Het traject

"Digitaal evalueren kan jouw werklast als leerkracht verminderen én het leerproces van de leerlingen versterken. "

Klik om te vergroten
 

In het vormingstraject leer je een variatie gebruiken van digitale evaluatiemodaliteiten.

Je staat stil bij mogelijkheden en beperkingen van zowel digitale als non-digitale beoordelingsformaten. Je leert de bruikbaarheid van digitale toepassingen voor evaluatie kritisch beoordelen door ze zelf te ervaren én te gebruiken.

Daarnaast hebben we aandacht voor learning analytics. Je leert activiteiten ontwerpen die data genereren om leerlingen efficiënt te begeleiden.

Je leert hoe je de vooruitgang van leerlingen kunt monitoren en bijsturen door effectieve feedback te geven.

Voor wie?

Het traject is voornamelijk toegespitst op leerkrachten derde graad basisonderwijs en leerkrachten secundair onderwijs.

Ook andere opleiders die interesse hebben in het thema Digitaal evalueren zijn natuurlijk welkom.

Hoe ervaren anderen de opleiding?

“Heel interessant, verrijkend en bijzonder aangenaam gegeven. De contactmomenten zijn een meerwaarde.”

Katrien Snauwaert – studente postgraduaat Digitale didactiek

“Ik krijg veel tips om mijn beginsituatie snel te verbeteren. Er is veel waardevol materiaal - snel en makkelijk beschikbaar.”

Guy Vanhoutteghem – student postgraduaat Digitale didactiek

“Het is duidelijk dat ik door inzet van ICT beter in staat ben om samen met de studenten de lesdoelen te bereiken en dit op een efficiëntere manier. Ik ben mij bewust geworden van diverse sterktes en mogelijke valkuilen van onderwijstechnologie.” 

Wouter Decock, lector verpleegkunde en student ICT in de onderwijspraktijk