Programma

Thema's

Volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod: 

 1. Module Circulaire Stedenbouw 
  • Maatschappelijke uitdagingen 
  • Inspelen op de context 
  • Participatie en integratie 
  • Hergebruik en recyclage 
  • Collectieve oplossingen 
  • Sluiten van water- en energiekringlopen 
  • Kwaliteitsbewaking 
  • Rol van het beleid 

   Meer informatie
 2. Module Circulair Gebouwontwerp 
  • Kader en context 
  • Visie en scenario 
  • Upcycle 
  • Ontwerprichtlijnen gebouw 
  • Water- en energiestromen 
  • Circulaire materialen 
  • Circulaire producten 
  • Evaluatie en beleid 

Opleidingsconcept

De opleiding ‘Circulair bouwen’ is een echte hands-on opleiding. De studenten krijgen ’s ochtends theorielessen waarbij ze de verworven inzichten in de namiddag toepassen op een concrete case. Dit gebeurt telkens onder begeleiding van gerenommeerde experten. 

De theoretische lessen in de voormiddag worden gebruikt als inspiratie voor de casestudie. 

De casestudie wordt gemaakt in kleine groepjes van ongeveer 4 personen. Deze groepssamenstelling gebeurt zo interdisciplinair mogelijk zodat de deelnemers elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren. 

Tijdens een reflectiemoment worden zelf gekozen cases besproken. Als deelnemer krijg je zo de kans om je eigen project vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. 

Lesschema

Een gemiddeld dagschema ziet er zo uit: 

 • 09u00-09u15: Intro  
 • 09u15-10u45: Lezing 1  
 • 10u45-11u00: Koffiepauze  
 • 11u00-12u30: Lezing 2  
 • 12u30-13u30: Lunchpauze  
 • 13u30-17:00: Ontwerpatelier  

Er zijn per module ook telkens 2 theoretische dagen voorzien. 

 • 09u00-09u15: Intro  
 • 09u15-10u45: Lezing 1  
 • 10u45-11u00: Koffiepauze  
 • 11u00-12u30: Lezing 2  
 • 12u30-13u30: Lunchpauze  
 • 13u30-13u45: Intro  
 • 13u45-15u15: Lezing 3  
 • 15u15-15u30: Koffiepauze  
 • 15u30-17u00: Lezing 4  
Opleiding / Dienst