Postgraduaat BIM Management

(postgraduaat) BIM Management
"Een BIM-manager is een teamleider die alle actoren in een bouwproces kan sturen naar een efficiënte en effectieve BIMimplementatie, gebruik makend van de noodzakelijke tools en gebruiksregels in een dynamische omgeving."

Een BIM-manager is een teamleider die alle actoren in een bouwproces kan sturen naar een efficiënte en effectieve BIM-implementatie, gebruik makend van de noodzakelijke tools en gebruiksregels in een dynamische omgeving.

De BIM-manager is het aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor alle stakeholders op het gebied van gebouwinformatiebeheer. Hij of zij is daardoor de persoon die de bouwheer adviseert, de gebruiksregels en het protocol definieert, instaat voor de kwaliteitscontrole gedurende het proces en de einddoelstellingen van het (gebouw)informatiemodel bewaakt.

De uitdagingen van de BIM-manager zijn divers en complex: multitasken, samenwerken, communiceren, bemiddelen, rationaliseren, sturen en leiden… in combinatie met inzicht in technologische mogelijkheden en databeheer.

Opleidingsfiche

Ontdek de opleiding BIM Management

De opleiding

In deze opleiding worden de meest voorkomende tools/methodes toegelicht, leren we ermee werken en vergelijken. Daarnaast geven de lesgevers en uitgenodigde experten inzicht in hoe de tools/methodes optimaal kunnen worden ingezet in projecten.

Praktische info

De inschrijvingsprijs bedraagt: € 4000,00 voor het ganse traject. De inschrijvingsprijs per module bedraagt 125€/studiepunt.