van inschrijving is 7 februari 2020.

In geval van annulering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 7 februari 2020 blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Laat 30 tot 40% van uw inschrijvingsprijs subsidiëren.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30. De inschrijvingen worden geregistreerd in volgorde van ontvangst.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt bij voorkeur over een diploma bachelor of master.

Evaluatie en getuigschrift

Aan de hand van een geïntegreerde oefening wordt op het einde van de opleiding de opgedane kennis van elke individuele cursist geëvalueerd door een jury. De examenmodaliteiten worden vastgelegd door het inrichtende team. Cursisten die een positieve evaluatie bekomen voor de examens, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift ‘Postgraduaat Circulaire Stedenbouw’.

Het postgraduaat is een wettelijk erkende titel, die door een hogeschool kan worden uitgereikt in het kader van permanente vorming. Postgraduaten zullen in de toekomst ongetwijfeld de nieuwe standaard worden voor kwaliteitsvolle, langlopende opleidingen die door het Vlaams hoger onderwijs aangeboden worden in het kader van permanente vorming. Het postgraduaat Circulaire Stedenbouw, editie 2020, is een decretaal erkende opleiding en leidt dus tot een postgraduaat getuigschrift.

Info

  • Start: 14 februari 2020
  • Duur: tot juni 2020 met les telkens op vrijdag
  • Aantal studiepunten: 20
  • Studiegebied: architectuur – stedenbouw – circulaire economie
  • Inschrijven: brugge.studentensecretariaat@howest.be
  • Locatie: Campus Brugge Station - BST5
  • Coördinatie en informatie: hannelore.goens@howest.be
  • Locatie opleiding: Campus Brugge Station - RSS1
Opleiding / Dienst