Het postgraduaat

Wat?

In deze opleiding focussen we op circulaire stedenbouw als onderdeel van Circulair Bouwen. Dit postgraduaat kadert in een groter geheel, waarbij vanaf september 2020 ook ‘Circulair Gebouwontwerp’ als opleiding wordt aangeboden.

In de eerste plaats denken we bij circulariteit aan het optimaliseren van materialenstromen door kringlopen te sluiten. Als we het op stedenbouwkundig niveau beschouwen, komt er heel wat meer bij kijken. Circulaire stedenbouw betekent in de eerste plaats verantwoord omgaan met de aarde, de ruimte én alle soorten stromen die er in en uit de stad vloeien. Denk aan grondstoffen, materialen, afval, water, energie, voedsel en verkeer. Problemen trachten we te vermijden door zoveel mogelijk lokaal en in korte ketens te werken, én door samen te werken met de natuur en de bewoners en gebruikers van de stad of het dorp. Kortom: om tot toekomstbestendige, klimaat robuuste en gezonde steden en gemeenten te komen moeten we alles geïntegreerd benaderen.

We maken ruimte voor kennisoverdracht, discussie, voorbeeldprojecten en een praktijkoefening in een multidisciplinaire samenwerking. Dankzij deze combinatie worden studenten gevoed met actuele informatie en kennis, leren ze van elkaar, leren ze kritisch nadenken en leren ze theorie om te zetten naar de praktijk.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot beleidsmedewerkers, ambtenaren, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, architecten, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars, aannemers en andere geïnteresseerden.

Les van gerenommeerde specialisten!

Begeleiding

Er zijn twee vaste begeleiders:

  • Hannelore Goens (Howest) en Eva Heuts (VIBE). Per dag wordt er ook een externe expert aangesteld die de case zal helpen begeleiden. Hannelore Goens is architect met verschillende jaren praktijkervaring. Ze heeft als onderzoeker gewerkt aan Europese innovatieve onderzoeksprojecten die onderzoek deden naar biobased bouwen (Grow2Build) en circulair bouwen (BAMB). Momenteel werkt ze als lector en onderzoeker bij Howest, waar ze o.a. verantwoordelijk is voor de integratie van het aspect duurzaamheid in de opleiding Toegepaste Architectuur.
     
  • Eva Heuts is architect-stedenbouwkundige en heeft zowel bij VIBE als in haar vorige functie als stedenbouwkundig ontwerper en ruimtelijk planner bij studiebureau Stramien ruime ervaring met duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning, kernversterking en -verdichting, de herstructurering van bestaande wijken, de herbestemming van leegstaande sites en gebouwen, ontwerpend onderzoek op verschillende niveaus… Als projectcoördinator voor het VLAIO-proeftuinproject RenoseeC heeft ze bovendien ervaring als onderzoeker met betrekking tot collectief renoveren in kansarme wijken. Ze is tevens medeauteur van het boek Duurzame stedenbouw in woord en beeld.

Lesgevers

Onder andere Luc Eeckhout (evr-architecten), Jelle Vandenberghe (PXL), Karl-Filip Coenegrachts (Cities of people), Felix Aerts (Toestand vzw), Pieter Van den Broeck (KU Leuven), Erik Grietens (BBL), Julie Marin (KU Leuven) en An Eijkelenburg (OVAM).

Opleiding / Dienst