Aanbod SLO-opleidingen

Het reguliere traject

De opleiding bestaat uit verschillende modules, voor een totaal van 60 studiepunten. Er is een evenwichtige verdeling tussen theoretische vakken en de praktische vorming. Het lesgeven zelf wordt eerst aangeleerd en ingeoefend in sessies met medecursisten (= praktijk), daarna kan de stap gezet worden naar het eigenlijke werkveld  (= de stage).

Het modeltraject dat wij voorstellen telt 4 semesters. Voor bijna alle theoretische vakken kan je kiezen tussen gecombineerd contactonderwijs of afstandsonderwijs. Je wordt gedurende het ganse traject ondersteund en begeleid door een team ervaren en enthousiaste lectoren.

 

  THEORIE PRAKTIJK STAGE
1ste semester
 • Didactische competenties alg.
 • Klasmanagement
 • Leerkracht & Verantwoordelijkheden
   
2de semester
 • Begeleiding
 • Onderwijs en maatschappij
 • Didactische competenties praktijkinitiatie
 • Vakdidactische studie (= observatie)
3de semester
 • Communicatie en overleg
 • Didactische competenties oefeningen
 
4de semester
 • Psycho-pedagogische competenties
 
 • Vakdidactische stage (= hoofdstage)

Leraar-in-opleiding (LIO-traject)

Heb je al een onderwijsopdracht, dan kan je in aanmerking komen voor een LIO-baan (leraar-in-opleiding). Als LIO volg je dezelfde theoretische vakken als andere cursisten. Voor het praktijkgedeelte volg je aangepaste opleidingsonderdelen. Dit omvat lesgeven in je eigen school, een aantal contactsessies in IVO Brugge en zelfstandig leren via het digitaal leerplatform. Dit alles is onder begeleiding van een mentor van jouw school en een LIO-begeleider van IVO Brugge.  

Je kan deze opleiding afwerken in drie semesters. Een alternatieve spreiding van de theorievakken is zeker mogelijk.

 

  THEORIE PRAKTIJK
1ste semester
 • Didactische competenties algemeen
 • Klasmanagement
 • Leerkracht & Verantwoordelijkheden
 
2de semester
 • Begeleiding
 • Communicatie en overleg
 • Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1
3de semester
 • Onderwijs en maatschappij
 • Psycho-pedagogische competenties
 • Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 2

Het gepersonaliseerde traject

De opleiding is modulair opgebouwd. Je kan – in functie van je eigen situatie en draagkracht – de theoretische-en praktijkmodules afwerken op je eigen tempo. Een trajectbegeleider van IVO Brugge wil samen met jou je pad uitstippelen. Einddoel? Leerkracht secundair onderwijs worden!

Traject zonder diploma secundair onderwijs

Beschik je niet over een diploma secundair onderwijs en droom je er van om leerkracht secundair onderwijs te worden? Dit kan! Je kan worden toegelaten tot de specifieke lerarenopleiding na het volgen van een brugprogramma of na het slagen voor een toelatingsproef.

 

  BRUGPROGRAMMA
1ste semester
(sept - jan)
 • Opstap algemene vorming
 • Opstap taalvaardigheid

Het éénjarige traject

Kan je meer tijd vrijmaken, dan is het éénjarige traject iets voor jou. Je volgt dezelfde theoretische vakken en praktijkvakken als het reguliere traject (totaal aantal studiepunten = 60), alleen intensiever.

Er is een evenwichtige verdeling tussen theoretische vakken en de praktische vorming. Je toetst de theorie onmiddellijk af in oefensessies met de medecursisten én in het werkveld. Een fijne uitdaging! 

  THEORIE PRAKTIJK STAGE
1ste semester
 • Didactische competenties alg.
 • Klasmanagement
 • Leerkracht & Verantwoordelijkheden
 • Begeleiding
 • Onderwijs en maatschappij
 • Didactische competenties praktijkinitiatie
 • Vakdidactische studie (= observatie)
2de semester
 • Communicatie en overleg
 • Psycho-pedagogische competenties
 • Didactische competenties oefeningen
 • Vakdidactische stage (= hoofdstage)