Praktische info

Na deze opleiding

howest illustraties_toekomst cropped.png
  • Ben je vertrouwd met de specifieke kennis en vaardigheden bij cardiologische patiëntenzorg
  • Heb je inzicht in de verschillende ziektebeelden en diagnostische onderzoeken en behandelingen
  • Ben je vertrouwd met alle farmacologische aspecten van cardiale medicatie
  • en kan je cardiale urgenties herkennen en adequaat ingrijpen.

De opleiding bestaat uit zes lesdagen waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen. Je kan je ook inschrijven voor één dag, wat eveneens kan meetellen als navorming. De opleiding is erkend als postgraduaatsopleiding en komt overeen met 20 ECTS-punten.

Onderwijsorganisatie

howest illustraties_programma cropped.png

Het contactonderwijs wordt eenmaal per week georganiseerd. De lessen worden gegeven door specialisten binnen hun vakgebied.

De lesdagen gaan telkens door op vrijdag van 8u tot (ten laatste) 17u in Campus Brugge Station - RSS5.

De eerste lesdag vindt plaats op vrijdag 26 februari 2021 om 9 uur. Overige lesdagen

Getuigschrift / diploma

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png
  • Deelnemers die de lessen bijgewoond hebben, ontvangen een attest van gevolgde navorming.
  • Deelnemers die het examens succesvol beëindigd hebben, ontvangen een getuigschrift.

Cursusmateriaal

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Cursusmateriaal (PowerPoint) wordt digitaal aangeleverd via het elektronische leerplatform Leho.

Inschrijven

howest illustraties_programma cropped.png

Het inschrijvingsgeld bedraagt 650 euro. In deze prijs is inbegrepen de presentatie digitaal aangeleverd, koffie en broodjesmaaltijden. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling. Indien je het cursusmateriaal op papier wenst, kan dit mits een extra bijdrage van 160 euro.

Inschrijven doe je online. De uiterste inschrijfdatum is 25 februari 2021.

Vlaams opleidingsverlof

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

De opleiding is geregistreerd in de Opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives en geeft recht op Vlaams opleidingsverlof. Het registratienummer van de opleiding is ODB- 0001897.  

Bij de start van de opleiding en na definitieve inschrijving ontvangt de cursist het attest dat nodig is om de aanvraag in te dienen.

Meer informatie over deze opleiding

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Voor meer informatie over de opleiding kun je terecht bij Sven Vereecke, coördinator navormingen.

Opleiding / Dienst