Postgraduaat BIM Management

"Een BIM-manager is een teamleider die alle actoren in een bouwproces kan sturen naar een efficiënte en effectieve BIMimplementatie, gebruik makend van de noodzakelijke tools en gebruiksregels in een dynamische omgeving."

Een BIM-manager is een teamleider die alle actoren in een bouwproces kan sturen naar een efficiënte en effectieve BIM- implementatie, gebruik makend van de noodzakelijke tools en gebruiksregels in een dynamische omgeving. De BIM-manager is het aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor alle stakeholders op het gebied van gebouwinformatiebeheer.

Hij of zij is daardoor de persoon die gebruiksregels en protocol definieert, instaat voor de kwaliteitscontrole en de einddoelstellingen bewaakt. De uitdagingen van de BIM-manager zijn divers en complex: multitasking, samenwerken, communiceren, bemiddelen, rationaliseren, sturen en leiden, gecombineerd met technologische vaardigheid en inzicht in nieuwe ontwikkelingen.

Opleidingsfiche