Jouw toekomst

Secundaire scholen

DSC06075.JPG

De specifieke lerarenopleiding vormt je tot leraar secundair onderwijs. In deze veelzijdige job ben je opvoeder en begeleider, innovator en onderzoeker, creatieve organisator en cultuurparticipant. Je werkt intensief samen met leerlingen, schoolteam, ouders en externe organisaties.

In welke onderwijsvormen (ASO, TSO, BSO en KSO), graden  (1e, 2e en 3e graad) en vakken je mag lesgeven, wordt bepaald door je basisdiploma of je ervaring ( zie hiervoor www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen). Wil je je tewerkstellingskansen in het secundaire onderwijs nog vergroten, dan kan je in afstandsonderwijs de module “een derde onderwijsvak” volgen.

Indien je vast benoemd wil worden, is een diploma Educatief graduaat Secundair Onderwijs. Ook wie een administratieve job binnen het secundair onderwijs ambieert, kan enkel benoemd worden in deze functie indien men een diploma Educatief graduaat Secundair Onderwijs heeft behaald.

Tweedekansonderwijs

DSC06023.JPG

Sommige mensen hebben de secundaire school niet afgemaakt. Zij kunnen beslissen om op latere leeftijd alsnog hun diploma secundair onderwijs te behalen in het tweedekansonderwijs (afgekort TKO). Een diploma opent immers veel deuren: een leuke job vinden, promotie maken, vervolgopleidingen opstarten, …

Dit onderwijs wordt ingericht in een hele reeks centra verspreid over Vlaanderen (zie www.tweedekansonderwijs.be). Ze organiseren opleidingen op de verschillende niveaus (ASO, TSO en BSO). Het TKO is modulair georganiseerd en dus erg gemakkelijk te combineren met werk en/of een gezin. In je klas zit dus ook een divers publiek. Heb je een extra oog voor leerlingen met leermoeilijkheden, kan je vlot differentiëren en ben je een geboren motiverende coach, dan zul je zeker geïnteresseerd zijn in een job als leraar tweedekansonderwijs.

Buitengewoon secundair onderwijs

DSC06073.JPG

Het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen is voor die kinderen die het gewone onderwijs niet kunnen volgen door leer- of gedragsproblemen of door een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap. De klasgroepen zijn kleiner dan in het gewone onderwijs. Men beschikt er over speciale leermiddelen en hulpverleners. Het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) vormt jongeren met een handicap van 13 tot 21 jaar. Als je van nature sociaal en zorgzaam bent en je wil je graag werken met kinderen en jongeren met specifieke noden en mogelijkheden, dan ben je bij het buitengewoon secundair onderwijs meer dan welkom.

Deeltijds kunstonderwijs

DSC05995.JPG

Het Deeltijds Kunstonderwijs is beter bekend onder de namen muziekschool, kunstacademie of conservatorium. De aangeboden opleidingen variëren van beeldende kunst, muziek, woordkunst tot dans. In functie van je basisdiploma kan je aan de slag in deze creatieve omgeving.

Volwassenonderwijs

DSC04311.JPG

Het idee van “levenslang leren” is ondertussen goed ingeburgerd in Vlaanderen. Het volwassenenonderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Via flexibele trajecten (dagonderwijs, avondonderwijs, afstandsonderwijs, …) wordt een groot aanbod aan opleidingen gecreëerd. Naast hobbycursussen zoals koken, talen, informatica… kunnen cursisten er ook terecht voor Hoger Beroepsonderwijs, NT2 (Nederlands aan Anderstaligen)…etc.  Als leerkracht in het volwassenenonderwijs geef je les aan een gemotiveerde groep volwassenen.