(postgraduaat) BIM-manager

"Als je alles moet geloven wat er geschreven en verteld wordt over BIM dan zou iedereen het toch al toch al lang moeten toepassen voor elk project?! En toch staan we nog steeds maar aan het begin van de transitie naar BIM in de Vlaamse bouwbedrijven. Hoe komt dat toch? Beloven de softwarefabrikanten ons teveel, zijn de verwachtingen te hoog of kunnen we er gewoon niet goed genoeg mee werken?"

Het antwoord hierop is meervoudig: we verwachten teveel, te vlug en te gemakkelijk….! Er zijn te weinig experts die kennis en inzicht hebben in alle facetten van een BIM life cycle. Experts die in alle deelaspecten en de daarbij horende verwachtingen op een adequate manier kunnen adviseren, corrigeren en implementeren. En bovendien alle stakeholders op een efficiënte manier laten communiceren en samenwerken aan een, voor elk bedrijf verschillend, optimaal resultaat.