Symptoomcontrole in palliatieve zorg: de kunst van het balanceren

Symptoomcontrole in palliatieve zorg: de kunst van het balanceren

Deze zesdaagse navorming is instapklaar en op maat van verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk patiënten met palliatieve zorgnoden begeleiden. Verwacht je aan nauwgezette en grondige informatie over symptoomcontrole in de palliatieve fase.

De basisopleiding palliatieve zorg (aangeboden door de netwerken palliatieve zorg) hoef je niet gevolgd te hebben, al is deze brede basisopleiding warm aanbevolen.

Tijdens de navorming gaan we in op fysieke symptomen, hun mogelijke oorzaken en de behandeling ervan in de context van palliatieve en terminale zorg.

Volgende topics komen uitgebreid aan bod:

  • het observeren, meten en behandelen van de verschillende soorten pijn
  • ademhalingsmoeilijkheden
  • gastro-intestinale stoornissen
  • delier
  • de problematiek van vocht- en voedseltoediening,
  • palliatieve sedatie en de terminale zorg in de stervensfase*. 

*De praktijk van euthanasie wordt niet besproken aangezien hierover op 14/11 een studiedag doorgaat vanuit het Heidehuis (in samenwerking met o.a. Howest).

Vanuit de concrete etiologie en behandeling wordt aandacht besteed aan de ethische aspecten en de communicatie met de patiënt, de naaste omgeving en de andere hulpverleners. 

De leerinhouden van de navorming worden toegepast op concrete casussen, die mede door de kandidaten kunnen worden aangebracht. 

De navorming wordt gegeven en begeleid door palliatief deskundige verpleegkundigen met tientallen jaren ervaring in de praktijk van palliatieve thuiszorg, supportteams, eenheden en dagcentra.

Na deze opleiding kun je als verpleegkundige:

  • De symptomen van de patiënt observeren en opvolgen
  • Advies geven over het behandelen van de symptomen
  • Communiceren met de arts en met andere zorgverleners
  • Communiceren met de patiënt en met de mantelzorgers