Programma

Het vormingstraject is zo opgevat dat er een directe aansluiting is met jouw lespraktijk. Je ervaart daarnaast zelf waar de mogelijkheden en knelpunten van bepaalde methodieken en technologieën zitten. De opleiding is gebaseerd op het Europees referentiekader voor de digitale competenties van leraren (DigCompEdu).

Eens je dit traject volledig doorlopen hebt, kun je snel de opstap maken naar het postgraduaat Digitale didactiek. Je wordt dan vrijgesteld voor het opleidingsonderdeel Digitaal evalueren.

Inhoud

Het traject bestaat uit drie modules die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd.

 • Je doorloopt een interactief leerpad waarin relevante modellen en kaders worden aangereikt. Je krijgt daarnaast een rijk aanbod aan educatieve technologie inzake evaluatie.
 • Na elke module volgt een quick check om na te gaan of je alle inhoud verwerkt hebt.
 • Bij elke module hoort een praktische verwerkingsopdracht waarin je het geleerde gaat toepassen. Dit is geen theoretische paper of naslagwerk, maar een concrete toepassing die je meteen kunt uittesten.

MODULE 1
Evaluatiestrategieën

Na het doorlopen van deze module kun je:

 • digitale toepassingen gebruiken om het leerproces te monitoren en informatie te verkrijgen van de vooruitgang van leerlingen;
 • digitale toepassingen gebruiken om strategieën te verbeteren inzake formatieve evaluatie, bv. quiz, spelvorm, student response systems …;
 • digitale toepassingen gebruiken om strategieën te verbeteren inzake summatieve evaluatie, bv. digitaal toetsen, video, simulatie …;
 • digitale technologieën gebruiken om het leerproces te ondersteunen en in beeld te brengen, bv. e-portfolio, scaffolding …;
 • een variatie gebruiken van digitale en non-digitale beoordelingsformaten en -benaderingen;
 • de voor- en nadelen benoemen van zowel digitale als non-digitale beoordelingsformaten en -benaderingen;
 • de geschiktheid van verschillende benaderingen kritisch beoordelen en aanpassen; 
 • de bruikbaarheid van digitale toepassingen kritisch beoordelen.

MODULE 2
Analyseren van data 

Na het doorlopen van deze module kun je:

 • leeractiviteiten ontwerpen die data genereren over leeractiviteiten, -prestaties en -vooruitgang van de lerende;
 • digitale toepassingen gebruiken die de vooruitgang van de lerende registreren, vergelijken en samenvatten;
 • data uit digitale leeromgevingen (leerprestaties en -activiteiten) analyseren en interpreteren om de lespraktijk en het evaluatiebeleid bij te sturen.

MODULE 3
Feedback en planning 

Na het doorlopen van deze module kun je:

 • digitale toepassingen gebruiken om opdrachten te beoordelen en feedback te geven;
 • digitale toepassingen gebruiken om effectieve feedback, -up en -forward te geven;
 • digitale toepassingen gebruiken om vooruitgang van de lerende te monitoren en begeleiding te bieden waar mogelijk;
 • de lerende inzicht bieden in de resultaten van formatieve, summatieve, zelf- en peer-assessment;
 • de lerende bijstaan in het identificeren van verbeterpunten en verdere ontwikkeling. 

Leerdoelen

 • Je gebruikt digitale toepassingenvoor diagnostische, formatieve en summatieve beoordeling.  
 • Je zet digitale toepassingen in voor het verbeteren van de diversiteit en de geschiktheid van beoordelingsformaten en -benaderingen. 
 • Je genereert, selecteert, analyseert en interpreteert digitale gegevens over de activiteiten, prestaties en vooruitgang van de lerende in functie van begeleiding en feedback. 
 • Je gebruikt digitale toepassingen om lerenden gerichte en tijdige feedback te geven. 
 • Je past onderwijsstrategieën aan en verleent gerichte steun op basis van de gegevens die zijn verkregen.
 • Je stelt lerenden en ouders in staat de bewijzen van digitale toepassingen te begrijpen en te gebruiken voor besluitvorming.