De opleiding

In deze opleiding worden de meest voorkomende tools/methodes toegelicht, leren we ermee werken en vergelijken. Daarnaast geven de lesgevers en uitgenodigde experten inzicht in hoe de tools/methodes optimaal kunnen worden ingezet in projecten.

Gerenommeerde specialisten uit het werkveld brengen hun expertise en knowhow op een boeiende en toegepaste manier over door middel van hoorcolleges, workshops, casestudies, ateliersessies en getuigenissen.

De gastprofessoren en -sprekers zijn allen werkzaam in diverse disciplines in de bouwsector (bouwbedrijven, softwarebedrijven, landmeters, architecten…).

Op deze manier worden theorie, visie en praktijkgerichtheid gecombineerd.

Deze voortgezette opleiding focust op het profiel van BIM-manager

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png
 • Een BIM-manager is een teamleider die alle actoren in een bouwproces kan sturen naar een efficiënte en effectieve BIM-implementatie, gebruik makend van de noodzakelijke tools en gebruiksregels in een dynamische omgeving.
 • De BIM-manager is het aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor alle stakeholders op het gebied van informatiebeheer in de bouw. Hij of zij is daardoor de persoon die gebruiksregels en protocols definieert, instaat voor de kwaliteitscontrole en de einddoelstellingen bewaakt.
 • De uitdagingen van de BIM-manager zijn divers en complex: multitasking, samenwerken, communiceren, bemiddelen, rationaliseren, sturen en leiden, gecombineerd met technologische vaardigheid en inzicht in nieuwe ontwikkelingen.

Essentiële vaardigheden voor de BIM manager

howest illustraties_uniek cropped.png

Technologie

 • Kennis en inzicht in meerdere softwarepakketten, de evoluties en de onderlinge synchronisatie en uitwisseling

 • Kunnen implementeren van BIM in organisaties en/of bestaande structuren
 • Evalueren van nieuwe software en technologieën
 • Kennis en inzicht in installatie en support van BIM (gerelateerde) software

Standards

 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van een bureau-standaard voor BIM-toepassingen
 • Verantwoordelijk voor de bidirectionele synchronisatie tussen BIM en alle randsoftware en hardware
 • Verantwoordelijk voor de uitwisselbaarheid van BIM en de kwaliteits-controle op wat uitgewisseld wordt
 • kennis van relevante nationale en internationale normen

Management

 • BEP (BIM excecution Plan) kunnen opstellen en beheren
 • Alle BIM actoren kunnen aansturen en efficiënt inzetten binnen een BEP
 • Basiskennis van LEAN (met BIM)
 • Timing en deliverables definiëren en verankeren in de globale procesplanning
 • Kennis en inzicht in managementsapplicaties

Support

 • Opleiden en ondersteunen van BIMtechnologieën binnen een BIMteam
 • Technische ondersteuning bij alle BIMplatformen beheersen en/of liaison zijn tussen de verschillende software-ontwikkelaars
 • Synchroniseren van BIM-output in functie van een optimaal BEP
 • Ondersteuning van workflow en data-management met de gepaste applicaties en platformen

BIM proces Liaison in

 • Model beheren van opmeting tot beheer
 • 3D visualisaties & Virtual/Augmented Reality
 • data-output (financieel, bestek, meetstaat, FM…)
 • integrale duurzaamheid
 • Open BIM management
 • Engineering (structureel, energie…)
 • 2D tot xD

Doelpubliek

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Modelleurs, architecten en ingenieurs met ervaring in BIM(paketten & processen). Aantoonbare kennis en ervaring met minstens één BIMpakket is een voorwaarde tot deelname aan deze opleiding. Ervaring in bouwprocessen en/of uitvoering zijn een absolute meerwaarde maar geen vereiste.

Vaardigheden

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png
 • Helikopterzicht in de BIM-technologie
 • Kennis van BIM-standards & afsprakenstelsels
 • People- en projectmanagement 
 • Support kunnen geven aan een BIM-team
 • BIM-proces liason

Wanneer?

howest illustraties_toekomst cropped.png

Dit postgraduaat is opgevat als deeltijds modulair onderwijs en wordt georganiseerd van januari 2022 tot juni 2022, telkens op vrijdag. Door de relatief beperkte tijdsbesteding is de opleiding prima te combineren met een beroepspraktijk of een andere deeltijdse studie.

De normale schoolvakanties worden gevolgd, dat wil zeggen dat er geen lessen zijn in juli, augustus en september, en evenmin tijdens herfst-, kerst- en paasvakanties. Het totale aantal contacturen bedraagt 112 uur per academiejaar. De studiebelasting vergt bijkomende uren studie, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring.

Voor de lessen wordt een combinatie van diverse werkvormen gehanteerd waarbij we enerzijds streven naar een doorgedreven inzicht in tools/methodieken en anderzijds het gebruikscomfort van de werkomgevingen ondervinden.

Elke module wordt beëindigd met één of meerdere projectdagen waarbij we zoveel mogelijk de reflectie naar de eigen werkomgeving maken. Deze projectdagen vinden plaats op de campus, alle andere lessen, demo’s, presentaties en getuigenissen gebeuren online.

Les van gerenommeerde specialisten!

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Gerenommeerde specialisten uit het werkveld brengen hun expertise en knowhow op een boeiende en toegepaste manier over door middel van hoorcolleges, workshops, casestudies, ateliersessies en getuigenissen. De gastprofessoren en -sprekers zijn allen werkzaam in diverse disciplines in de bouwsector (bouwbedrijven, softwarebedrijven, landmeters, architecten…). Op deze manier worden theorie, visie en praktijkgerichtheid gecombineerd.

Programma

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

DATA

 • schedules & expressions
 • data extraction
 • ifc
 • rule set model checking
 • information take-off

SIMULATIONS

 • energy & LCA evaluation
 • daylight & environmental simulations
 • impact simulation

VISUALISATIONS

 • 4D planning
 • VR/AR

PROJECT MANAGEMENT

 • BCF-management
 • issue management
 • document management
 • BIMtools on site

BIMFORMATICS

 • IFC & linked data
 • BIM data collaboration

PROTOCOL

 • LOD
 • protocol
 • BIP (BIM Implementation Plan)
 • BEP (BIM Excecution Plan)